Trebalo bi prije svega promijeniti nastavne planove i programe na način da se izbaci suvišni nepotrebni materijal koji učenici uče,da se umanji/uveća broj nastavnih časovima pojedinih predmeta,da se prilagode čenicima savremena nastavna sredstva,da se uvede program o dokimologiji na nastavničkim fakultetima,da se precizira uloga roditelja u procesu....
Prikaži sve komentare (59)