Rezultati istraživanja

Porodiljsko odsustvo u BiH koristi mali broj očeva, većina nije upoznata sa zakonskim mogućnostima

S. Š.
U BiH je od 2016. godine na snazi zakon koji očevima dozvoljava pravo na porodiljsko odsustvo
U BiH je od 2016. godine na snazi zakon koji očevima dozvoljava pravo na porodiljsko odsustvo
S. Š.
18.12.2022. u 11:09

Prije šest godina, tačnije 2016. godine, na nivou cijele BiH izmijenjen je i dopunjen Zakon o radu koji je, u cilju ravnopravnosti spolova, pravo na porodiljsko odsustvo dodijelio i očevima. Podaci koji su prikupljani do sada pokazuju da tek mali broj očeva koristi ovo pravo.

Odredbama Zakona o institucijama BiH, Zakona o radu FBiH, Zakona o radu RS i Zakona o radu Brčko distrikta, regulisano je pravo na porodiljsko odsustvo.

Iako se ono oduvijek vezivalo isključivo za majke, od 2016. godine, pravo na porodiljsko odsustvo imaju i očevi. Međutim, da li očevi u BiH nisu dovoljno upoznati sa procedurom i pravom na korišćenje porodiljskog odsustva ili to pak zavisi od poslodavca do poslodavca, istraživanje koje je sproveo Sarajevski otvoreni centar (SOC) pokazuje da je pravo na ostvarivanje naknade umjesto plate za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva koristilo tek 0,36 posto očeva.

Mali postotak očeva u FBiH je koristilo pravo na porodiljsko odsustvo

Roditeljsko odsustvo je na nivou entiteta Federacija Bosne i Hercegovine regulisano Zakonom o radu, Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom te Zakonom o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U Federaciji BiH odlučivanje o porodiljskim naknadama najčešće spada u nadležnost centara za socijalni rad, a u nekim lokalnim zajednicama o porodiljskim naknadama odlučuju općine.

Na osnovu podataka do kojih je istraživanjem stigao SOC, zahtjev za ostvarivanje naknade umjesto plate za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva ostvarilo je ukupno 28.838 osoba, od čega 105 očeva, odnosno tek 0,36 posto.

Porodiljsko odsustvo za očeve nije toliko popularno ni u Republici Srpskoj

Zakonom o radu RS-a propisano je da roditelji mogu iskoristiti pravo na porodiljsko odsustvo koje je započela majka nakon isteka 60 dana od rođenja djeteta, umjesto majke nastavi da koristi zaposleni otac djeteta.

U periodu od mjeseca januara zaključno sa mjesecom novembrom tekuće godine, JU Javni fond za dječiju zaštitu Bijeljina, kao nadležni organ, nakon sprovedenog postupka po zahtjevu poslodavaca za priznanje prava na refundaciju naknade plate za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva očeva, donio je 35 rješenja - što je 0,88 posto od ukupno izdatih rješenja po osnovu ovog prava.

Prema podacima kojima JU Javni fond iz Bijeljine raspolaže, a koje je dostavio portalu Klix.ba, broj očeva koji koriste pravo na porodiljsko odsustvo iz godine u godinu varira.

"JU Javni fond ima uvid u podatke koji nastaju po podnesenom zahtjevu poslodavca i sprovedenom upravnom postupku kod ostvarivanja prava na refundaciju naknade plate za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva, što znači da raspolažu samo podacima o očevima, korisnicima porodiljskog odsustva, čiji su poslodavci podnosioci zahtjeva za refundaciju", navode iz ove entitetske institucije, napominjujući pritom da je pravo na porodiljsko odsustvo pravo iz radno-pravnog odnosa, postoji mogućnost da je broj veći, ali da njihovi poslodavci nisu korisnici prava na refundaciju.

Većina očeva u BiH nije upoznata sa zakonskim mogućnostima korišćenja prava

SOC je početkom ove godine sproveo istraživanje na uzorku od 500 očeva iz BiH koji su dobili dijete od 2016. godine s ciljem prikupljanja informacija o razlozima korišćenja, odnosno nekorišćenja porodiljskog odsustva.

Na pitanje da li su upoznati sa zakonskim mogućnostima korištenja prava na porodiljsko odsustvo za roditelje, 41 posto očeva je reklo da jeste, dok je više od polovine - 57,8 posto - odgovorilo da nisu upoznati.

Veliki procenat, čak 70 posto ispitanika, kazalo je da ih poslodavac nije upoznao sa pravima u pogledu porodiljskog odsustva, a da bi iskoristili to da su bili upozoreni na zakonske odredbe.

Sigurno je da postoji prostor za unapređenje zakona kojim se u BiH uređuje ova oblast, kao i javna politika koja će povećati učešće muškaraca u porodičnom životu. Tako, potrebno je i ovo pravo koje se odnosi na korišćenje porodiljskog odsustva, učiniti prvenstveno dostupnijim i popularnijim iz razloga što su, prema podacima istraživanja, o ovoj mogućnosti najmanje upoznati očevi sa završenim osnovnim i srednjim obrazovanjem.

30