{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Parlament FBiH danas o aktivnostima Salke Bukvarevića na poboljšanju položaja boračkih kategorija

Piše: Er. M./Klix.ba
23.5.2018. u 09:13
10
41
Parlament FBiH danas o aktivnostima Salke Bukvarevića na poboljšanju položaja boračkih kategorija
10
Parlament FBiH danas o aktivnostima Salke Bukvarevića na poboljšanju položaja boračkih kategorija
Foto: H. M./Klix.ba
Odbor za boračka i invalidska pitanja Zastupničkog doma Parlamenta FBiH i Zastupnički dom Parlamenta FBiH na današnjoj sjednici razmatrat će Informaciju o aktivnostima Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata na poboljšanju položaja boračkih kategorija.
Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Federacije BiH navelo je u toj informaciji kako su prava boraca i članova njihovih
porodica podjeljena nadležnost kantona i Federacije BiH.

"Pored zahtjeva demobilisanih boraca, ovom Ministarstvu su upućeni i dodatni
zahtjevi za povećanje invalidnina ratnih vojnih invalida Saveza paraplegičara i
dobitnika ratnih priznanja. Svjesni ukupne ekonomske situacije te obaveza koje smo preuzeli u aranžmanu sa MMF-om nismo mogli pristupiti izmjenama Zakona i uvažavanju tih zahtjeva, jer svaki taj zahtjev podrazumijeva nova sredstva", piše u Informaciji.

Federalno ministarstvo navodi i da se iz zahtjeva pripadnika boračkih kategorija traži mjesečni borački dodatak za svaki mjesec proveden u odbrani RBiH, a koji u ukupnom mjesečnom iznosu ne može biti manji od minimalne penzije u Federaciji BiH. Drugi zahtjev pripadnika boračkih kategorija je da se donese zakon o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga RBiH i korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite koristeći preciznu ratnu evidenciju svih ratnih kategorija.

"Treći zahtjev je da se provede u cijelosti Zakon o pravima boraca i članova njihovih porodica. Četvrti zahtjev je da se uvede ministarstvo branilaca u svim kantonima, ukinu uprave i 'za' u nazivu ministarstva. Peti zahtjev je moratorij na finansiranje iz budžeta Federacije BiH, kantona i općina svim udruženjima, organizacijama i savezima koji tretiraju problematiku broraca do formiranja jedne jedinstvene cjeline (alijanse, bloka svih boraca) na području cijele Federacije BiH. U šestom zahtjevu se traži zajedništvo, solidarnost i socijalna senzibilnost države i građana prema boračkoj populaciji", navodi se u Informaciji.

Tokom 2016. i 2017. godine federalni ministar u saradnji s Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, Federalnim ministarstvom finansija i Kabinetom premijera održao je više radnih sastanaka s predstavnicima boračkih kategorija.

Federalno ministarstvo je kao odgovor na prvi zahtjev za braniteljski dodatak koji bi prema grubim proračunima godišnje koštao od 180 do 240 miliona KM pristupilo izradi radnog materijala Zakona o pravima demobilisanih boraca koji je predviđao 15 prava za demobilisane borce. Na zahtjev Koordinacije boračkih udruženja ARBIH i HVO-a formirana je radna grupa za izradu teksta Zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica. Napominju da je raniji Zakon o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica prestao važiti 1. maja 2010. godine.

15 prava demobilisanih boracaZbog podijeljenih nadležnosti između Federacije BiH i kantona radni tekst zakona je prilikom radnih posjeta resornog ministra prezentiran u januaru i februaru 2016. godine u svih 10 kantona, predstavnicima skupština i vlada kantona i predstavnicima kantonalnih boračkih udruženja. I pored toga u periodu od marta do kraja maja 2016. godine u organizaciji predstavnika boračkih kategorija Federacije BiH održana su dva protestna skupa pred zgradom Vlade Federacije BiH na kojima se između ostalog postavljalo pitanje Zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica.

Krajem maja 2016. godine održan je sastanak resornog ministra s kantonalnim ministrima, s predstavnicima boračkih udruženja registrovanih na nivou Federacije BiH i tom prilikom je utvrđeno da se pristupi izradi Prednacrta zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica. Federalni ministar je formirao radnu grupu od 13 predstavnika boračkih udruženja i predstavnika ministarstva.

Aktom broj: 05-41-3715/16 od 8. juna 2016. godine zatraženo je mišljenje na Prednacrt zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica, upućen svim kantonalnim skupštinama. Na navedeni Prednacrt zakona pribavljena su mišljenja od devet kantonalnih skupština i to: Srednjobosanskog kantona, Bosansko-podrinjskog kantona, Kantona 10, Zeničko-dobojskog kantona, Kantona Sarajevo, Tuzlanskog kantona, Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zapadno-hercegovačkog kantona i Posavskog kantona. Radna grupa je nakon razmatranja dostavljenih prijedloga, primjedbi i sugestija na Prednacrt zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica odlučila da ostane pri tekstu koji je dostavljen svim kantonalnim skupštinama na mišljenje i da Javna rasprava po istom traje minimalno 60 dana", navodi ministar Salko Bukvarević.

