|

Nikšić: Budžet je odraz politike štednje i racionalnog trošenja

Nikšić: Budžet je odraz politike štednje i racionalnog trošenja
0
F
FENA
6.12.2013. u 17:21
21
komentara
0

dijeljenja
Nikšić: Budžet je odraz politike štednje i racionalnog trošenja Nermin Nikšić (Foto: Klix.ba)
Ovaj budžet je odraz potpuno odgovorne i realne politike, politike štednje i racionalnog trošenja - istakao je premijer Federacije BiH Nermin Nikšić na današnjoj vanrednoj sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta.
Obrazlažući Prijedlog budžeta FBiH za 2014. godinu, koji je sinoć usvojio Predstavnički dom, a danas i Dom naroda , Nikšić je kazao da su sam budžetski okvir i njegova generalna struktura stali nepromijenjeni u odnosu na Nacrt.

"Ipak sam dužan osvrnuti se na ključne izmjene, koje je Prijedlog budžeta pretrpio u odnosu na Nacrt, a koje su rezultat diskusija iznesenih u ovom uvaženom Domu i Predstavničkom domu, kao i prijedloga koji su došli od parlamentarnih komisija i odbora", dodao je Nikšić.

Govoreći o glavnim izmjenama sadržanim u Prijedlogu budžeta Federacije BiH za 2014. godinu, Nikšić je naveo da su na prijedlog Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju Predstavničkog doma i Doma naroda sredstva za reprezentaciju, naknade za službena putovanja, naknade za rad u komisijama i naknade po ugovorima o djelu u 2014. godini umanjene za 20 posto u odnosu na izvršenje za 2012. godinu u organima uprave koji su dobili negativno revizorsko mišljenje, što ukupno iznosi 362.530 KM.

Zatim, po prijedlogu Administrativne komisije i Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma, osigurana su dodatna sredstva za rad klubova u Parlamentu Federacije BiH i radnih tijela od dodatnih 130.000 KM (100.000 naknade, 30.000 ugovorene usluge).

Po prijedlogu Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda, transfer kantonima je povećan za četiri miliona KM, te sada iznosi 16 miliona KM, a sredstva su osigurana umanjenjem pozicije Japanskog granta 2KR za četiri miliona KM.

"Tokom rasprave na prethodnim sjednicama oba doma ovog parlamenta, više puta je naglašena potreba za dodatnom podrškom domaćoj privredi, pa smo pored ranije planiranih sredstava u Nacrtu osigurali dodatna dva miliona KM na razdjelu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za formiranje Garancijskog fonda za unapređenje domaće privrede. Sredstva su osigurana internim preraspodjelama. Ovaj fond će se realizovati putem Union banke", istakao je Nikšić u svom obraćanju.

Shodno zajedničkom opredjeljenu ka podršci insititucijama kulture, kako je dodao, osigurano je sufinansiranje pet institucija kulture u ukupnom iznosu od 1.400.000 KM. Dio sredstava za ove namjene osiguran je umanjenjem sredstava sa pozicije Tekuće rezerve Vlade, te prestrukturiranjem sredstava unutar pojedinih ministarstava.

Predstavnički dom je jučer usvojio amandman kojim je osigurano dodatnih 465.000 KM za preostale dvije institucije kulture od značaja za BiH i Akademiju nauka i umjetnosti i to umanjenjem za 50 posto svih tekućih rezervi nosioca izvršne i zakonodavne vlasti u FBiH.

Također, poslanici Predstavničkog doma su usvojili i amandmane kojim se povećava subvencija RTV FBiH za dodatnih 118.000 KM, a za isti se iznos umanjuje tekuća rezerva Vlade FBiH; zatim osigurava da unutar sredstava predviđenih za poljoprivredne poticaje, planom i programom utroška, izdvoji 1.000.000 KM za revolving Fond - Žene poljoprivrednice u ruralnom razvoju Federacije BiH.

Jutros je Vlada, kako je kazao Nikšić, prihvatila ova tri amandmana, te su oni postali sastavni dio Prijedloga budžeta.

"Pored toga, Vlada je jučer prihvatila amandmane koji se odnose na distribuciju sredstava unutar koda - Tekući transferi drugim nivoima vlasti-kantoni, i to: Kanton posavski 5.000.000 KM, Kanton Bosansko-podrinjski 5.000.000 KM, Kanton Srednjobosanski 1.000.000 KM, Kanton Hercegovačko-neretvanski 1.000.000 KM, Kanton Zapadnohercegovački 2.000.000 KM, Kanton 10 - 2 000 000 KM", dodao je Nikšić.

Po njegovim riječima, iznos na razdjelu za poljoprivredne podsticaje je umanjen za 200.000 KM, a sredstva su prebračena na tekuće transfere neprofitnim organizacijama - Organizacija Fondacija Srebrenica.

Uz Prijedlog budžeta delegatima je predočen Plan razvojnih projekata FBiH za period 2014.-2016. godina.

"U skladu sa Zakonom o budžetima danas uz Budžet razmatramo i Prijedloge finansijskih planova izvanbudžetskih fondova: Federalnog zavoda za zapošljavanje, Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje FBiH, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH. Neki od delegata ukazivali na tu obavezu prilkom razmatranja Nacrta", napomenuo je Nikšić.

Zakonska obaveza, po njegovim riječima, jeste da se uz budžet razmatraju i finansijski planovi izvanbudžetskih fondova.

"Doduše neki bi se mogli sjetiti da li smo u prethodnom mandatu ikada finansijske planove razmatrali uz budžet, zbog činjenice da je ministar tada tumačio kako oni ne trebaju ići u Parlament...
Moram reći da mi je drago što danas nemamo dileme da li je to obaveza ili nije, jer je ja ni tada nisam imao... I dalje smatram da je poželjno i potrebno razmotriti set ovih dokumenta „u paketu“, jer ćemo se na taj način kompetentnije odrediti prema ekonomskim, socijalnim i drugim dimezijama kako budžeta, tako i ključnih javnih fondova u Federaciji BiH", kazao je Nikšić.

On je odgovorio i pojasnio neke dileme i tvrdnje koje su iznesene u diskusijama tokom rasprave o Nacrtu budžeta u Predstavničkom domu Parlamenta FBIH, napominjući kako konstatacija da se radi o predizbornom budžetu, apsolutno nije tačna.

"Svi oni kojima ovo nije prvi mandat sjetit će se kako izgleda predizborni budžet - „napuhan“ i bez osiguranih izvora finasiranja", kazao je Nikšić.
Prijavi grešku


Komentari (21)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...