Dojavite vijest, pošaljite nam priču, prijavite korupciju...

Svjedočili ste nekom događaju i želite podijeliti informacije, fotografije ili video? Javite nam se.

Kontaktirajte nas i ako imate pitanja na koja ne možete pronaći odgovor. Klix.ba istražuje za vas. Želite prijaviti korupciju, nepravilnosti i neregularnosti u administraciji, pošaljite dokaze. Klix.ba je u službi građana. Sve dojave su anonimne, a najkorisnije će biti nagrađene.

Pravila o slanju fotografija i audio/video sadržaja

Video i audio snimke, fotografije, ali i sve ostale materijale koje nam pošaljete mogu, ali i ne moraju biti objavljeni na portalu Klix.ba, kao i na društvenim mrežama ili video platformama u vlasništvu InterSoft d.o.o.

Slanjem fotografija, video sadržaja ili drugih materijala, Klixu dajete izričito dopuštenje za objavu i korištenje poslanih sadržaja, u svrhu i na način kako procijeni uredništvo Klix.ba. Ovime također pristajete da vaše djelo, ukoliko ga pošaljete anonimno, neće biti potpisano, odnosno da na njemu nećete biti označeni kao autor. Dostavljanjem video i foto materijala pristajete da ti materijali budu objavljeni na portalu Klix.ba i drugim platformama u vlasništvu Klixa, kao i da takva eventualna objava ne podrazumijeva automatski da će vam za to biti isplaćen honorar. Ukoliko je isplata naknade uvjet za davanje dopuštenja za objavu, pošiljatelj je dužan, odmah prilikom slanja materijala, to najaviti. Pošiljatelj ujedno mora garantovati pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da je vlasnik autorskih prava na sav sadržaj koji je poslao.

Dojave možete slati i direktno na:

E-mail [email protected] ili na telefon 033/263-245

Možete poslati poruku na Facebook pageu portala Klix.ba.