Radna grupa formirana od predstavnika boračkih udruženja i predstavnika ministarstva je 31. augusta 2016. godine izradila tekst Prednacrta zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica kojim je propisano 15 prava demobiliziranih boraca (zdravstvena zaštita, liječenje u inozemstvu, banjsko i klimatsko liječenje, jednokratna novčana pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova, liječenje u drugom kantonu, osiguranje povoljnih uslova za zapošljavanje i prioritet pri zapošljavanju, pomoć u slučaju smrti, osnovno osiguranje, prijevremeno povoljnije penzionisanje, duži godišnji odmor po osnovu učešća u oružanim snagama, stambeno zbrinjavanje, subvencija plaćanja naknade za pogodnost, subvencija obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko-građevinsko zemljište i naknade za uređenje građevinskog zemljišta, dodijela sredstava za održivi povratak, besplatni priključak na infrastrukturne mreže (voda, električna energija, gas), prednost pri smještaju u penzionerske domove i gerontološke centre, osiguranje povoljnijih uslova školovanja, izdavanje identifikacijske kartice demobiliziranog borca).

Prednacrt zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica upućen je na davanje mišljenja Uredu za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije, Federalnom ministarstvu finansija i Federalnom ministarstvu pravde.

Federalno ministarstvo ne dostavlja mišljenjeUred za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije dostavio je mišljenje na Prednacrt aktom, bez primjedbi. Federalno ministarstvo finansija dostavilo je negativno mišljenje na Prednacrt, a Federalnom ministarstvu pravde upućena je Urgencija za davanje mišljenja na navedeni Prednacrt. Mišljenje još uvijek nije dostavljeno.

"Prednacrt zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica je u fazi pribavljanja mišljenja navedenih ministarstava, kao i izrade finansijske analize potrebnih budžetskih sredstava neophodnih za provedbu ovog zakona", piše u Informaciji.

Što se tiče zahtjeva koji se odnosi na Jedinstveni registar boraca u
parlamentarnu proceduru su upućene i usvojene Izmjene i dopune Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica, čime je osiguran zakonski osnov za izradu i propisivanje načina korištenja Jedinstvenog registra boraca i korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

"Federalno ministarstvo raspolaže svim potrebnim evidencijama neophodnim za izradu i objavu Jedinstvenog registra boraca i korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i rukovodilac organa je formirao komisiju koja radi na pripremi objave registra boraca i registra korisnika. Izvršene su prezentacije Registra korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite u sjedištu ministarstva i urađen je u cijelosti i prezentovan Registar boraca za Tuzlanski, Zeničko-dobojski i Unsko-sanski kanton, a zatim i ostali kantoni, odnosno objedinjavanje u Jedinstveni registar boraca OS BiH. Također, u ministarstvu je operativna nova baza podataka za 95 hiljada korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i to po Zakonu o pravima boraca i članova njihovih porodica i Zakonu o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica", piše u Informaciji.

Što se tiče trećeg zahtjeva konstatuju da ministarstvo u cijelosti provodi Zakon o pravima boraca i članova njihovih porodica, a da su u svim kantonima formirana ministarstva branilaca osim u Srednjobosanskom i Kantonu 10 gdje postoje uprave (četvrti zahtjev).

"Poznato nam je da je u Srednjobosanskom kantonu bilo pokušaja da se formira ministarstvo, ali u cjelini gledajući ovaj zahtjev je u nadležnosti kantonalnih skupština. Od Ureda za zakonodavstvo i Federalnog ministarstva pravde ćemo zatražiti mišljenja o mogućnosti da se iz naziva federalnog ministarstva izbriše 'za", navodi Bukvarević.

Po pitanju šestog zahtjeva iz rezolucije, a u nemogućnosti, zbog nedostatka finansijskih sredstava, da se usvoji novi Zakon o pravima demobilisanih boraca i da se tim ili drugim zakonskim propisom definiše pitanje boračkog dodatka, u cilju iznalaženja rješenja za prioritetne socijalno-statusne probleme ministarstvo je u saradnji s koordinacijom boračkih udruženja Vladi Federacije BiH uputilo sporazum na koji je Vlada FBiH dala saglasnost.

"Potpisivanje sporazuma Vlade Federacije BiH i predstavnika boračkih saveza, organizacija i udruženja obavljeno je 28. juna 2017. godine. Operativna primjena sredstava iz ovog sporazuma u iznosu od cca 7.000.000,00 KM izvršena je krajem 2017. godine i nakon javnog poziva i obavljenih procedura jednokratna pomoć dodijeljena za 18.080 podnosilaca zahtjeva. Napominjemo da je Federalno ministarstvo delegiralo savjetnika ministra Ramiza Drekovića u Interresornu radnu grupu koju su sačinjavali predstavnici Savjeta branitelja, predstavnici kolegija oba doma Parlamenta Federacije BiH, predstavnici drugih federalnih ministarstava, ali zbog suprotnih mišljenja unutar Savjeta branitelja ta radna grupa nije došla do rješenja problema zbog kojih je formirana. U budžetu za 2018. godinu, na ovoj stavci je planirano 9 miliona KM. Ovo su sredstva koja su predviđena Sporazumom Vlade Federacije BiH i predstavnika boračkih saveza, organizacija i udruženja, o dostignutom nivou sredstava u Budžetu Federacije BiH na poziciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkoga rata, namijenjenih za rješavanje prioritetnih zahtjeva boračkih kategorija koji je potpisan 15. juna 2017. godine", zaključuje se u Informaciji.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: