{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Imena stradalih Srebreničana koji će danas pronaći konačni mir

S
11.7.2007. u 12:01
0
0
Imena stradalih Srebreničana koji će danas pronaći konačni mir
0
Imena stradalih Srebreničana koji će danas pronaći konačni mir
Foto: AP
U Memorijalnom centru Potočari, danas, kada se obilježava 12. godišnjica genocida u Srebrenici, bit će ukopani posmrtani ostaci 465 žrtava najvećeg masakra u Evropi poslije Drugog svjetskog rata. 465 ubijenih danas će konačno pronaći vječni spokoj. Ovo su njihova imena...
Abdurahmanović (Ferid) Jakub 1947., Ademović (Dahmo) Nedžib 1961., Ademović (Idriz) Bajro 1959., Ademović (Idriz) Ragib 1952., Ademović (Ševko) Saib 1952, Ademović (Ahmet) Vahdet 1972., Ahmetović (Enez) Samir 1977., Ahmetović (Hajrudin) Edin 1976., Ahmetović (Husein) Ramo 1959., Ahmetović (Ibrahim) Behadil 1959., Ahmetović (Mehmed) Meho 1918., Ahmetović (Mehmed) Suljo 1966., Ahmetović (Meho) Džemal 1947., Ahmetović (Meho) Izet 1958., Ahmetović (Osmo) Asim 1948., Ahmetović (Redžo) Ramo 1936., Ahmetović (Smail) Alija 1974., Ahmetović (Sulejman) Muharem 1929., Ahmetović (Šaban) Avdo 1939.

Alemić (Hajrudin) Zaim 1974., Alemić (Hasan) Alija 1935., Alić (Bekto) Beriz 1969., Alić (Adem) Samir 1972., Alić (Alaga) Bajro 1959., Alić (Alija) Junuz 1947., Alić (Bajro) Osman 1981., Alić (Ferid) Fejzo 1957., Alić (Husejin) Avdulah 1951., Alić (Ibrahim) Redžo 1956., Alić (Mehmed) Nurija 1970., Alić (Murat) Ćamil 1947., Alić (Rasim) Dževad 1959., Alić (Rasim) Nedžad 1961., Alić (Senaid) Senad 1975., Alić (Šaćir) Mujo 1933., Alić (Ševko) Vahdet 1974., Ališević (Vehbija) Avdulah 1939., Aljić (Junuz) Zildžija 1936., Aljkanović (Šerif) Safet 1955., Atić (Ibrahim) Sevledin 1975., Atić (Ibro) Ibrahim 1942., Atić (Idriz) Hašim 1936., Avdić (Adem) Ševko 1958., Avdić (Alija) Hajrudin 1970., Avdić (Avdo) Ramiz 1947., Avdić (Džemal) Nevzet 1965., Avdić (Džemal) Refik 1977., Avdić (Mujo) Mirsad 1969., Avdić (Redžo) Ragib 1936., Avdić (Šahin) Mirzet 1976.

Babić (Alija) Redžo 1965., Badžić (Avdo) Himzo 1946., Bajraktarević (Ešef) Mujo 1934., Bajraktarević (Ismet) Mirsad 1959., Bakalović (Mujo) dr. Avdo 1953., Bečić (Ramo) Idriz 1949., Bećirović (Alija) Omer 1968., Bećirović (Bego) Kiram 1948., Bećirović (Bešir) Sead 1957., Bećirović (Mušan) Ramiz 1947., Bećirović (Ramo) Ramo 1931., Bećirović (Safet) Jusuf 1975., Bećirović (Salih) Safet 1939., Bećirović (Suljo) Avdo 1940., Beganović (Asim) Rizah 1941., Begić (Bego) Mahmut 1923., Begić (Mahmut) Ismet 1958., Begić (Salih) Hasan 1964., Begović (Habib) Avdija 1970., Begzadić (Alija) Salko 1957., Bektić (Ahmet) Abid 1952., Bektić (Džemal) Esed 1964., Bektić (Džemal) Mirsad 1978., Bektić (Ibrahim) Rešo 1968., Bektić (Nazif) Bajro 1967., Bektić (Zaim) Himzo 1940., Budić (Mehmed) Sulejman 1955., Buljubašić (Avdija) Elvir 1975.


Čamdžić (Hasan) Ahmet 1959., Čamdžić (Hasan) Ramiz 1968., Čavkušić (Nurko) Hasib 1944., Dautbašić (Avdo) Šaćir 1951., Dautbašić (Kiram) Damir 1977., Dautbašić (Rašid) Esad 1937., Dautović (Hrusto) Redžo 1933., Dedić (Meho) Redžo 1960., Dedić (Suljo) Sulejman 1977., Delić (Alija) Juso 1970., Delić (Amil) Bajazit 1935., Delić (Husein) Hasan 1976., Delić (Mustafa) Ferid 1952., Delić (Nezir) Sabit 1944., Delić (Ohran) Adnan 1978., Delić (Selman) Mehmed 1940., Delić (Šaban) Šefik 1976., Dervišević (Himzo) Behadil 1951., Džananović (Ragib) Redžo 1975., Džanić (Enes) Zihrad 1971., Džanić (Husejin) Nermin 1974., Džanić (Ibro) Edin 1966., Džebo (Huso) Osman 1959., Đogaz (Hamed) Samir 1977., Đozić (Ahmo) Abdulah 1929., Đozić (Mensur) Esad 1973., Efendić (Džemal) Dževad 1970., Efendić (Husein) Mevludin 1969., Efendić (Meho) Meša 1932., Efendić (Uzeir) Edhem 1939., Ejubović (Muharem) Behadil 1963., Emkić (Hasib) Hasan 1968.


Gabeljić (Ahmo) Halil 1938., Gabeljić (Ibro) Nezir 1951., Gabeljić (Ismet) Mirsad 1974., Gabeljić (Suljo) Ibro 1944., Gagulić (Ibrahim) Meho 1924., Gagulić (Meho) Mehmed 1954., Gobeljić (Aljo) Senad 1976., Gurdić (Šaban) Admir 1979., Habibović (Ibrahim) Zijad 1970., Hadžibulić (Meho) Suljo 1931., Hafizović (Ejub) Muhamed 1956., Hafizović (Avdo) Amir 1972., Hafizović (Ejub) Munib 1949., Hafizović (Ejub) Vehab 1950., Hafizović (Hasan) Ahmo 1938., Hafizović (Sead) Sejmo 1971., Halilović (Adem) Smail 1942., Halilović (Džemaludin) Dino 1979., Halilović (Ibrišim) Osman 1953., Halilović (Ibro) Redžo 1943., Halilović (Junuz) Mirsad 1966., Halilović (Mehan) Ibrišim 1925., Halilović (Mustafa) Ramiz 1955., Halilović (Smajo) Smail 1948., Halilović (Šaban) Edhem 1937., Hamzabegović (Abdurahman) Ibro 1960., Hamzabegović (Avdurahman) Mevludin 1973., Hamzić (Ahmet) Mirsad 1973., Hamzić (Bego) Ismet 1941., Hamzić (Ismet) Islam 1971., Hamzić (Ismet) Rizo 1977., Handžić (Alija) Sejdalija 1965., Harbaš (Asim) Azmir 1973., Harbaš (Bego) Vejsil 1960., Hasanković (Hasan) Esad 1974., Hasanović (Alija) Ohran 1958., Hasanović (Alija) Osman 1942., Hasanović (Alija) Zahir 1927., Hasanović (Ejub) Safedin 1975., Hasanović (Hasan) Hasib 1941., Hasanović (Hasan) Omer 1952., Hasanović (Huso) Husref 1954., Hasanović (Mehan) Daut 1937., Hasanović (Mehmed) Began 1956., Hasanović (Mehmed) Irfan 1967., Hasanović (Meho) Alija 1941., Hasanović (Meho) Enez 1958., Hasanović (Nedžib) Rešo 1974., Hasanović (Ohran) Ejub 1955., Hasanović (Ramo) Fadil 1949., Hasanović (Salčin) Sabit 1967., Hasanović (Vejsil) Mujo 1938., Hasić (Husejn) Rifet 1960., Haunić (Hasib) Derviš 1961., Hodžić (Abid) Hamdija 1969., Hodžić (Halid) Zuhrijet 1967., Hodžić (Ibrahim) Safet 1968., Hodžić (Ismet) Sedif 1978., Hodžić (Osman) Osmo 1944., Hrustanović (Ahmo) Ismet 1939., Hrustić (Zahid) Nedžib 1946., Hrvačić (Himzo) Sabit 1961., Hukić (Bajro) Bahrija 1970., Hukić (Juso) Ramiz 1940., Hurić (Adem) Ibro 1940., Huseinović (Alija) Velid 1975., Huseinović (Avdo) Omer 1956., Huseinović (Omer) Adil 1979., Huseinović (Omer) Sadik 1982., Husejinović (Ahmet) Amer 1975., Husejinović (Bećir) Bekir 1962., Husejinović (Omer) Meho 1950., Husejnović (Nezir) Esad 1964., Husić (Hajro) Nurdin 1974., Husić (Osman) Šemso 1954., Husić (Rašid) Fadil 1935., Husić (Sejfo) Sejdo 1978.

Ibišević (Ćamil) Hajrudin 1976., Ibišević (Hasan) Ibro 1948., Ibišević (Salčin) Ibiš 1945., Ibišević (Salko) Reuf 1959., Ibrahimović (Ahmet) Šahman 1945., Ibrahimović (Džemal) Bego 1967., Ibrahimović (Džemal) Kemal 1976., Ibrahimović (Juso) Smail 1960., Ibrahimović (Lutvo) Mehmed 1972., Ibrahimović (Lutvo) Mevludin 1975., Ibrahimović (Mahmut) Suljo 1944., Ibrahimović (Omer) Azmir 1975., Ibrić (Meho) Džemal 1953., Ibrić (Safet) Mevlid 1974., Imširović (Ohran) Ramo 1979., Isaković (Hakija) Šahin 1941., Isaković (Mustafa) Safet 1972., Jahić (Bego) Hamed 1948., Jahić (Hamed) Alija 1979., Jahić (Mustafa) Mevludin 1978., Jahić (Nurif) Bego 1969., Jahić (Omer) Osman 1935., Jakubović (Atif) Fazlija 1955., Jakubović (Idriz) Nezir 1945., Jamaković (Mujo) Nurko 1941., Jašarević (Bajro) Osmo 1971., Johić (Bećo) Ragib 1951., Jugović (Nurif) - Ćamil 1935., Jusić (Alaga) Hakija 1935., Jusić (Džemajil) Muriz 1971., Jusić (Hajrulah) Fahrudin 1973., Jusić (Huso) Nusret 1952., Jusić (Juso) Sulejman 1977., Jusić (Jusuf) Džemal 1973., Jusić (Mustafa) Nurija 1941., Jusić (Nurija) Džemo 1971., Jusić (Rasim) Husein 1968., Jusić (Redžo) Ramo 1952., Jusufović (Salčin) Ćamil 1974., Jusufović (Salčin) Ramiz 1961., Jusufović (Salko) Mustafa 1950.


Kabilović (Hajro) Ramo 1961., Kačević (Šećan) Avdija 1930., Kadrić (Kadrija) Sevad 1978., Kajić (Alija) Džemil 1957., Kajić (Halid) Hazim 1971., Kandžetović (Durmo) Muamer 1963., Karić (Izo) Selvedin 1979., Kostjerevac (Ramo) Ibrahim 1925., Krdžić (Bekto) Dahmo 1956., Krdžić (Nezir) Ibro 1974., Kremić (Asim) Adil 1969., Kremić (Mujo) Asim 1936., Lolić (Salko) Arif 1953., Ljeljić (Mustafa) Omer 1948., Malagić (Ramo) Nurif 1943., Malić (Hakija) Ahmo 1950., Malić (Hakija) Kemal 1945., Malić (Mehmed) Meho 1931., Malić (Sejfo) Nezir 1935., Malović (Emin) Rifet 1967., Mandžić (Jakub) Bekir 1980., Mašić (Džemal) Sead 1969., Mašić (Mujo) Ševko 1966., Mašić (Ramo) Izet 1960., Mašić (Sulejman) Admir 1974., Mehanović (Huso) Mehmed 1929., Mehanović (Osman) Hasan 1972., Mehić (Husein) Ahmedin 1974., Mehić (Husein) Eniz 1977., Mehmedović (Hadžo) Mustafa 1949., Mehmedović (Hasan) Mujo 1970., Mehmedović (Hašim) Sulejman 1936., Mehmedović (Ibro) Hasan 1947., Mehmedović (Ibro) Zulfo 1952., Mehmedović (Kadrija) Munir 1979., Mehmedović (Mumin) Kadrija 1954., Mehmedović (Mustafa) Behadil 1954., Mehmedović (Sulejman) Ibro 1970., Mehmedović (Suljo) Hamdija 1930., Mehmedović (Šaban) Mujo 1954., Memić (Hasib) Ibiš 1972., Memić (Rasim) Adil 1977., Merdžić (Salih) Reuf 1969., Mešanović (Abdulah) Mujo 1963., Mešanović (Ibrahim) Nezir 1974., Mešanović (Omer) Alija 1939., Muhić (Bajro) Šefik 1971., Muhić (Bekto) Ismet 1950., Muhić (Bekto) Sumbul 1943., Muhić (Malčin) Besim 1936., Muhić (Meho) Amir 1974., Muhić (Šukrija) Semir 1974.


