Kada sam pomislio… da je sve gotovo…da sam se iz svojih snova… probudio…život mi je… tebe donio… Jednu samo meni znanu… mrvicu… Mrvicu nade… mrvicu ljubavi…Jedn mrvicu… novih snova…Mrvicu… iz koje ću izgraditi…naš mali… novi svijet…sa nebom… punim snova… koje nijedan vjetar… niti jedna oluja...više nikada… neće rasuti… Ti si mrvica… dovoljna...da opet stvorim... sve svoje snove...😘🧚‍♀️❤️
😞
😞😞
Prikaži sve komentare (12)