Zabuna
41

Parlamentarci traže da im se objasni koje tekstove iz seta zakona o akcizama su usvojili

Piše: Er. M.
Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba
Sjednica Zastupničkog doma Parlamnetarne skupštine BiH započela je kritikama državnih parlamentaraca na dešavanja vezana za prošlosedmično usvajanje Zakona o akcizama.

Mediji su jučer informisali javnost kako su državni parlamentarci usvojili različite varijante dva zakona iz seta zakona o akcizama. Naime, sadržajno se razlikuju verzije zakona na bosanskom i hrvatskom jeziku od verzije zakona koja je napisana na srpskom jeziku. Riječ je o Zakonu o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH i Zakonu o izmjenama i dopuni Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda.

Zastupnica SDS-a Aleksandra Pandurević tražila je da se formira istražna komisija sastavljena od svih zainteresovanih parlamentarnih klubova koja bi utvrdila koji je tekst ova dva zakona usvojio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, koji je tekst razmatralo Vijeće ministra BiH, koji tekstovi zakona su došli u Parlamentarnu skupštinu BiH na sva tri jezika i ko je za šta glasao, odnosno šta je tačno usvojeno.

Zastupnik SDP-a Saša Magazinović predložio je da se kao tačka dnevnog reda uvrste pojmovi iz ekonomije i privrede u BiH jer se vidjelo na zakonima da ono što se na bosanskom i hrvatskom jeziku kaže "na posebnom računu" na srpskom jeziku znači da "nema računa".

On je tražio i da se kao tačka dnevnog reda uvrsti utvrđivanje identiteta predlagača seta zakona o akcizama, jer zastupnici do danas nisu dobili odgovor na to pitanje.

Zastupnik A-SDA Jasmin Emrić predložio je da se državnim parlamentarcima dostavi informacija stručne službe Parlamentarne skupštine BiH o različito usvojenim zakonima, ističući kako su ovu informaciju zastupnici saznali iz medija.

Nijedna od ovih inicijativa nije dobila podršku većine u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.