BiH već godinama "u ranoj fazi borbe protiv korupcije", ulazak u EU zavisi od opipljivih rezultata

Piše: M. N./Klix.ba
28.6.2018. u 19:20
7
40
BiH već godinama "u ranoj fazi borbe protiv korupcije", ulazak u EU zavisi od opipljivih rezultata
7
BiH već godinama "u ranoj fazi borbe protiv korupcije", ulazak u EU zavisi od opipljivih rezultata Ilustracija (Foto: Klix.ba)
Iako je Bosna i Hercegovina postigla određeni napredak u borbi protiv korupcije, rezultati nisu nimalo ohrabrujući. Usvojeno je nekoliko strateških dokumenata na svim nivoima, ali njihova implementacija nije na zadovoljavajućem nivou te zbog toga nije bilo posebnih rezultata.
Podatak da je BiH prošle godine bila na 91. mjestu prema indeksu percepcije korupcije koji objavljuje Transparency International, te da smo u "društvu" s Albanijom, Gvajanom, Šri Lankom i Istočnim Timorom, je razočaravajući. Zbog svega se angažman BiH i dalje ocjenjuje tek kao "rana faza borbe protiv korupcije".

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH bavi se prevencijom i poduzima sve raspoložive mjere kako bi smanjila ili makar pokušala smanjiti stopu korupcije u BiH.

"Upravo naporima Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije danas u BiH imamo 13 tijela za sprečavanje korupcije. Od te 'antikoruptivne mreže' očekujemo da u narednom periodu isporuči konkretne rezultate kada je riječ o borbi protiv korupcije u BiH. Imajući u vidu da na kantonalnom nivou vlasti tijelo za borbu protiv korupcije nedostaje samo u Zapadnohercegovačkom kantonu, možemo konstatirati da je proces dovršetka institucionalnog okvira borbe protiv korupcije u finalnoj fazi", kazala nam je Sanita Sivić, stručna savjetnica za odnose s javnošću Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH.

Borba protiv korupcije je dug i kompleksan proces u kojem nema brzih i jednostavnih rješenja. Potrebno je provoditi kontinuirane aktivnosti, što je ključna uloga ove agencije u BiH.

"Do prije nekoliko godina uopće nismo imali krovnu instituciju za borbu protiv korupcije u BiH. Danas imamo ovu agenciju koja je za vrlo kratko vrijeme od svog formiranja u vrlo teškom ambijentu napravila solidne rezultate. Kao što je ranije napomenuto, danas u BiH imamo 13 tijela za sprečavanje korupcije. Namjera je da se ta tijela u narednom periodu profesionaliziraju, kako bi njihov isključivi zadatak bio borba protiv korupcije i kako bi na tom zadatku istrajno i predano radili", kazala je Sivić.

130 prijava u prošloj godiniNa inicijativu ove agencije, planove integriteta i planove borbe protiv korupcije usvojile su skoro sve državne institucije. Upravo ova dva dokumenta su, ističe Sivić, temeljni preventivni alati za stratešku i institucionalnu borbu protiv korupcije.

"Oni trebaju odgovoriti na pitanja da li su unutar institucija detektirana potencijalna radna mjesta podložna korupciji, je li neko prijavio korupciju i šta je poduzeto u vezi s tim prijavama, da li su uočene nepravilnosti u radu i slično. To je vrlo značajno kada se uzme u obzir činjenica da je od 130 prijava u 2017. godini najviše onih koje se odnose na javnu upravu", kazala je.

Ova agencija je na osnovu Zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u institucijama BiH, koji se u našoj zemlji primjenjuje od početka 2014. godine, zaposlenima u institucijama BiH do sada dodijelila pet statusa zaštićenog prijavitelja korupcije.

"Kada se uzme u obzir rasprostranjenost korupcije u BiH, ovi pomaci mogu djelovati zanemarivo, ali su, ipak, koraci naprijed. Mi nismo institucija koja se bavi represijom te su prevencija i koordinacija naše isključive nadležnosti. Za represivni segment borbe protiv korupcije imamo pravosudne i policijske organe, od kojih očekujemo da rade svoj posao", naglasila je.

Prema prijavama koje su pristigle tokom 2017. godine, najviše podnesaka odnosilo se na rad institucija s javnim ovlastima na svim nivoima vlasti u BiH, općinske i gradske uprave i to njih 72. Najčešće se, kako se navodi u prijavama, radilo o zloupotrebi službenog položaja ili ovlasti, primanju dara i drugih oblika koristi, sukobu interesa, sklapanju štetnog ugovora, nesavjesnom privrednom poslovanju, nezakonitom zapošljavanju, nepravilnostima u provođenju konkursne procedure, nepravilnostima u vezi s realizacijom procedura javnih nabavki.

Što se tiče radnih mjesta koja su se pokazala kao podložna korupciji to su ona radna mjesta koja raspolažu širokim diskrecionim ovlastima, pristupom informacijama, podacima i sredstvima te pristupom materijalno-finansijskim sredstvima institucije.

