Sigurnost plaćanja kreditnim karticama

Sigurnost plaćanja kreditnim karticama

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana korištenjem posljednje verzije TLS enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa.

Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i WebPay servisa, te obratno.

WebPay servis i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa.

Monri Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i Mastercard pravilima.

Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

Izjava o zaštiti i prikupljanu osobnih podataka

Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obaveza; informiramo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposlenici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Uvjeti prodaje

Ovim se uvjetima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama.

Prodavac je društvo INTERSOFT d.o.o. Sarajevo, a kupac je posjetilac ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu i pošalje je prodavcu.

NARUČIVANJE

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe.

Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod odnosno uslugu, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu.

Sve cijene izražene su u bosanskohercegovačkoj nacionalnoj valuti, konvertibilna marka (KM) s PDV-om.

Proizvod odnosno usluga se naručuje elektronskim putem, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u košaricu.

Proizvod odnosno usluga se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

PLAĆANJE

Naručeni proizvodi odnosno usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica: Mastercard, Maestro ili Visa. Sve troškove konverzije valute i bankarske provizije snosi kupac.

ISPORUKA

Prodavac se obavezuje aktivirati proizvod odnosno uslugu onog trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava online transakcija. Nakon prijema te potvrde prodavac se obavezuje aktivirati proizvod odnosno uslugu u roku do 5 (pet) radnih dana ili prema specifikaciji kupljenog proizvoda odnosno usluge.

REKLAMACIJE

Prodavac se obavezuje isporučiti proizvod odnosno uslugu koja odgovara opisu proizvoda navedenom na platformi Klix Posao sadržanoj na Internet stranici Klix.ba.

U slučaju tehničkih problema koji onemogućavaju objavu ili prikazivanje oglasa za posao na način kako je navedeno na platformi, prodavacj preuzima potpunu odgovornost. U slučaju takvih tehničkih problema, kupac je dužan u roku od 4 (četiri) radna dana obavijestiti prodavca o problemu. Nakon što primi obavijest o problemu, prodavac je dužan u roku od 3 (tri) radna dana ponuditi rješenje za problem, što može uključivati ponovnu objavu oglasa bez dodatnih troškova za kupca. U ovom slučaju, kupac nema pravo tražiti povrat novca, već isključivo adekvatnu korekciju usluge.

Prodavac nije odgovoran za tehničke probleme koji su izvan njegove kontrole, kao što su problemi s internet konekcijom kupca, operatera ili trećih osoba koje mogu utjecati na pristup objavljenom oglasu.

Ako pristup objavljenom oglasu nastupi zbog tehničkih problema uzrokovanih na serveru prodavca, prodavac se obavezuje bez dodatnih troškova ponuditi alternativno rješenje za objavu oglasa.

U slučaju da ni nakon ponuđenog rješenja ne bude moguć pristup oglasu koji je uzrokovan zbog tehničkih problema na serveru prodavca, kupac je dužan o tome obavijestiti prodajnu službu prodavca koja će ponuditi adekvatno rješenje koje neće uključivati dodatne troškove za kupca. Kupac nema pravo tražiti povrat novca u takvoj situaciji.

U slučaju da kupac izvrši plaćanje za uslugu oglašavanja, ali iz tehničkih razloga koji nisu povezani s prodavcem ne bude moguć pristup objavljenom oglasu, prodavac ne snosi odgovornost i nije dužan omogućiti objavu oglasa bez dodatne naknade.

Kupac je dužan surađivati u rješavanju tehničkih problema i pružiti sve potrebne informacije prodavcu u roku od 5 (pet) radnih dana od obavijesti o problemu. Nakon tog perioda, ako kupac nije surađivao na rješavanju problema, više neće imati pravo na korekciju usluge bez obzira na izvršenu uplatu.

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Kupac jamči da je svaki element sadržaja oglasa za posao kojeg dostavlja za objavu na platformi ili je dio njegovog oglasa originalan odnosno da ima sve potrebne licence, prava, saglasnosti i dozvole za korištenje takvog sadržaja u svrhu oglašavanja. Kupac snosi punu odgovornost za sadržaj oglasa i jamči da takav sadržaj ne krši autorska prava, žigove, patente, prava na privatnost ili bilo koja druga prava intelektualnog vlasništva ili prava trećih osoba.

Prodavac ima pravo, ali ne i obavezu, pregledati, urediti ili ukloniti bilo koji sadržaj koji krši ove uvjete ili na bilo koji način šteti ugledu Prodavca ili je u suprotnosti s primjenjivim zakonima i propisima.

OPĆENITO

INTERSOFT d.o.o. Sarajevo zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila. Sve promjene primijenit će se na korištenje Internet stranice Klix.ba, uključujući i platformu Klix Posao. Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.

Usluge koje Vam pruža INTERSOFT d.o.o. Sarajevo Internet prodavnica ne uključuju troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. INTERSOFT d.o.o. Sarajevo nije odgovorna za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.

Iako Vam INTERSOFT d.o.o. Sarajevo nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, INTERSOFT d.o.o. Sarajevo ne može garantirati da će usluge na platformi Klix Posao odgovarati Vašim potrebama.

INTERSOFT d.o.o. Sarajevo također ne može garantirati da će usluga biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite našem Kontakt centru ili na e-mail [email protected] kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.

Izjave o konverziji valute

Sva plaćanja će biti izvršena u bosanskohercegovačkoj valuti, konvertibilnim markama (KM). Iznos koji će biti naplaćen s vašeg računa kreditne kartice dobiva se kroz konverziju cijene iz Euro (EUR) ili Američkih dolara (USD) u konvertibilne marke prema trenutnom tečaju Centralne banke Bosne i Hercegovine. Prilikom naplate s vaše kreditne kartice, isti iznos se konvertuje u vašu lokalnu valutu prema tečaju udruženja kreditnih kartica. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost male razlike od originalne cijene navedene na našoj web stranici. SVe troškove konverzije valute i bankarske provizije snosi kupac.

Sva plaćanja će biti izvršena u bosanskohercegovačkoj valuti, konvertibilnim markama (KM). Naplaćeni iznos na vašem računu kreditne kartice konvertuje se u vašu lokalnu valutu prema tečaju udruženja kreditnih kartica. Sve troškove konverzije valute i bankarske provizije snosi kupac.