|

Ministarstvo sigurnosti: Umjereno zadovoljstvo zbog postignutog napretka

Ministarstvo sigurnosti: Umjereno zadovoljstvo zbog postignutog napretka
0
F
FENA
25.12.2007. u 14:50
0
komentara
0

dijeljenja
Ministarstvo sigurnosti: Umjereno zadovoljstvo zbog postignutog napretka
Principi, prioriteti i uvjeti evropskog partnerstva s BiH se provjeravaju kroz mehanizme utvrđene u procesu stabilizacije i pridruživanja. Na osnovu usvojenih zakona, donesenih odluka i provedenih mjera u oblasti slobode, pravde i sigurnosti Komisija Evropske unije je izradila Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine u 2007. godini.
Dodaje se da su ključna pitanja u nadležnosti Ministarstva sigurnosti posebno tretirana, a pozitivni trendovi i napredak su konstatirani u sljedećim područjima: napredak u području upravljanja vizama. Sporazum o olakšicama kod izdavanja viza BiH s Evropskom unijom počet će se primjenjivati od 1. januara 2008. godine.

Informacijski sistem o migracijama (ISM) je počeo djelovati u septembru 2007. godine. Njegov vizni modul radi, a DKP su uvezani. Podaci se elektronski prenose u centralnu upravu u BiH. Preduzeti su koraci na uvođenju biometrijskih pasoša.

Konstatiran je napredak i u području upravljanja granicama. Interna struktura granične policije je dalje razvijena što je poboljšalo operativni sistem za nadzor i kontrolu državnih granica.

Procedure azila u BiH su općenito u skladu s međunarodnim standardima, Sektor azila donosi pravovremene odluke. Administrativni kapacitet sektora azila je poboljšan.

Napredak je postignut u području migracija. Siguran prihvatni centar uspostavljen za nezakonite migrante je pozitivan korak. Izgradnja privremenog centra je u završnoj fazi. Osoblje za privremeni centar je zaposleno i obučeno. BiH je potpisala sporazum o readmisiji s Evropskom unijom koji treba da stupi na snagu 1. januara 2008. godine i ulaže napore da potpiše sporazume o readmisiji sa zemljama koje nisu članice EU. Novi zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu je u parlamentarnoj proceduri.

BiH napreduje u borbi protiv pranja novca. Finansijsko obavještajna jedinica u SIPA-i je nastavila povećavati broj zaposlenih te je povećala vlastiti kapacitet. Strategija obuke je razrađena i potpisan je memorandum o razumijevanju sa Španijom.

Izvjestan napredak je postignut i na području suzbijanja trgovine drogom. Postepeno zapošljavanje osoba u odjelu za suzbijanje zloupotrebe narkotika u Ministarstvu sigurnosti je pozitivan razvoj. Međunarodna saradnja je povećana. Centralna baza podataka slučajeva nezakonite upotrebe droge i prekursora je uspostavljena u Ministarstvu sigurnosti.

Ministarstvo sigurnosti je zaključilo strateški sporazum s EUROPOL-om radi poboljšanja i jačanja sredstava za borbu protiv organiziranog kriminala i terorizma. Međunarodni sporazumi o policijskoj saradnji zaključeni su s nekoliko zemalja. Ratificirana je Policijska konvencija za jugoistočnu Evropu u aprilu 2007. godine.

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) je postigla dalji napredak. Ona je sve više uključena u osjetljive istrage uključujući koordinaciju kantonalnih i entitetskih policijskih službi u ovom području. SIPA istražuje oko 500 predmeta koji se tiču ratnih zločina.

Generalno u pogledu rada policije postignut je izvjestan napredak. U cijeloj zemlji se aktivno koriste mnoga operativna sredstva uključujući telekomunikacijski sistem baze podataka, kompjuterske istrage, sistem kriminalističke analize i forenzika iako način funkcioniranja nije optimalan.

U Izvještaju su također navedene aktivnosti na kojima Ministarstvo sigurnosti treba još više raditi.

Ministarstvo sigurnosti još nema centralnu ulogu kao ukupni koordinator u pitanjima upravljanja granicom. Potrebno je da Vijeće ministara usvoji revidiranu Strategiju integriranog upravljanja granicom koja je urađena i u potpunosti usklađena sa smjernicama EU i odgovarajući akcioni plan. Potrebno je usvojiti državnu strategiju o migracijama. Potrebni su dugoročni i trajni napori u vezi sa suzbijanjem zloupotrebe narkotika.

Također, potrebno je uraditi reformu policije. Potrebni su daljni dugoročni napori u borbi protiv organiziranog kriminala, trgovine ljudima i terorizma.

Ministarstvo sigurnosti izražava umjereno zadovoljstvo zbog postignutog napretka u procesima i oblastima koje su važne za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine, jer je to urađeno u nepovoljnom političkom ambijentu i uprkos brojnim sistemskim preprekama i slabostima, saopćeno je iz tog ministarstva.
Prijavi grešku


Komentari (0)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...

Trenutno nema komentara na ovaj članak.