Evropska unija pruža stalnu podršku BiH u borbi protiv korupcije na njenom putu evropskih integracija. Projekt Evropske unije "Razvoj kapaciteta za prevenciju korupcije i izradu strateških dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini" osmišljen s ciljem pružanja podrške Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), zajedno s tijelima i timovima za borbu protiv korupcije, koja djeluju na entitetskim i kantonalnim nivoima. Projekt vrijedan 200.000 eura je implementirao Altair Consortium u periodu od oktobra 2016. godine do augusta 2017. godine.

"U prvoj fazi provođenja projekta pripremljeni su antikorupcijski pojmovnik, smjernice za razvoj strateških dokumenata iz oblasti borbe protiv korupcije i pregled antikorupcijskih strategija i akcionih planova. U prvom kvartalu 2017. godine sačinjena je sveobuhvatna analiza antikorupcijskih strategija i akcionih planova entiteta i kantona. Putem ovog projekta realizirana je tehnička i ekspertna podrška tijelima za sprečavanje korupcije na svim nivoima vlasti u BiH, kako u smislu jačanja njihovih kapaciteta tako i u pravcu uspostave efikasnijeg sistema prevencije korupcije", rekla je Sivić.

Od rezultata zavisi otvaranje poglavlja EUKako nam je rekla glasnogovornica Delegacije EU Jamila Milović-Halilović, prevencija i suzbijanje korupcije zahtijevaju punu pažnju od samog početka u procesu pristupanja Evropskoj uniji, a otvaranje pojedinačnih poglavlja EU acquisa će se zasnivati na opipljivim rezultatima.

"Kao što je navedeno u najnovijem izvještaju Evropske komisije o BiH objavljenom u aprilu ove godine, Bosna i Hercegovina je postigla određeni napredak kada je riječ o preporukama iz prethodnog izvještaja (od 2016. godine), a u vezi s usvajanjem strategija i akcionih planova na različitim nivoima vlasti. Ipak, zakonodavni i institucionalni okvir i dalje je neodgovarajući, dok rasparčanost akcionih planova njihovu provedbu čini manje učinkovitom. Preostaje jaz između deklarativne političke volje i nedostatka konkretnih rezultata", kazala je Milović-Halilović.

U Strategiji Evropske komisije za Zapadni Balkan, objavljenoj u februaru, navodi se da se vladavina prava u regiji mora znatno ojačati u cilju borbe protiv korupcije i odgovora na preplitanje javnih i privatnih interesa.

"Jake i nezavisne institucije na cijelom Zapadnom Balkanu ključne su za sprečavanje i suzbijanje korupcije te provođenje učinkovitijih istraga i sudskih procesa u cilju donošenja presuda i njihovog provođenja, što uključuje i stroge sankcije. Strategija je pozvala i na jačanje pravosudnih tijela i specijaliziranih tužilačkih struktura za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, što podrazumijeva i razmještanje specijalnih policijskih jedinica u tužilaštva. Također je potrebno uvesti i mjere poput oduzimanja nelegalno stečene imovine, oduzimanja prava na obavljanje javne dužnosti, strožija pravila i kriterije za javne službenike te više transparentnosti i mehanizama za žalbe građana", kazala je Milović-Halilović.

Još mnogo poslaU izvještaju Evropske komisije nalaze se pojedinačne preporuke u kojima se navodi kako BiH treba usvojiti dosljedne i vjerodostojne akcione planove (koji još nedostaju), zasnovane na realnom budžetu i osiguravanju provedbe i praćenja strategija za borbu protiv korupcije, uspostaviti tijela za sprečavanje korupcije, izmijeniti i dopuniti zakonodavstvo kako bi se osiguralo efikasno rješavanje sukoba interesa na nivou države, FBiH i Brčko distrikta, unaprijediti propise koji regulišu imovinske kartice i usvojiti propise koji osiguravaju efektivnu zaštitu onih koji prijavljuju korupciju (uzbunjivača) i znatno unaprijediti postignute rezultate u oblastima suzbijanja i sprečavanja korupcije, između ostalog uvođenjem efektivnih i preventivnih sankcija.

Naime, u dokumentu se navodi kako su tokom prošle godine provedene 193 istrage za zločine vezane za finansije i korupciju. Riješeno je 125 slučajeva na način da je 26 izvještaja protiv 107 osoba i 11 dopunskih prijava protiv 68 osoba dostavljeno nadležnom tužilaštvu.

"U cijeloj državi bile su ukupno 232 optužnice, što predstavlja povećanje od 18 posto u poređenju sa 2016. godinom, a doneseno je 156 osuđujućih presuda (151 u 2016.), a većina ih je uslovnih. Nije bilo pravosnažnih osuđujućih presuda u medijski eksponiranim predmetima. Zaplijenjeno je nezakonito stečenih 837.000 eura. Većina osuđujućih presuda izrečena je zbog zloupotrebe službenog položaja ili ovlasti", navodi se u izvještaju.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Komentari (40)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...

Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: