{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Nivo rijeka se smanjuje, ali opasnost još nije prošla

F
11.1.2010. u 13:20
0
0
Nivo rijeka se smanjuje, ali opasnost još nije prošla
0
Nivo rijeka se smanjuje, ali opasnost još nije prošla
Foto: RTM
Svi vodostaji na rijekama u Kantonu Sarajevu su u opadanju, saopćeno je iz Federalnog operativnog centra civilne zaštite.
Pripadnici općinske službe civilne zaštite Novi Grad su u toku noći i jutros u 6.30 sati obišli područja općine (Bojnik - Robot), koja su ugrožena od poplava, i utvrdili da se voda sa poplavljenog područja povukla, tako da je put do kuća koje su bile poplavljene slobodan. Također prohodna je i putna komunikacija Bojnik-Dobroševići.

Stanje na ugroženom području općine Ilidža se polako stabilizuje, a na području Općine Vogošća, zbog obilnih kišni padavina u noći 5/6. januara došlo je znatnog porasta vodostaja rijeke Bosne i Ljubine.

Prema podacima Službe civilne zaštite prikupljenim na terenu došlo je do izlijevanja rijeke Bosne u ulici Nova željeznička stanica- MZ Semizovac, ulica Svrake 2, na broju 16 i 18 i ulici Lug do broja 19-MZ Svrake.

Služba civilne zaštite sa povijernicima civilne zaštite je bila u stanju pripravnosti za slučaj eventualnog dodatnog porasta vodostaja i plavljenja domaćinstva u plavnom području, te je tokom noći vršila ispumpavanje vode ulici Svrake 2/18.

U Posavskom kantonu vodostaj rijeke Save na mjernom mjestu u Šamcu juče u 7.00 sati iznosio je 677 cm, a jutros mjereno u 6.00 sati iznosi 722 cm. Zbog povećanog vodostaja rijeke Save na teritoriji Srednje Posavine, Agencija za vodno područje rijeke Save je 10. januara u 21.00 sati donjela je Odluku o proglašenju mjera vanredne odbrane od poplava za poplavno područje Srednje Posavine na teritoriji FBiH.

U Hercegovačko-neretvanjskom kantonu, vodostaj rijeke Neretve na vodomjernoj stanica Carinski most u Mostaru u 19.00 sati iznosio je 1.061 cm i u odnosu na mjerenje u 6.00 opao je je oko 1 m. Trenutno vodostaj rijeke Neretve je u opadanju i za sada nema opasnosti od poplava.

U Gabela-polju zbog djelovanja podvodnih voda oko 200 kuća je ugroženo, a u nekim kućama voda je već prodrla u podrumske prostorije.

U općini Stolac vodostaj rijeke Bregave kao i pritoka Radimlje opao je za pet centimetara, a nivo vode na Brani smanjen je za 10 cm. Poplavljeno je 35 ha zemljišta ispod sela Prenj koje nije naseljeno. Nivo Deranskog jezera povećan je za oko 30 cm i otežava promet na na putnom pravcu Ćore-Derani.

U općini Jablanica, u Sovićima u naselju Kraine zbog izlijevanja planinskog potoka, vode, mulja, pijeska i granja ugroženo je 10 kuća.

Na zahtjev civilne zaštite Čapljina, a uz odobrenje Uprave za CZ vatrogastvo izdata je oprema koja je trenutno potrebna CZ Čapljini i to: dva čamca za spašavanje sa pratećom opremom, pumpa za vodu sa pratećom opremom i agregat za struju.

U općini Čapljina 36 profesionalnih vojnih lica je bilo angažovano u toku jučerašnjeg dana od 13.33 do 15.40 sati, jedan čamac i tri motorna vozila. Ljudstvo i oprema OSBiH angažovani su u mjestu Dačevo općina Čapljina. Za danas se ne očekuje angažovanje OSBiH ukoliko ne dođe do pogoršanja situacije na terenu.

Na području Zeničko-dobojskog kantona vodostaj rijeka ima tendenciju opadanja. Vodostaj rijeke Bosne mjeren 10. januara u 16.00 iznosio je 450 cm, u 18.00 je bio 440 cm. dok je jutros, 11. januara u 07.00 iznosio 350 cm.

Na području općine Zenica došlo je do znatnog povlačenja vodostaja rijeke Bosne, koji od jutros mjereno u 07.00 sati iznosi 350 cm. Podvožnjak (petlja Blatuša) je još uvijek van funkcije i koristi se obilaznica put kroz samo naselje Blatušu. Podvožnjak prema mjestu Orahovica je još uvijek van funkcije.

Na zaobilaznici koja prolazi kroz mjesto Nemila je u toku sanacija puta, a zbog izlijevanja rijeke Bosne na više mjesta. Takođe, u samom gradu Zenici, voda se u potpunosti povukla u svoje korito sa poplavljenih područja. Ekipe civilne zaštite i Vatrogasne jedinice su na terenu i vrše otklanjanje posljedica nastalih plavljenjem.

Na području općine Žepče, stanje na poplavljenim područjima u naselju Prijeko, kao i u samom gradu se normalizuje.

Na području općine Kakanj se stanje normalizuje. U naseljima Doboj, Povezice, Malješ i Bilješevo, voda se totalno povukla i rijeka Bosna se vratila u svoje korito. Saobraćaj regionalnim putem prema Donjem Kaknju, je normalizovan i odvija se bez zastoja kao i putne komunikacije Kakanj-Donji Kakanj, Kakanj-Brnjic.

U proteklom periodu na području općine Visoko, stanje se u potpunosti normalizovalo.

U općini Maglaj, stanje se normalizuje. Vrši se sanacija na poplavljenim područjima. Putna komunikacija ulazna petlja u grad Maglaj je prohodna za saobraćaj, kao i putna komunikacija Zavidovići-Maglaj (stari put).

U općini Tešanj, u protekla 72 sata Služba civilne zaštite Tešanj je provodila pojačane mjere praćenja i kontrole vodostaja rijeka na cijelom području općine. Zbog kiše koja je padala 8/9. januar došlo je do povećanja svih vodotoka. Zabilježeno je samo manje izlivanje rijeke Tešanjke u industrijskoj zoni Bukva koje nije ugrožavalo objekte. U poslijepodnevnim satima 9. januara došlo je do znatnog opadanja vodostaja rijeke Usore i Tešanjke.Vodostaj rijeke Bosne je dostigao visok nivo, naročito 10. januara, ali nije došlo do izlivanja na području općine Tešanj (Šije).

U protekla 72 sata na području općine Tešanj pala su 43 l/m2 kiše.

U Srednjebosanskom kantonu, na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje stanje vodostaja je u intenzivnom opadnju i voda se povlači iz poplavljenih područja. Poplavljeno je 100 objekata na području općine i desetine hektara poljoprivrednog zemljišta. Izvršena je evakuacija pet porodica. Stanje na terenu se prati, ekipe su na terenu i vrši se sanacija lokalnih puteva.

U općini Jajce, nivo rijeka Vrbas i Plive su fazi opadanja. Uposlenici Službe CZ redovito prate i obilaze područja ugrožena poplavama.

U općini Kiseljak, vodostaj rijeke Fojnice i Lepenice kao i pritoka je još uvijek povišen ali nema opasnosti od njihovog izlijevanja iz svojih korita.

U općini Vitez, vodotok rijeke Lašve je preko kritične tačke, dok su Bila i Krušćica u granicama. Putne komunikacije su bez zastoja, osim lokalnog puta Rijeka-Kajmaci-Rovna.

U Unsko-sanskom kantonu, u Bihaću vodostaj rijeke Une juče u 07.00 sati, iznosio je 144 cm, dok je jutros u 07.00 sati iznosio 130 cm. U Kulen Vakufu, vodostaj rijeke Une, juče u 07.00 sati, iznosio je 375 cm, dok je jutros u 07.00 sati iznosio 349,9 cm. Vodostaj rijeke Sane u Sanskom Mostu juče u 07.00 sati iznosio je 401 cm (kritična tačka 380 cm) a jutros u 07.00 sati iznosi 360 cm i opadanju je.

I dalje su poplavljeni stambeni i pomoćni objekti u MZ Kulen- Vakuf gdje je poplavljeno 53 stambena objekta dok je u MZ Pokoj- naselje Velhovo poplavljeno 35 kuća.

U općini Sanski Most, stanje na području općine se normalizuje, vodostaj rijeka je i dalje u opadanju.

U općini Ključ, vodostaji rijeka Sane i Sanice su u opadanju. Nema ugroženih objekata. Poplavljeno je poljoprivredno zemljište u MZ Humići, Velečevo-Dubočani, Biljani i Donja Sanica.

U općini Bosanska Krupa, vodostaj rijeka Une i Krušnice u proteklom periodu je u opadanju. Vodostaj rijeke Une jutros u 06.00 sati iznosio je 300,5 cm (juče 302,9,4 cm). Rijeke Una i Kruščica su se izlile iz svojih korita i poplavile znatan broj stambenih i pomoćnih objekata te poljoprivredna zemljišta. Na području općine poplavljen je znatan broj porodičnih kuća, podruma i pomoćnih objekata. Potoci u naseljima: Jezerski, Baštra, Kajtezi i Govedarnica se povlače u svoja korita sa poplavljenih bara i poljoprivrednog zemljišta. Pripadnici CZ-a i PPZ-a su u pripravnosti i prate vodostaje i poduzimaju adekvatne mjere i radnje kao što su ispumpavanje vode iz podruma i stambenih objekata.

