Trebalo bi prije svega promijeniti nastavne planove i programe na način da se izbaci suvišni nepotrebni materijal koji učenici uče, da se umanji/uveća broj nastavnih časova pojedinih predmeta, da se prilagode učenicima suvremena nastavna sredstava, da se uvede program o dokimologiji na nastavničkim fakultetima, da se precizira uloga roditelja u procesu...
Prikaži sve komentare (59)