Povučeno je iz prodaje
94

Na tržištu BiH opasni toksini pronađeni u brašnu porijeklom iz Litvanije

N. V.
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) obaviještena da je na tržište Bosne i Hercegovine isporučeno raženo brašno u kojemu je utvrđeno prekoračenje maksimalno dopuštene količine ohratoksina A.

Naziv proizvoda je "Whole wheat rye flour" (organic)/Integralno raženo brašno (organsko). Proizvod je iz kategorije žitarica i pekarskih proizvoda, a proizvođač je ORGANICAGRO UAB, Subaciaus str. 23/2, LT-01300 Vilnius, Litvanija.

Riječ je konkretno o lotovima LT240014 i LT240413, a pakiranje je od 25 kilograma.

Navodi se kako proizvod ima negativan utjecaj na ljudsko zdravlje zbog prisutnosti mikotoksina.

Navedeni proizvod nije u skladu s odredbama Pravilnika o maksimalno dopuštenim količinama za određene kontaminante u hrani (“Službeni glasnik BiH”, br.: 68/14, 79/16 i 84/18).

Sve raspoložive informacije o proizvodu, sukladno važećim propisima, dostavljene su na daljnje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima u Bosni i Hercegovini od kojih je zatraženo poduzimanje mjera i povratno obavještavanje Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.