Mujanović (Hasan) Bajro 1952., Mujanović (Selman) Vejsudin 1965., Mujanović (Hašim) Pašaga 1974., Mujić (Alija) Ševal 1953., Mujić (Asim) Amir 1975., Mujić (Avdo) Himzo 1964., Mujić (Halid) Sedin 1979., Mujić (Halid) Semir 1980., Mujić (Hasan) Selim 1950., Mujić (Muradif) Kiram 1970., Mujić (Nezir) Hamdija 1962.,
Mujić (Ramiz) Nedžib 1965., Mujić (Ramo) Sulejman 1940., Mujić (Rasim) Meho 1958., Mujić (Senahid) Dževad 1968., Mujić (Suljo) Salim 1974., Mujkić (Atif) Ramiz 1944., Mujkić (Zuhdija) Bego 1954., Mujkić (Zuhdija) Zuhrijet 1957., Mulalić (Salčin) Sarija 1964., Muminović ( Rasim) Nezir 1968., Muminović (Atif) Ibrahim 1952., Muminović (Džemal) Ramiz 1969., Muminović (Hasan) Munib 1954., Muminović (Hasib) Haso 1977., Muminović (Ibrahim) Abid 1955., Muratović (Ibrahim) Kada 1920., Muratović (Mehmed) Nezir 1972.,
Musić (Alija) Džemal 1970., Musić (Husein) Ismet 1977., Musić (Ibrahim) Abid 1967., Musić (Mujo) Nurija 1928., Mustafić (Adil) Amir 1974., Mustafić (Avdulah) Sejdalija 1971., Mustafić (Hakija) Bekir 1932., Mustafić (Idriz) Bego 1944.,
Mustafić (Kasum) Salko 1934., Mustafić (Omer) Hamed 1956., Mustafić (Šaban) Rahman 1932., Mustafić (Šaban) Selman 1938., Mustafić (Šefik) Mujo 1949., Muškić (Mušan) Hasan 1929., Nalić (Husejn) Hamed 1935., Nekić (Daut) Mehmed 1935., Nuhanović (Hasan) Ibro 1942., Numanović (Huso) Edhem 1949.


Omerović (Adem) Fadil 1966., Omerović (Adil) Džemail 1955., Omerović (Alija) Avdurahman 1950., Omerović (Hasan) Kadrija 1965., Omerović (Hašim) Sulejman 1939., Omerović (Kadrija) Hasan 1952., Omerović (Meho) Nedžib 1963., Omerović (Muharem) Nezir 1948., Omerović (Murat) Nezir 1938., Omerović (Omer) Nazif 1931., Omerović (Salih) Velid 1977., Omerović (Suljo) Aziz 1972., Omerović (Suljo) Salih 1970., Omerspahić (Derviš) Huso 1938., Omerspahić (Huso) Esmin 1973., Omić (Alaga) Osman 1972., Omić (Nurija) Aziz 1951., Orić (Nezir) Mehan 1966., Orić (Nurija) Hajro 1950., Orić (Vejsil) Behaija 1950., Orić (Ahmed) Mujo 1950., Orlović (Abdulkadir) Sulejman 1945., Osmanović (Hakija) Azem 1959., Osmanović (Ibro) Hasib 1972., Osmanović (Izet) Mirzet 1978., Osmanović (Kemal) Halid 1961., Osmanović (Mehan) Bego 1947., Osmanović (Osman) Omer 1930.


Palić (Alija) Muamer 1978., Parić (Suljo) Rizo 1946., Pašagić (Alija) Mevludin 1939., Pašić (Husref) Zijo 1956., Pejmanović (Šaban) Mujo 1945., Pirić (Galib) Selim 1970., Pitarević (Asim) Mevludin 1964., Pitarević (Bajro) Idriz 1958., Planić (Osman) Mustafa 1977., Purković (Ahmet) Ševko 1951., Rahmić (Mustafa) Rifet 1950., Ramić (Ahmet) Sead 1977., Ramić (Alija) Džemo 1972., Ramić (Alija) Mehmedalija 1975., Ramić (Husein) Ahmet 1951., Ramić (Šemso) Zafir 1975., Riđić (Alija) Mehmed 1975., Riđić (Mahmut) Behudin 1964.,


