|

Vijeće ministara BiH: Podrška procesu evropskih integracija i druge odluke Vijeća

Vijeće ministara BiH: Podrška procesu evropskih integracija i druge odluke Vijeća
0
F
FENA
16.12.2015. u 17:51
1
komentara
0

dijeljenja
Vijeće ministara BiH: Podrška procesu evropskih integracija i druge odluke Vijeća Foto: Arhiv/Klix.ba
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za evropske integracije, donijelo je Odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta Podrška procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine za period 2015 – 2017. godine, vrijednog 1.000.000,00 KM.
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za evropske integracije, donijelo je Odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta Podrška procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine za period 2015 – 2017. godine, vrijednog 1.000.000,00 KM.

Sredstva će biti izdvajana u periodu od 2015. do 2017. godine za izradu Programa integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju te za aktivnosti u vezi s podnošenjem zahtjeva za članstvo BiH u EU.

Program integriranja omogućit će da se usklađivanje domaćeg zakonodavstva s acquisem realizira na planski i usklađen način na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.

FINANSIJSKA SARADNJA BiH I NJEMAČKE

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vlade Savezne Republike Njemačke i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o finansijskoj saradnji u 2013. godini, vrijednoj 75 miliona eura povoljnog kredita i 1,5 miliona eura granta za podsticanje razvoja hidroenergetike i projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti.

Rok za korištenje ovih sredstava je 31. decembar 2020. godine, a do tada će biti zaključeni pojedinačni ugovori s KfW-om za realizaciju dogovorenih projekata.

Prijedlog sporazuma s Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora.

SMANJENJE RURALNOG SIROMAŠTVA U 47 OPĆINA U BiH

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Fonda OPEC-a za međunarodni razvoj (OFID) – Projekt razvoja ruralnog poduzetništva, kojim se želi smanjiti ruralno siromaštvo u 27 općina u Federaciji BiH i 20 općina u Republici Srpskoj.

Na ovaj način bit će pružena pomoć malim poljoprivrednicima u procesu njihovog prelaska na komercijalnu poljoprivredu, čime će se stimulirati zapošljavanje, u prvom redu mladih i žena.

Vrijednost zajma je 5.350.000,00 američkih dolara s rokom otplate od 15 godina, uključujući pet godina grejs perioda.

Prijedlog sporazuma s Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora.

BOLJA SARADNJA BiH I SRBIJE U OBLASTI RADIJACIJSKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI

Vijeće ministara utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o saradnji u oblasti radijacijske i nuklearne sigurnosti i bezbjednosti, s ciljem zaštite stanovništva i okoliša dviju država.

Na ovaj način uspostavlja se bilateralna saradnja u ovoj oblasti u smislu razmjene informacija u ovoj oblasti, sprečavanja nedopuštenog prometa nuklearnih i radioaktivnih materijala i pružanja adekvatnog odgovora u slučaju akcidenta.

Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost dostavit će ovaj prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je direktor ove agencije.

BiH UČESTVUJE U FINANSIRANJU PROJEKATA U OBLASTI POLJOPRIVREDE U OKVIRU IFAD-a

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o odobrenju 50.000,00 američkih dolara za uplatu doprinosa u Devetom popunjavanju fondova (2013 – 2015) Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD), čime BiH iskazuje spremnost da, kao članica Fonda, učestvuje u finansiranju projekata u oblasti poljoprivrede.

Bosna i Hercegovina je do sada učestvovala dva puta u punjenju fondova, s ukupno 165.000,00 američkih dolara.

IFAD je u BiH, nakon 1995. godine, odobrio 56,48 miliona američkih dolara za finansiranje pet projekata u oblasti poljoprivrede.

FORMIRATI SAVJETODAVNO VIJEĆE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva pravde o učešću BiH u multilateralnoj inicijativi „Partnerstvo za otvorenu vlast“, nakon što je Bosna i Hercegovina u septembru prošle godine prihvaćena kao 65. članica ove inicijative.

Ministarstvo pravde zaduženo je da pripremi i Vijeću ministara dostavi prijedlog odluke o formiranju Savjetodavnog vijeća inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“.

U saradnji s nevladinim sektorom bit će sačinjen akcioni plan za implementiranje ove inicijative.

Partnerstvo za otvorenu vlast je multilateralna inicijativa čiji je cilj osigurati konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne uprave, uključivanja i osnaživanja građana i civilnog društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvaliteta usluga koje javna uprava pruža građanima.

VIJEĆE MINISTARA REALIZIRALO 86 POSTO ZAKLJUČAKA

Vijeće ministara BiH realiziralo je 86 posto zaključaka u prvih devet mjeseci ove godine, navodi se Pregledu realizacije zaključaka Vijeća ministara za period od 1.1. do 30.9.2015. godine, koji je razmatralo Vijeće ministara BiH, a na prijedlog Generalnog sekretarijata.

Realizirano je 425 zaključaka od ukupno donesenih 493 te su zadužena ministarstva i druge institucije koje nisu u cijelosti realizirale zaključke da ih bez daljnjeg odlaganja u cijelosti provedu i da ubrzaju aktivnosti za realizaciju zaključaka koji zahtijevaju duži vremenski period ili saradnju s drugim institucijama.

DOPUNJEN PRAVILNIK O OZNAČAVANJU I KONTROLI KRETANJA ŽIVOTINJA U BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Pravilnik o dopuni Pravilnika o označavanju i kontroli kretanja životinja u Bosni i Hercegovini, s ciljem detaljnijeg propisivanja označavanja neoznačenih životinja nepoznatog porijekla, čime se uvodi više reda u ovu oblast radi zaštite domaćih farmera.

VMBiH DONIJELO VIŠE PRAVILNIKA U OBLASTI ZAŠTITE BILJA

Na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Vijeće ministara BiH donijelo je set pravilnika koje je pripremila Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH u procesu postepenog usklađivanja propisa o zaštiti bilja s odgovarajućim propisima Evropske unije.

Riječ je o Pravilniku o razvrstavanju, pakiranju, obilježavanju i opremanju fitofarmaceutskih sredstava uputstvom za upotrebu, Pravilniku o potrebnoj dokumentaciji za ocjenu fitofarmaceutskih sredstava, Pravilniku o jedinstvenim principima za ocjenjivanje fitofarmaceutskih sredstava i Pravilniku o potrebnoj dokumentaciji za ocjenu aktivnih materija.

RUKOVODIOCI ZADUŽENI DA OTKLONE NEDOSTATKE IZ REVIZORSKIH IZVJEŠTAJA

Vijeće ministara BiH zadužilo je rukovodioce institucija BiH da pripreme i Vijeću ministara dostave planove za otklanjanje nedostataka iz izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH o reviziji finansijskog poslovanja institucija BiH za 2014. godinu.

Planovi će sadržavati listu aktivnosti koje su već poduzete te mjere koje trebaju biti provedene s rokovima za njihovo provođenje.

Vijeće ministara, nakon razmatranja, dostavit će ove planove Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH radi realizacije zaključka s 20. sjednice ovog doma, saopćeno je iz Službe za nformiranje Vijeća ministara BiH.
Prijavi grešku


Komentari (1)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...