|

Agencija za sigurnost hrane BiH prati stanje vezano za kontaminaciju dioksinom

Agencija za sigurnost hrane BiH prati stanje vezano za kontaminaciju dioksinom
0
F
FENA
13.1.2011. u 20:19
1
komentara
0

dijeljenja
Agencija za sigurnost hrane BiH prati stanje vezano za kontaminaciju dioksinom Foto: AFP
Agencija za sigurnost hrane BiH danas je objavila informaciju Evropske komisije u vezi s incidentom nastalim u Njemačkoj vezano za kontaminaciju dioksinom.
Agencija za sigurnost hrane BiH ističe da kao kompetentno tijelo za sigurnost hrane na nacionalnom nivou i kontakt autoritet za EU RASFF u odnosu na Evropsku komisiju, intenzivno prati stanje u vezi s predmetnim incidentom i poduzima mjere iz svoje nadležnosti s ciljem osiguravanja visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi i životinja koje služe za ljudsku ishranu ili proizvode hranu namijenjenu konzumiranju od ljudi.

U informaciji Evropske komisije se ističe da je u jednoj kompaniji u Njemačkoj koja se bavi proizvodnjom masnoće za životinjsku hranu masnoća namijenjena za proizvodnju te hrane miješana s masnim kiselinama za korištenje u tehničke svrhe te da su te masne kiseline bile kontaminirane dioksinom.

Pošiljka masnih kiselina za korištenje u tehničke svrhe potjecala je iz kompanije koja se bavi proizvodnjom biodizela u Njemačkoj.

Za tri pošiljke masnih kiselina, isporučene u drugoj polovini novembra 2010. godine iz te kompanije, utvrđeno je da su kontaminirane dioksinom, dok za ostale tri pošiljke masnih kiselina, isporučene u prvoj polovini novembra 2010. godine, nije utvrđeno da su kontaminirane. Izvor kontaminacije masnih kiselina, kako se navodi, još uvijek je nejasan.

Potencijalno kontaminirana masnoća za hranivo (u količini od 2.256 tona) isporučena je proizvođačima hrane za životinje složenog sastava u Njemačkoj (njih 25) i nije bilo isporuka potencijalno kontaminirane masnoće za hranu za životinje izvan Njemačke.

Hrana za životinje proizvedena sa potencijalno kontaminiranom masnoćom isporučena je farmama koka nosilja, tovne peradi (brojlera i ćurki), svinja, mliječnih krava, goveda, kunića i gusaka, gotovo isključivo u Njemačkoj.

Na temelju raspoloživih informacija, nije došlo do isporuka potencijalno kontaminiranog hraniva složenog sastava izvan Njemačke, izuzev isporuka hraniva složenog sastava za rasplodne kokoši u Francusku i Dansku.

Od pošiljki isporučenih u Dansku za dvije je utvrđena kontaminacija iznad maksimalno dozvoljenog nivoa EU-a. Za to hranivo je utvrđena sljedivost, a kokoši hranjene kontaminiranim hranom nisu ušle u prehrambeni lanac.

Dvije pošiljke kontaminiranog hraniva koje su poslane u Francusku bile su u skladu s EU legislativom.

Sva potencijalno kontaminirana masnoća za hranu za životinje, hrana za životinje složenog sastava i farme koje su zaprimile pošiljke potencijalno kontaminirane hrane blokirane su iz predostrožnosti do dobijanja rezultata analiza na dioksin.

U početku se radilo o 4.760 potencijalno zahvaćenih farmi u Njemačkoj, a taj broj je trenutno opao na 408 farmi, s kojih su uzorci dati na analizu i za koje se provodi istraga.

Farme koje su trenutno još uvijek blokirane su većinom farme svinja i peradi (ćurki).

Većini farmi mliječnih krava i farmi goveda koje su prvobitno bile blokirane, blokada je uklonjena, sa izuzetkom njih nekoliko koje su još predmetom istrage.

Najviši nivo dioksina do sada je utvrđen u jajima dobivenim od životinja hranjenih kontaminiranom hranom i znosi 12pg WHO – PCDD/F –TEQ / g masti (maksimalni nivo u EU je 3.0 pg/g masti) i u mesu peradi (meso koka nosinja) 4.99 pg WHO – PCDD/F – TEQ / g masti (maksimalno dozvoljeni nivo EU je 2.0 pg/g masti).

Analitički rezultati 17 uzoraka svinjskoga mesa uzetih s potencijalno kontaminiranih blokiranih farmi postali su također dostupni.

Petnaest analitičkih rezultata u skladu su s EU legislativom, a za dva uzorka uzeta sa dvije farme na kojima je izvršeno klanje životinja za potrebe kontrole, rezultati analize na dioksin pokazali su neznatno prekoračenje dozvoljenog limita u EU (1.07 pg/g masti i 1.51 pg/g masti) i tiču se svinja koje su hranjene hranom s visokim udjelom kontaminirane masti za upotrebu u hrani za životinje.

Svinje sa te dvije farme neće ući u prehrambeni lanac, dok će farme ostati pod blokadom.

Dostupni analitički rezultati mesa tovnih pilića, ćurki, govedine i mlijeka s blokiranih farmi u skladu su s maksimalno dozvoljenim nivoima EU.

Nakon što je utvrđena sljedivost za prehrambene proizvode koji potječu sa spornih farmi, isti su povučeni sa tržišta.

Na temelju trenutno raspoloživih informacija, od danas, kontaminirana hrana animalnog porijekla nije prodata ili izvezena u druge zemlje članice EU i treće zemlje, u koje spada Bosna i Hercegovina, s izuzetkom isporuke dviju pošiljki potencijalno kontaminiranih jaja u Holandiju od kojih je nakon prerade jedna pošiljka poslana u Veliku Britaniju.
Prijavi grešku


Komentari (1)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...