Salčinović (Alija) Ramo 1967., Salčinović (Omer) Behaija 1952., Salihović (Ahmo) Ahmet 1947., Salihović (Alija) Senad 1960., Salihović (Hajro) Dino 1979., Salihović (Huso) Ramo 1943., Salihović (Mahmut) Šaban 1926., Salihović (Mehan) Safet 1974., Salihović (Murat) Mehmedalija 1946., Salihović (Ramo) Sado 1949., Salihović (Salih) Vejsil 1928., Salihović (Salih) Zajim 1937., Salihović (Šećo) Jasmin 1975., Salihović (Zulfo) Fadil 1964., Salkić (Alija) Azem 1963., Salkić (Alija) Hakija 1949., Salkić (Avdo) Muzafir 1966., Salkić (Ibrahim) Sakib 1968., Salkić (Mehmed) Sidik 1959., Salkić (Mehmed) Ševal 1964., Salkić (Mustafa) Meho 1957., Salkić (Ramiz) Ahmo 1974., Salkić (Sulejman) Asim 1942., Salkić (Suljo) Ibrahim 1929., Selimović (Hasan) Elvir 1973., Selimović (Mešan) Mehmedalija 1929., Selimović (Rasim) Mujo 1972., Selimović (Turabija) Damir 1978., Sinanović (Ibrahim) Alija 1964., Sinanović (Redžo) Šemso 1926., Siručić (Lutvo) Nedžad 1961., Siručić (Salih) Osman 1931., Smajić (Atif) Fikret 1965., Smajić (Haso) Ismet 1973., Smajić (Juso) Ragib 1940., Smajić (Jusuf) Mirsad 1969., Smajić (Mehan) Munib 1958., Smajić (Meho) Mehan 1936., Smajić (Mustafa) Fikret 1970., Smajić (Nezir) Zilćija 1963., Smajić (Omer) Fadil 1932., Smajić (Salčin) Smajil 1972., Smajić (Salih) Junuz 1956., Smajić (Sejfo) Adem 1937., Smajić (Ševko) Sabit 1959., Smajlagić (Vehbija) Izet 1962., Smajlović (Salko) Šabanija 1956., Smajlović (Smajl) Safet 1974., Smajlović (Smajo) Asim 1966., Smajlović (Smajo) Sevdet 1979., Smajlović (Ševko) Ibrahim 1959., Smajlović (Ševko) Nezir 1955., Subašić (Izet) Šemsudin 1967., Sulejmanović (Aljo) Jahija 1935., Sulejmanović (Jahija) Rašid 1974., Sulejmanović (Selman) Esnaf 1968., Sulejmanović (Ševko) Azem 1955., Suljić (Bekto) Alija 1942., Suljić (Džemail) Suad 1972., Suljić (Džemal) Mevludin 1957., Suljić (Hamid) Bajro 1952., Suljić (Ramiz) Mehmed 1955., Suljić (Rifet) Suad 1978., Suljić (Šahin) Bizo 1971., Suljić (Šahin) Himzo 1969., Suljić (Zaim) Esed 1962., Suljkanović (Aljo) Ismet 1947.


Šiljković (Husejin) Huso 1938., Šiljković (Mehmed) Bego 1932., Šišić (Abdulah) Muaz 1964., Tabaković (Asim) Abdulah 1954., Tabaković (Huso) Suljo 1935., Tabaković (Ibrahim) Elvir 1975., Tabaković (Osman) Zajko 1947., Tepić (Jusuf) Ahmet 1952., Tepić (Jusuf) Dževad 1966., Teskeredžić (Džemal) Džemail 1942., Tihić (Mehmedalija) Fahrudin 1972., Tihić (Mehmedalija) Hazim 1972., Tihić (Mujo) Džemo 1963., Turković (Adem) Admin 1981., Turković (Hurem) Hašim 1976., Uzunović (Amil) Dahmo 1970., Uzunović (Halid) Edhem 1960., Vejzović (Alija) Fikret 1966., Vejzović (Osman) Alija 1939., Velić (Ševko) Alija 1970., Zildžić (Mustafa) Teufik 1959., Zildžić (Mustafa) Zuhrija 1967., Zukanović (Suljo) ) Ismet 1939., Zukić (Ibro) Jusuf 1946., Ždero (Hamed) Jusuf 1948., Ždero (Rašid) Hamed 1924.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Smatrate li da Željko Komšić može osvojiti još jedan mandat u Predsjedništvu BiH?
Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: