|

Prijedlog zakona: Ako ne izmirujete troškove prema djeci mogli bi vam oduzeti pasoš

Prijedlog zakona: Ako ne izmirujete troškove prema djeci mogli bi vam oduzeti pasoš
49
S
SRNA
3.2.2020. u 13:09
11
komentara
49

dijeljenja
Prijedlog zakona: Ako ne izmirujete troškove prema djeci mogli bi vam oduzeti pasoš Foto: F. K./Klix.ba
Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, kao i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o putnim ispravama BiH usaglašeni su sa Ustavom i pravnim sistemom BiH, zaključili su danas u Sarajevu članovi Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma parlamenta BiH.
Pojašnjavajući prvi prijedog, čiji su predlagači poslanici Mirjana Marinković Lepić i Predrag Kojović, Lepić je navela da smatra da sve naknade treba uvesti u zakon, a ne da o tome od slučaja do slučaja odlučuje Zajednička administrativna komisija.

Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o putnim ispravama BiH, predlagača poslanika Damira Arnauta, predviđa odbijanje izdavanja ili oduzimanje putne isprave za roditelja koji ne izmiruje finansijske obaveze prema djeci ili obaveze iz bračnog odnosa, odnosno za one koji ne plaćaju redovno alimentaciju.

Ustavnopravna komisija odlučila je da je Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, predlagača Damira Arnauta, usaglašen sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH, ali nije prihvatila principe ovog zakona.

Arnaut ovim prijedlogom želi da budu smanjeni troškovi kojima su lica koja konkurišu za posao u institucijama BiH izložena prilikom ovjeravanja potrebne dokumentacije.

Ovim zakonskim prijedlogom svima koji konkurišu za posao u institucijama BiH bilo bi omogućeno da na konkurs prilože kopije potrebnih dokumenata, umjesto originala i ovjerenih kopija što je sada slučaj, dok bi originalne dokumente, odnosno ovjerene kopije kojima se dokazuje ispunjavanje traženih uslova dostavljali samo oni koji uđu u uži izbor.

Prijedlog zakona precizira i da uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka dostavljaju samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Sa dnevnog reda današnje sjednice skinut je zaključak Predstavničkog doma sa 3. sjednice koji glasi: "Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Ustavnopravnu komisiju da obavi raspravu o primjeni člana 85 Poslovnika o radu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH".

Ustavnopravna komisija podržala je Arnautovu poslaničku inicijativu koja se odnosi na sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu BiH, odnosno da taj institut treba proširiti i na bliže srodnike nosilaca pravosudnih funkcija.

Prihvaćena je poslanička inicijativa Mirjane Marinković Lepić, koja se odnosi na skraćivanje radnog vremena za roditelje hendikepirane djece.

Poslanik Edita Đapo, nakon rasprave na komisiji, povukla je inicijativu u vezi sa donošenjem okvirnog zakona o primjeni međunarodnih sporazuma i ugovora, za koji je većina članova komisije rekla da je diskutabilan i nepotreban.

Ustavnopravna komisija prihvatila je inicijativu poslanika Predraga Kojovića, Aide Baručije i Mirjane Marinković Lepić koji se tiče izmjena Zakona o radu u BiH, a u vezi sa ravnopravnošću polova, porodiljskog odsustva itd, uz zaključak da Savjet ministara formira radnu grupu za pripremu ovih izmjena.

Podržane su i dvije poslaničke inicijative Damira Arnauta u vezi sa izmjenama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu u skladu sa preporukama ombudsmana BiH, kao i u vezi sa potrebom usklađivanja entitetskih zakona sa zakonom o zaštiti od klevete, posebno kada je riječ o javnim ličnostima i ulogama medija.

Danas su, bez rasprave, usvojeni i izvještaji o radu ove komisije za 2018. i 2019. godinu.
Prijavi grešku


Komentari (11)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...