|

Vlada FBiH poručila: Prestrukturiranje RMU Banovići se nastavlja!

Vlada FBiH poručila: Prestrukturiranje RMU Banovići se nastavlja!
1
M. N.
10.10.2019. u 12:31
5
komentara
1

dijeljenja
Vlada FBiH poručila: Prestrukturiranje RMU Banovići se nastavlja!
Vlada Federacije BiH ponovila je kako stoji iza svojih zaključaka u vezi s prestrukturiranjem elektroenergetskog sektora u FBiH i izgradnjom TE Banovići blok 1-350 MW. U potpunosti su odbacili, kako kažu, proizvoljne interpretacije tih zaključaka.
Vlada FBiH potcrtala je da je Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo zadužena da nastavi aktivnosti prestrukturiranja uključujći i rudnike uglja koji su u sastavu Koncerna, a Uprava i Nadzorni odbor RMU Banovići da nastave aktivnosti na prestrukturiranju rudnika vodeći računa o budućim potrebama TE Banovići.

Odbacili su zaključke RMU Banovići, Općinskog vijeća Banovići, Samostalnog sindikata rudara u Federaciji BiH i Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH u kojima se, između ostalog, traži da se ne usvoji i vrati na doradu Program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u FBiH te ponovo održe javne rasprave, okrugli stolovi, pribave mišljenja itd. Iz OV Banovići kazali su da bi ovakav dokument imao dalekosežne i nesagledive negativne posljedice za sve rudnike u Federaciji BiH, lokalne zajednice u kojima egzistiraju rudnici, kao i za samu Općinu Banovići.Federalna vlada je zadužila sve aktere da ubrzaju proces pregovora vezanih za potpisivanje novog kolektivnog ugovora za oblast rudarstva. Također, obavezali su Upravu i Nadzorni odbor RMU Banovići da nastave aktivnosti na zatvaranju finansijske konstrukcije izgradnje TE Banovići, blok 1-350 MW kako bi nadležna federalna ministarstva mogla sagledati i izvršiti procjenu svih rizika na budžet Federacije BiH i stvoriti preduvjete za pokretanje procesa izdavanja garancije FBiH.

"Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije BiH je ranije usvojila informaciju o realiziranim aktivnostima za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, blok 1-350 MW, donijela zaključak u kojem se, između ostalog, navodi da Vlada Federacije BiH podržava realizaciju projekta Rudnika mrkog uglja Banovići, pripremu i izgradnju Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW i zadužila Nadzorni odbor i Upravu Društva RMU Banovići da nastavi započete aktivnosti finansiranja i izgradnje ove termoelektrane.

Konstatirano je i da je RMU Banovići uložio trud i finansijska sredstva (oko osam miliona KM) da bi projekt izgradnje došao u ovu fazu, da su ostale relevantne institucije FBiH izdavale određene akte, u okviru svojih nadležnosti, a nije izostala ni podrška Vijeća ministara BiH. Imajuću u vidu dugoročno osiguranje pozicije Federacije BiH na unutarnjem i regionalnom tržištu električne energije, ovaj projekt potrebno je realizovati do kraja", navedeno je u ovoj informaciji.Vlada je i ranije obavezala Upravu RMU Banovići da nastavi ove aktivnosti, na što je uprava reagovala kazavši da su uradili sve što je bilio potrebno i moguće uraditi bez Vlade FBiH i da su ih o tome upoznali u prethodnom izvještaju. Optužili su Vladu FBiH i resorno ministarstvo da nisu poduzeli nikakav korak u cilju realizacije preuzetih obaveza (rješavanje pitanja avansnog plaćanja garancije, naknade Eletroprijenosu BiH za priključak na mrežu, avansno plaćanje PDV-a i investicije u opremu rudnika).

"Sve ugovore smo završili prije nego Elektroprivreda za Blok 7 u Tuzli. U posljednje dvije godine nemamo nikakvih aktivnosti osim tri posljednja sastanka održana s vama, minsitrom i savjetnicima. Molimo vas da prestanete obmanjivati Parlament i javnost i prebacivati problem na Upravu rudnika da nastavi aktivnosti na ovom projektu kada i sami znate da uprava i NO nemaju više šta raditi na ovom projektu", kazali su iz RMU Banovići.
Prijavi grešku


Komentari (5)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...