Uzrok saobraćajna nesreća
279

Nakon prevrtanja cisterne kod Konjica spriječena ekološka katastrofa izvlačenjem nafte iz Neretve

N. V.

Nakon što se u petak kod Konjica prevrnula cisterna nafta se počela izlijevati u obližnji potok, što bi zagadilo i Neretvu i Jablaničko jezero da izvlačenjem naftne mrlje nije spriječena ekološka katastrofa.

U mjestu Podorašac kod Konjica se izlilo oko 30.000 litara nafte u obližnji Balića potok te potom u Trešanicu, pa Neretvu i na koncu u Jablaničko jezero.

Agencija za vodno područje slivova Jadranskog mora je angažovala specijaliziranu firmu za ekološke incidente "Delta Petrol" iz Kaknja, koja je odmah došla na mjesto događaja te je na rijeci Neretvi postavila plutajuću barijeru da zaustavi fleku od nafte koja se širila, a zatim je nastavljeno vađenje naftne mrlje iz korita rijeke.

Zahvaljući brzoj intervenciji spriječena je ekološka katastrofa većih razmjera.

Delta Petrol je firma specijalizirana za intervencije u slučajevima ekoloških incidenata. Do sada su intervenisali i spriječili mnogobrojna širenja uljnih i naftnih odliva nakon prevrtanja autocisterni za transport goriva i mazuta.

U narednim danima oni će nastaviti čišćenje i sanaciju korita rijeke Neretve.