Bosnjani tj Bošnjaci su bili pripadnici crkve bosanske, zasebne crkve, koja je trpila napade sa istoka i sa zapada. Crkva bosanska je bila preteca današnje protestanske crkve zapadne i sjeverne evrope.
Pripadnici bosanske crkve su sebe nazivali pravovjerci. Bili su sizmatici i nisi priznavali papu. Bezbroj je pokusaja da se ovo vjerovanje ukroti i potcini. Ali ono i dan danas opstaje u tradiciji i vjerovanjima srba bosne i hercegovine.
Prikaži sve komentare (105)