|

Specijalizirane ustanove za obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju postat će centri podrške u KS

Specijalizirane ustanove za obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju postat će centri podrške u KS
56
Piše: M. N.
18.9.2018. u 12:49
3
komentara
56

dijeljenja
Specijalizirane ustanove za obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju postat će centri podrške u KS Ilustracija (Foto: Klix.ba)
Ministarstvo obrazovanja KS uputilo je Skupštini KS Nacrt strategije za uključivanje djece s poteškoćama u razvoju u obrazovanje, koja bi trebala riješiti probleme u procesu inkluzije, ravnopravnosti ove djece, neprilagođene infrastrukture i nedovoljnog broja educiranog kadra.
Prema zvaničnim procjenama koje se navode u ovom dokumentu, u Kantonu Sarajevo živi najmanje 8.965 djece/mladih s poteškoćama u razvoju. U redovne osnovne škole KS uključeno je 769 učenika s poteškoćama u razvoju, dok ih je 250 u specijalizovanim osnovnim školama, a u specijalizovanim srednjim školama 58.

"Da bismo govorili o inkluzivnoj praksi potrebno je razviti sistem prepoznavanja djece s poteškoćama u razvoju, ali i sistem kvalitetne podrške i prilagođavanja okoline sposobnostima, potrebama i interesima djece/učenika s poteškoćama u razvoju", navodi se u Nacrtu strategije.

Naglašava se kako su postojeće specijalizirane ustanove često prepreka inkluziji te se navodi kako bi se ove ustanove trebale transformisati u centre podrške redovnim odgojno-obrazovnim ustanovama. Centri bi bili isključivo orijentirani na inkluziju bez mogućnosti institucionalizacije djece/učenika kroz provođenje odgojno-obrazovnog programa.

Postojeći kadar neće ostati bez posla, već će biti postepeno transformisan u mobilne timove koji će pomagati u redovnim školskim ustanovama. Planirano je i povećanje broja uposlenih koji će biti edukovani za rad s djecom s poteškoćama u razvoju.

Preregistrovani centri ostat će u nadležnosti Ministarstva obrazovanja KS, dok ostali koji pružaju usluge internata trebaju biti u nadležnosti Ministarstva za rad i socijalnu zaštitu.

U Nacrtu Strategije utvrđeno je da u KS ima premali broj zaposlenih rehabilitatora, logopeda i psihologa, a educiranost direktora, nastavnika i roditelja nije na zadovoljavajućem nivou. Također, potrebno je sistemsko rješenje asistenata u vrtićima i nastavi kako bi provođenje inkluzivne prakse bilo kontinuirano i sveobuhvatno.

Potrebno je unaprijediti saradnju između odgojno-obrazovnog sistema, sistema socijalne zaštite i zdravstvenog sistema kako bi detektiranje djece s poteškoćama u razvoju bilo sistemski riješeno. Potrebno je unaprijediti zdravstvenu dijagnostiku koja ne treba biti bazirana samo na definisanje dijagnoze bez davanja preporuka kako iskoristiti preostale potencijale djeteta.

Akcent Nacrta strategije je na uklanjanju prepreka u društvu i ostvarivanju punog potencijala djeteta, a baziran je na deinstitucionalizaciji.

Ono što je potrebno jeste uspostavljanje mehanizma rane identifikacije razvojnih potreba i mogućih poteškoća djece, uspostavljanje mreže podrške inkluzivnom obrazovanju, podrške porodicama, unapređenje uloge nevladinih organizacija koje se bave ovim kategorijama te senzibiliziranje javnost o važnosti deinstitucionalizacije života djeteta s poteškoćama u razvoju u porodici.

Kompletan Nacrt strategije za uključivanje djece s poteškoćama u razvoju u obrazovanje možete pogledati na web stranici Skupštine KS.
Prijavi grešku


Komentari (3)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...