{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Nacrt budžeta za 2009. godinu 734.000.000 KM

F
4.3.2009. u 16:57
0
0
Nacrt budžeta za 2009. godinu 734.000.000 KM
0
Nacrt budžeta za 2009. godinu 734.000.000 KM
Skupština Kantona Sarajevo utvrdila je na današnjoj sjednici Nacrt budžeta Kantona za 2009. godinu.
- Nacrtom budžeta KS-a za 2009. planiran je ukupni prihodni potencijal od 734.000.000 KM, što je za 10,32 posto manje u odnosu na prethodnu godinu ili za oko pet posto manje od procijenjenog izvršenja budžeta KS-a za 2008. Ovakav pristup u planiranju nivoa prihoda u 2009. je rezultat uočene tendencije opadanja prihoda u drugom polugodištu 2008., kao i u periodu januar, februar 2009., kazao je Hidajet Arnautović, koji je podnio uvodno izlaganje uime Ministarstva finansija KS-a.

O Nacrtu budžeta bit će provedena javna rasprava od 12 dana, nakon čega će Vlada KS-a sumirati javnu raspravu te napraviti Prijedlog budžeta KS-a do 20. marta koji će uputiti Skupštini Kantona.

Nacrtom budžeta za 2009. su predstavljeni prihodi koji su namjenskog karaktera i koji mogu koristiti određeni budžetski korisnici samo u skladu s odredbama posebnih zakona kao što su posebna naknada na plaće za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, cestovne naknade i drugo. Takvih prihoda u ovom nacrtu je planirano od 47.344.400 KM ili s učešćem od 6,45 posto.

Prihodi od poreza se planiraju od 649.032.500 KM, što je za 7,28 posto manje u odnosu na prethodnu godinu, a isti učestvuju u ukupnim prihodima KS-a s 88 posto.

Neporezni prihodi se planiraju od 61.092.900 KM, što je za 4,57 posto manje u odnosu na prethodnu godinu i njihovo učešće u ukupnim prihodima KS-a iznosi oko osam posto.

Tekuće potpore, grantovi i donacije kao vrste prihoda su planirane od 11.884.600 KM i predstavljaju prihode budžetskih korisnika. Ove prihode dobijaju budžetski korisnici od drugog nivoa vlasti, kao i od pravnih osoba radi implementacije određenih zakona ili za realizaciju konkretnih projekata.

Račun finansiranja se sastoji od kapitalnih primitaka i primitaka od primljenih otplata i ukupno se planira 11.990.000 KM ili 35,16 posto manje u odnosu na prošlu godinu. U segmentu kapitalnih primitaka iznos od 5.000.000 KM se očekuje od privatizacije preduzeća kao što su Famos holding, Kemos, Umjetnički zanati, Mesing enterijeri, Zavod zaštite na radu i institut zaštite na radu i zaštite od požara, dok se 2.000.000 KM očekuje od primitaka od prodaje robnih rezervi. Primici od primljenih otplata se planiraju od 4.990.000 KM ili 49,33 posto manje u odnosu na prošlu godinu, kazao je Arnautović.

Ukupni prihodni potencijal od 734.000.000 KM, u rashodnom dijelu Nacrta budžeta raspoređen je na rashode od 701.610.000 KM i zahtjev u iznosu od 11.990.000 KM višak rashoda nad prihodima iz budžeta KS-a za 2008. 20.000.000 KM i tekuću rezervu 400.000 KM. S aspekta namjene najveći iznos od 611.328.200 KM se odnosi na tekuće rashode koji učestvuju u ukupnim rashodima s 84,78 posto, gdje u strukturi planiranih rashoda najveći iznos od 285.968.800 KM se odnosi na tzv. tekuće grantove.

-Tekući rashodi su značajno smanjeni, a planirani su po vrstama u iznosu koji bi trebalo da obezbijede izvršavanje aktivnosti i funkcija iz djelokruga ministarstava i drugih budžetskih korisnika, kazao je Arnautović.

Posmatrano po budžetskim korisnicima, najznačajniji dio tekućih grantova se i dalje planira u Ministarstvu obrazovanja i nauke od 72.732.600 KM, od čega se samo na finansiranje ustanova visokog obrazovanja odnosi 57.480.400 KM. Također veliki iznos na ime tekućih grantova je planiran u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice za implementaciju federalnih, kantonalnih zakonskih propisa u domenu socijalne zaštite, i to od 68.180.800 KM. Zatim u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša od 39.856.800 KM, te tekući grant općinama i Gradu od 33.800.000 KM.

- Nacrtom budžeta KS za 2009. sredstava planirana za plaće i naknade troškova zaposlenih iznose 246.567.800 KM i za 4,21 posto su veća u odnosu na prethodnu godinu. Ovaj porast rezultat je povećanja prije svega novih koeficijenata za policijske službenike koje je utvrdila Vlada KS-a u protekloj godini, povećanja broja budžetskih korisnika, koje je uslijedilo formiranjem JU Vrelo Bosne i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i jednog broja povećanja zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju, kazao je Arnatović.

Kapitalni rashodi su planirani od 96.895.800 KM, što je za 31,84 posto manje u odnosu na 2008., a ukupno u budžetu KS-a za 2009. ti rashodi učestvuju s 13,20 posto.

Zastupnici SDP-a i BPS-a napustili su skupštinsku salu, i uvodno izlaganje o Nacrtu budžeta slušali u hodniku (na zvučniku) ispred skupštinske sale, jer kako su naveli osoba koja podnosi uvodno izlaganje o budžetu nije kompetentna da to uradi.

Utvrđen je i Nacrt zakona o izvršavanju budžeta KS-a za 2009., o kojem će biti provedena javna rasprava od 12 dana.

Ovim zakonom se uređuje struktura prihoda, primitaka te rasphoda i izdataka budžeta, način izvšavanja, prioriteti plaćanja, obim zaduživanja, upravljanje finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveza budžetskih korisnika te sankcije za kršenje zakona.

Premijer KS-a Besim Mehmedić naglasio je da će kod budžetskih korisnika insistirati na finansijskoj disciplini, te da Vlada KS-a je stanovišta da je ovaj budžet okvir u kome se sve mora kretati.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Smatrate li da Željko Komšić može osvojiti još jedan mandat u Predsjedništvu BiH?
Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: