{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Ured za reviziju institucija FBiH izvršio 73 planirane finansijske revizije za prošlu godinu

Klix.ba
5.10.2017. u 15:48
4
3
Ured za reviziju institucija FBiH izvršio 73 planirane finansijske revizije za prošlu godinu
4
Ured za reviziju institucija FBiH izvršio 73 planirane finansijske revizije za prošlu godinu
Foto: Arhiv/Klix.ba
Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH, u skladu sa Godišnjim planom i programom rada Ureda za reviziju institucija u FBiH za 2017. godinu i Zakonom o reviziji institucija u FBiH, izvršio je 73 planirane finansijske revizije za 2016. godinu.
Izvršena je revizija Izvještaja o izvršenju Budžeta FBiH za 2016. godinu u kojem su ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznosili 2.288.784.801 KM, te 33 korisnika Budžeta FBiH (od kojih je 19 obaveznih revizija) sa ukupnim rashodima i izdacima za 2016. godinu u iznosu od 2.150.204.834 KM, 12 gradova i općina sa ostvarenim prihodima i primicima u iznosu od 64.202.918 KM, 17 zavoda, fondova, agencija i javnih ustanova sa ostvarenim prihodima u iznosu od 860.340.957 KM, kao i 10 javnih preduzeća sa ostvarenim prihodima u iznosu od 280.343.676 KM.

U skladu sa novousvojenim Okvirom međunarodnih standarda vrhovnih revizijskih institucija ("ISSAI okvir") od decembra 2016. godine, Ured za reviziju ažurirao je Vodič za finansijsku reviziju, kao i metodologiju rada. Najznačajnije za korisnike revizorskih izvještaja je što revizorski izvještaji sadrže dva odvojena mišljenja, i to mišljenje o pouzdanosti finansijskih izvještaja i mišljenje o usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa zakonima i drugima propisima. Navedeno ima za cilj jasniji opis i klasifikaciju utvrđenih nepravilnosti.

O pouzdanosti finansijskih izvještaja dato je 27 pozitivnih mišljenja, 30 mišljena s rezervom, 15 negativnih i jedno suzdržano mišljenje. Za usklađenost sa zakonima i drugima propisima, dato je 13 pozitivnih mišljenja, 49 mišljenja s rezervom i 11 negativnih mišljenja. Revidiranim institucijama dato je 1449 preporuka, od kojih se veliki broj ponavlja iz godine u godinu. Korisnicima Budžeta FBiH dato je 625 preporuka, gradovima i općinama 319 preporuka, zavodima, fondovima, agencijama i javnim ustanovama 345 i javnim preduzećima 160 preporuka.

Revizijom Izvještaja o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2016. godinu za pouzdanost finansijskih izvještaja dato je mišljenje s rezervom sa skretanjem pažnje, a za usklađenost mišljenje s rezervom, te su date 44 preporuke. Izvršena je i ocjena implementacije 68 preporuka datih u Izvještaju za 2015. godinu od kojih je samo 12 realizovano u 2016. godini. Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za 2016. godinu predstavlja konsolidovani izvještaj za ukupno 61 instituciju u FBiH, te daje sliku budžetske potrošnje na nivou Federacije BiH.

Izvršena je i analiza postupanja po prethodno datim preporukama za 40 subjekata koji su revidirani za 2015. godinu ili ranije. Analiza i ocjena postupanja po preporukama se nije vršila kod subjekata kod kojih su se revizije ili obavljale po prvi put ili je proteklo više od 10 godina od prethodne revizije. Kod subjekata kod kojih je vršena analiza postupanja po preporukama, utvrđeno je sljedeće: 36 posto preporuka je potpuno realizovano ili je realizacija u toku, 31 posto preporuka nije implementirano i za 33 posto preporuka nije bilo moguće izvršiti ocjenu postupanja (npr. zbog proteka vremena nisu više provodive). Zavodi, fondovi i agencije pokazuju najbolji stepen implementacije preporuka iz prethodnih perioda, što se potvrđuje i manjim brojem ukupno datih preporuka za 2016. godinu.

U okviru ukupnog broja revidiranih subjekata, po prvi put izvršena je finansijska revizija 29 subjekata čiji budžeti i finansijski planovi samo za 2016. godinu iznose preko 363 miliona KM. Također je revidirano 18 subjekata kod kojih revizija nije vršena 10 i više godina, a čiji budžeti i finansijski planovi za 2016. godinu iznose preko 480 miliona KM.

U skladu sa članom 16. Zakona o reviziji, svi konačni izvještaji dostavljeni su revidiranim i drugim nadležnim institucijama, te objavljeni na web stranici Ureda za reviziju.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: