Važno tijelo
55

Nakon više od šest godina održana sjednica ministara obrazovanja u BiH

N. V.
Na poziv Ministarstva civilnih poslova, u Sarajevu je održana sjednica Konferencije ministara obrazovanja u Bosni i Hercegovini, prva nakon decembra 2017., što predstavlja značajan korak ka boljoj koordinaciji u području obrazovanja.

Konferencijom predsjedava ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak i čine je ministri nadležnih entitetskih i županijskih ministarstava za područje obrazovanja te šef Odjela za obrazovanje i ostale usluge u Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Riječ je o stalnom i najvišem savjetodavnom tijelu koje ima za cilj osiguranje učinkovitih struktura za koordinaciju obrazovnih sustava u Bosni i Hercegovini, kao i implementaciju ciljeva neophodnih za obrazovnu reformu. Kroz svoj rad, Konferencija analizira stanje i potrebe te predlaže nadležnim tijelima strateške prioritete u obrazovanju.

Pored toga, Konferencija ministara obrazovanja ima značajnu ulogu u praćenju standarda u obrazovanju u Bosni i Hercegovini i njihovom usklađivanju s međunarodnim standardima.

Na sjednici je izmijenjen Poslovnik o radu Konferencije, čime je omogućeno sudjelovanje dva novoformirana ministarstva obrazovanja u Republici Srpskoj i Kantonu Sarajevo, te je dogovoreno imenovanje predstavnika institucija Konferencije, koji će imati zadatak utvrđivanja dnevnog reda i usuglašavanja zaključaka, a koje će nakon toga razmatrati Konferencija, a s ciljem unaprjeđenja učinkovitosti rada ovog tijela.

Članovi Konferencije su istakli da postoji niz tema, koje bi se trebale razmatrati na sastancima Konferencije ministara, a koje se odnose na unaprjeđenje kvalitete obrazovanja i stvaranje sustava koji će osigurati sveobuhvatan pristup obrazovanju za sve u Bosni i Hercegovini, te je dogovoreno da se iduća sjednica Konferencije ministara organizira u što kraćem vremenskom roku.