Na području općina Cazin, Bužim, Velike Kladuše i Bos. Petrovaca nema ugroženih stambenih i pomoćnih objekata.

U Bosanskopodrinjskom kantonu, u Općini Goražde, Služba CZ općine Goražde redovno je vršila praćenje stanja vodostaja u cilju blagovremenog poduzimanja potrebnih mjera i aktivnosti, kao i blagovremenog izvještavanja stanovništva o prijetnji od mogućih poplava. Trenutno rijeka Drina je u blagom opadanju i prema jutrošnjem mjerenju iznosi 2.250 mm.

U općina Pale-Prača, u MZ Prača naselje Voznica zaplavljeno je više stambenih objekata gdje je izvršena evakuacija jedne porodice. U MZ Hrenovica na potezu Toplik-Hrenovica-Kaljani rijeka Prača je zaplavila lijevu i desnu obalu gdje je direktno ugrozila 30 stambenih objekata, putna komunikacija Hrenovica-Lunje je bila prekinuta. Najteža situacija je bila u mjestu Lijesci gdje je direktno bilo ugorženo 20 porodičnih kuća ali stanovništvo nije bilo evakuisano. U toku današnjeg dana usljed prestanka padavina rijeka Prača se povukla u korito i vodostaj ima tendenciju opadanja. Štab CZ, VD Prača i JKP Prača će nastaviti raditi na otklanjanju i saniranju šteta koje su nastale od posljedica poplava na ovom području.

Rijeka Drina na području općine Foča-Ustikolina, je ugrozila nekoliko stambeno-poslovnih objekata kao i objekte za smještaj stoke, te je ona u večernjim satima morala biti izmještena na sigurnije mjesto. Poplavljeno je osam plastenika koji se nalaze uz samu obalu, a podzemne vode su prodrie u podrumske prostorije dva objekta koje se nalaze u priobalnom dijelu rijeke Drine.

Na području Tuzlanskog kantona vodotoci i vodostaji su trenutno u opadanju.

U općini Gračanica vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac jutros u 07.00 sati je 352 cm što u odnosu na mjerenje juče u 14.00 sati predstavlja pad nivoa za 20 cm. Rijeka Spreča priobalno je poplavila oko 100 ha poljoprivrednog zemljišta.

U općini Doboj-lstok, na teritoriji općine rijeka Spreča je poplavila oko 220 ha poljoprivrednog zemljišta. Situaciju dodatno pogoršava visok vodostaj rijeke Bosne.

Na području TK nema prijavljenih poplavljenih stambenih i drugih infrastrukturnih objekata.

U Kantonu 10, u općini Tomislavgrad stanje na poplavljenom području općine je i dalje teško. Sve službe i materijalno tehnička sredstva i ljudstvo Općinske službe CZ-a su na terenu. Radi se na sanaciji puteva Perića Most - Mandino selo i Mokronoge-Vedešić. Prometovanje ovim pravcima moguće je samo za hitne slučajeve. Škole na cijelom području općine su zatvorene. Stanje na ostalim općinama ovog kantona se normalizira.

U Zapadno-hercegovačkom kantonu, stanje na poplavljenom području općine Široki Brijeg, se normalizira. Štete se zbrajaju i za sada nema opasnosti od novih poplava.

Na području općine Grude vodostaj na poplavljenim područjima je u porastu. Prema riječima dežurnog dispečera u HE Peć Mlini, vodostaj akumulacije je u porastu je za jedan centimetar na sat i trenutno iznosi 256,49 cm. Zbog ugroženosti objekata, u Ljubuškoj i Grudskoj općni te nizvodno uz rijeku Trebižat, HE Peć Mlini trenutno propušta samo 6-7 metara kubnih vode u sekundi. Trenutno na području općine ima poplavljenih lokalnih cesta u Drinovcima, Tihaljini i Grudama. Na području Drinovaca i Gruda voda je poplavila nekoliko obiteljskih kuća i jedan gospodarski objekat. Takođe poplavljeno je nekoliko lokalnih puteva.

Općinski načelnik u Srebreniku na prijedlog štaba Civilne zaštite 8. januara u 9.00 sati donio je Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće od klizanja i slijeganja zemljišta. Pogođeno područje je Sladna-Ahmići (kolektivni izbjeglički centar). Na licu mjesta angažovane su ekipe PTT, eiektrodistribucije i vodovoda kao i služba zaštite i spašavanja od rušenja. Preduzete mjere na sprečavanu daljeg širenja klizišta dale su rezultate. Spašena je imovina, a ljudski životi više nisu ugroženi, saopćeno je iz Federalnog operativnog centra Civilne zaštite.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Da li je opravdan zahtjev za povećanje akciza na gorivo kako bi se ubrzala izgradnja autoputa?
Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: