|

Razmatran preliminarni prednacrt budžeta

Razmatran preliminarni prednacrt budžeta
0
S
SRNA
2.12.2010. u 17:32
0
komentara
0

dijeljenja
Razmatran preliminarni prednacrt budžeta
Vlada Federacije BiH razmatrala je danas u Sarajevu informaciju o preliminarnom prednacrtu budžeta FBiH za 2011. godinu, usuglašenom sa Međunarodnim monetarnim fondom /MMF/, koji bi trebalo da na prihodovnoj strani sadrži 1.595.859.822 KM, a na rashodovnoj 1.671.734.171 KM.
Zaključeno je da federalno Ministarstvo finansija, u saradnji sa drugima, nastavi rad na pripremi prednacrta budžeta, vodeći računa o budžetskom okviru koji je usuglašen sa MMF-om, saopšteno je iz federalne Vlade.

Ocijenjeno je da je u 2010. godine održana fiskalna stabilnost FBiH, te da su sve obaveze prema budžetskim korisnicima uredno izmirene.

Ostvareni prihodi, primici i finansiranja federalnog budžeta za period januar - avgust iznosili su 1,067 milijardi KM, što je 61,1 odsto od plana.

Pri tome su poreski i neporeski prihodi ostvareni sa 874,6 miliona KM, a na finansiranje otpada 192,4 miliona KM.

Kako se navodi u danas razmatranom izvještaju o izvršenju budžeta, poreski i neporeski prihodi su, u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine, veći za sedam odsto, odnosno 57 miliona KM, a najveći uticaj na ovaj rast imala je visoka naplata poreskih prihoda, prije svega poreza na dobit pojedinaca i preduzeća, koji bilježi povećanje od čak 49,9 odsto u odnosu na uporedni period.

S druge strane, neporeski prihodi, sa ostvarenjem od 110,9 miliona KM, manji su u odnosu na budžetom planirana sredstva i u odnosu na isti lanjski period.

Prihodi od poreza sa ostvarenjem od 763,6 miliona KM predstavljaju 71,6 odsto ukupno ostvarenih osmomjesečnih prihoda, primitaka i finansiranja. U odnosu na isti prošlogodišnji period veći su 17,8 odsto, odnosno za 115,52 miliona KM.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci u ovom periodu iznose 986,9 miliona KM, što je u odnosu na budžetom planirana sredstva 56,5 odsto.

Vlada FBiH usvojila je i informaciju o ostvarenju javnih prihoda za sedam mjeseci ove godine u kojoj se ističe da na nivou FBiH ukupno naplaćeni i raspoređeni javni prihodi iznose 3,438 milijardi KM, što je dva odsto, ili 73,7 miliona KM, više u odnosu na isti period 2009. godine.

Ostvareni prihodi za finansiranje funkcija opštinskih, kantonalnih i federalnog budžeta iznose 1,926 milijardi KM, što je za 4,1 miliona KM ili 0,2 odsto više nego u 2009. godini. Federalni budžet ostvario je 11,6 miliona KM manje, a kantonalni i opštinski budžeti ostvarili su više 16 miliona KM, s tim što je to povećanje kod kantonalnih budžeta iznosilo 17,9 miliona KM, dok su opštinski budžeti ostvarili 2,1 milion KM manje.

Ostali korisnici javnih prihoda pokazuju pad u apsolutnom iznosu od 2,7 miliona KM ili za četiri odsto.

Prikupljeni prihodi po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti pokazuju rast i veći su za 72,2 miliona KM, odnosno za pet odsto, tako da iznose 1,443 milijardi KM.

Ukupan spoljni i unutrašnji dug FBiH iznosio je 30. juna 5,269 milijardi KM, od čega se na spoljni dug odnosi 3,7, a na unutarnji (procijenjeni) 1,5 milijardi KM.

Ukupan dug FBiH, posmatran u odnosu na verifikovane obaveze, iznosi 4,46 milijardi KM, od čega je unutrašnji dug 726,74 miliona KM.

Ovo stanje veće je u odnosu na stanje u predhodnom izvještajnom periodu za 151,94 miliona KM /verifikovana stara devizna štednja/.

Spoljni i unutrašnji dug FBiH redovno je servisiran i u 2009. godini ukupno je plaćeno 218,36 miliona KM. Od toga se na servis spoljnjeg duga odnosi 158,16 miliona KM, a na servis unutrašnjeg 60,20 miliona KM.

Od 1. januara do 30. juna po osnovu duga FBiH izmirene su obaveze u ukupnom iznosu od 97,52 miliona KM, od čega se na spoljni dug odnosi 97,11 miliona KM, a na unutrašnji 0,41 miliona KM.

Usvojivši danas Informaciju o spoljnjem i unutrašnjem dugu FBiH sa stanjem na dan 30. juni, Vlada FBiH zadužila je federalno Ministarstvo finansija da sačini i dostavi popis krajnjih korisnika koji svoje obaveze ne izmiruju redovno, a radi davanja saglasnosti za aktiviranje instrumenata osiguranja povrata kredita i preduzimanja drugih mjera nužnih za efikasniju naplatu potraživanja.

U Informaciji, koju će federalna Vlada sa zaključcima uputiti Parlamentu FBiH, ističe se da se pokazatelji o ukupnom dugu FBiH razlikuju, zavisno od toga da li se posmatraju u odnosu na zakonom utvrđene ili u odnosu na verifkovane obaveze.

Vlada FBiH prihvatila je prijedlog Nezavisnog odbora i federalnog ministra unutrašnjih poslova, te za direktora Uprave policije federalnog MUP-a imenovala Dragana Lukača.

Utvrđen je Prijedlog zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, koji je u skladu sa savremenim međunarodnim standardima i u potpunosti i na jednom mjestu reguliše maloljetničko krivično pravosuđe. Njegovim stupanjem na snagu prestaje potreba za odredbama o tim pitanjima u krivičnim i zakonima o krivičnom postupku i o izvršenju krivičnih sankcija.

U skladu sa tim, Prijedlog zakona obuhvata odredbe o materijalnom i procesnom krivičnom pravu, o organizaciji sudova, izvršenju krivičnih sankcija koje se izriču maloljetnim počiniocima krivičnih djela, kao i o krivičnim djelima izvršenim na štetu djece i maloljetnika.
Prijavi grešku


Komentari (0)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...

Trenutno nema komentara na ovaj članak.