Stupa na snagu 1. maja
87

SDA traži od Schmidta da prolongira rok za stupanje na snagu amandmana na Ustav FBiH

D. Be.
Foto: T. S./Klix.ba
Foto: T. S./Klix.ba
Šef Kluba Bošnjaka u Domu naroda Parlamenta FBiH Muamer Zukić je, u ime većine članova Kluba koji su 12.04.2024. godine podnijeli amandman na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, uputio Visokom predstavniku Zahtjev za donošenje odluke kojom se prolongira rok za stupanje na snagu amandmana CXXXI na Ustav Federacije BiH.
U nastavku prenosimo pismo:

"Uvaženi gosp. Schmidt,

kao visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, na osnovu ovlaštenja iz Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Zaključka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine i Rezolucije 1174 (1998) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda od 15. juna 1998. godine, donijeli ste Odluku kojom se deblokira imenovanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj: 09/23 od 27.04.2023. godine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 31/23). Sastavni dio Odluke predstavlja i amandman na Ustav Federacije BiH koji, shodno članu 3. Odluke, stupa na snagu 01.05.2024. godine „pod uvjetom da prije tog datuma Parlament Federacije BiH ne odluči drugačije putem donošenja amandmana na Ustav Federacije BiH u skladu s odredbom stav (1) ovog člana“.

Uvažavajući činjenicu da je članom 3. stav (1) pomenute Odluke propisano da će se Parlament Federacije BiH maksimalno potruditi da pokrene postupak donošenja amandmana na član IV. B. 5. Ustava Federacije BiH, kao i činjenicu da aktuelna parlamentarna većina u Federaciji BiH, predsjednik Federacije BiH (uz saglasnost sa potpredsjednicima Federacije BiH), a niti Vlada Federacije BiH, nisu preduzeli konkretne radnje kojima bi potvrdili svoju opredijeljenost da su se „maksimalno potrudili“ da pokrenu postupak donošenja amandmana na član IV. B. 5. Ustava Federacije BiH, većina bošnjačkih delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH je dana 12.04.2024. godine Domu naroda i Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH podnijela na razmatranje amandman na Ustav Federacije BiH i istovremeno zatražila sazivanje i održavanje sjednice na kojoj bi se glasalo o prijedlog amandmana na Ustav Federacije BiH. U okolnostima postojanja političke volje, realizacija podnesenog zahtjeva većine bošnjačkih delegata objektivno je moguća. Međutim, do dana upućivanja ovog zahtjeva kao delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH nismo upoznati da je određen termin održavanja sjednice bilo kojeg doma Parlamenta Federacije BiH što realizaciju našeg zahtjeva ozbiljno dovodi u pitanje. Slijedom navedenog, želimo ukazati na činjenicu da propuštanje obaveze predlaganja amandmana na Ustav Federacije BiH od strane aktuelne parlamentarne većine u Federaciji BiH, Vlade Federacije BiH i predsjednika Federacije BiH, kao aktivno legitimisanih subjekata za predlaganje amandmana na Ustav Federacije BiH, ima za posljedicu stupanje na snagu amandmana CXXXI na Ustav Federacije BiH dana 01.05.2024. godine, uz grubo ignorisanje obaveze koja je Vašom odlukom od 27.04.2023. godine utvrđena, a koja je podrazumijevala ulaganje maksimalnog napora da se pokrene postupak donošenja amandmana na Ustav Federacije BiH.

Polazeći od činjenice;

  • da Ustavom Federacije BiH ovlašteni predlagači, a prije svega aktuelna parlamentarna većina u Federaciji BiH, Vlada Federacije BiH i predsjednik Federacije BiH, nisu izvršili svoju obavezu i shodno Vašoj odluci od 27.04.2023. godine u parlamentarnu proceduru uputili amandman na Ustav Federacije BiH,
  • da Ustavna komisija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH nije postupila u skladu sa zaključkom Predstavničkog doma usvojenim na 5. vanrednoj sjednici održanoj dana 06.04.2023. godine, a kojim je pomenuta Komisija zadužena da u roku od 15 dana razmotri postojeći ustavni sistem i inicira usklađivanje i/ili izmjenu i dopunu ustavnih odredbi za izbor Vlade Federacije BiH u skladu sa Vašom odlukom od 27.04.2023. godine,
  • da neizvršenje zaključka Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH od 27.04.2023. godine predstavlja jasnu potvrdu nespremnosti aktuelne parlamentarne većine u Federaciji BiH da postupi skladu sa Vašom odlukom od 27.04.2023. godine,
  • da rukovodstvo Doma naroda i Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na osnovu podnesenog zahtjeva većine bošnjačkih delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH od 12.04.2024. godine još uvijek nije zakazalo sjednicu na kojoj bi se u propisanoj parlamentarnoj proceduri razmatrao podneseni prijedlog amandmana na Ustav Federacije BiH, upućujemo Vam zahtjev da donesete novu odluku kojom bi se rok za stupanje na snagu amandmana CXXXI na Ustav Federacije BiH prolongirao.

Uvažavajući sve naprijed navedene razloge, kao i činjenicu da prolongiranje roka za stupanje na snagu amandmana CXXXI na Ustav Federacije BiH, u praksi ne bi proizvelo nikakve štetne posljedice, s obzirom da bi se imenovanje Vlade Federacije BiH na osnovu istog vršilo nakon provođenja opštih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine, cijenimo da donošenje odluke kojom bi se utvrdio novi rok za stupanje na snagu amandmana CXXXI na Ustav FBiH ima svoje puno opravdanje, a posebno u kontekstu podnesenog zahtjeva većine bošnjačkih delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH od 12.04.2024. godine.

Na kraju, cijenimo važnim ukazati na potrebu donošenja najvažnijih odluka u Federaciji BiH od strane izabranih predstavnika Bošnjaka, Hrvata i Srba kao konstitutivnih naroda, u zajednici sa Ostalima, na temeljima političkog dijaloga, a s ciljem osiguranja pune nacionalne ravnopravnosti, demokratskih odnosa i najviših standarda ljudskih prava i sloboda kako je to i proklamovano Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Bez obzira na činjenicu što je aktuelna parlamentarna većina u Federaciji BiH svojim pasivnim odnosom iskazala nespremnost da postupi u skladu sa Vašom odlukom od 27.04.2023. godine, samatramo da politički dijalog nema alternativu i da uvijek zaslužuje novu šansu.

U uvjerenju da ćete u interesu osnaživanja i poticanja političkog dijaloga, uspostave i jačanja povjerenja između konstitutivnih naroda i građana Federacije BiH, udovoljiti ovom zahtjevu i slijedom toga donijeti odluku kojom ćete odrediti novi rok za stupanje na snagu amandmana CXXXI na Ustav Federacije BiH, upućujemo Vam izraze iskrenog poštovanja."