Koridor 5C

Trasa autoputa koja ide preko plodne zemlje povratnika nije u skladu sa standardima EBRD-a

16.02.2024. u 13:16
46 24