{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Elektroprivreda HZHB-a o FERK-ovu načinu vođenja tarifnog postupka

F
11.5.2007. u 12:57
0
0
Elektroprivreda HZHB-a o FERK-ovu načinu vođenja tarifnog postupka
0
Elektroprivreda HZHB-a o FERK-ovu načinu vođenja tarifnog postupka
Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne d.d. Mostar želi upoznati javnost s razlozima pokretanja tarifnog postupka, s FERK-ovim načinom vođenja tarifnog postupka, te posljedicama koja rješenja i odluke FERK-a imaju kako za Elektroprivredu, tako i za kupce električne energije, stoji u priopćenju iz Elektroprivrede HZHB-a.
Jedan od temeljnih poslovnih dokumenata koji se u Elektroprivredi HZHB-a izrađuje svake godine za sljedeću poslovnu godinu jest Elektroenergetska bilanca. Elektroenergetska bilanca sadrži godišnji plan proizvodnje u vlastitim proizvodnim objektima, plan potrošnje električne energije na području djelovanja te plan kupoprodaje električne energije.

Nakon sagledavanja Elektroenergetske bilance i izjašnjavanja kupaca, koji su dobili licencu od FERK-a da mogu biti kvalificirani kupci (sami nabavljati električnu energiju za svoje potrebe), da će u 2007. godini ostati tarifni kupci Elektroprivrede HZHB-a utvrdili smo ukupne potrebe i količine električne energije koje trebamo nabaviti na tržištu.

Na temelju raspisanoga javnog natječaja utvrdili smo da su cijene električne energije u odnosu na 2006. godinu bitno porasle.

Kako FERK nije postupio po članku 72. Pravilnika za tarifnu metodologiju i tarifne postupke, odnosno nije pokrenuo tarifni postupak niti utvrdio rok za podnošenje zahtjeva za tarifni postupak, Elektroprivreda je samoinicijativno 14. studenoga 2006. godine podnijela zahtjev za drugi tarifni postupak.

Tražili smo postupak po članku 75. (Izvanredne okolnosti) navedenoga Pravilnika jer nije bilo vremena za vođenje kompletnoga postupka, budući da su ugovori za nabavu električne energije s novim većim cijenama trebali stupiti na snagu 1. siječnja 2007. godine. Iz prošlogodišnjih tarifnih stavova nije se moglo osigurati normalno poslovanje i pokrivanje troškova nabave električne energije.

U svom zahtjevu tražili smo da se samo priznaju povećani troškovi nabave električne energije i da izmjena tarifnih stavova bude od 1.1. 2007. godine, jer bi se povećanje najmanje osjetilo. Nažalost, nismo naišli na razumijevanje FERK-a.
Međutim tek na VII. redovitoj sjednici Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK održanoj 27. travnja 2007. godine, usvojila je:
- Rješenje broj: 07-02-979-44/21/06 kojim se JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne“ d.d. Mostar za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije odobrava potreban godišnji prihod od nekvalificiranih (tarifnih) kupaca utemeljen na priznatim planskim troškovima za bilanciranu proizvodnju električne energije i snage za 2007 godinu u iznosu od 63.599.000 KM.

- Rješenje broj: 07-02-980-32/22/06 kojim se JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne„ d.d. Mostar za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije odobrava potreban godišnji prihod od tarifa za korisnike distribucijskog sustava utemeljen na priznatim troškovima za bilancirane količine električne energije i snage na distribucijskoj mreži za 2007.godinu u iznosu od 36.980.170 KM i prihod za pokrivanje distribucijskih gubitaka u iznosu od 12.743.485 KM.

- Rješenje broj: 07-02-981-54/23/06 kojim se JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne„ d.d. Mostar za obavljanje djelatnosti opskrbe električnom energijom odobrava potreban godišnji prihod od nekvalificiranih (tarifnih) kupaca utemeljen na priznatim planskim troškovima za 2007.godinu u iznosu od 13.069.566 KM, od kojih se iznos od 8.254.440 KM odnosi na mjerenje, a iznos od 4.815.126 KM odnosi na obračun, fakturiranje i naplatu. Priznati troškovi za nabavku nedostajućih količina električne energije iznose 139.198.644 KM.
- Odluku o tarifnim stavovima za prodaju električne energije nekvalificiranim (tarifnim) kupcima JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne„ d.d. Mostar broj: 07-07-377-01/07
- Odluku o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sustava JP „Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne„ d.d.Mostar broj: 07-07-377-02/07.
Analizirajući donesena rješenja i odluke spoznali smo da FERK nije priznao niz troškova u ukupnom iznosu od 48.969.586 KM, a koji imaju bitan utjecaj na potreban prihod po reguliranim djelatnostima, nepodnošljiv teret na likvidnost i veliki gubitak u rezultatima poslovanja za 2007. godinu.

FERK svojim postupcima, odlukama i rješenjima uspješno gospodarsko društvo pretvara u gubitaša, a njegovim kupcima nesigurnost opskrbljivanja kvalitetnom električnom energijom.
U 2006. godini FERK je donio Pravilnik o kvalificiranom kupcu kojim je omogućeno da kvalificirani kupac u prijelaznom razdoblju od sljedećih pet godina za svaku godinu donosi odluku koliko će biti kvalificirani (koliko će energije sam kupiti na tržištu), a koliko tarifni kupac.
Ovakve odrednice Pravilnika dovode nekvalificirane (tarifne) kupce u nepovoljan položaj, budući da je prema Pravilniku za tarifnu metodologiju i tarifne postupke obavezno utvrđivanje jedinstvene proizvodno-nabavne cijene za sve tarifne kupce pa i kvalificirane koji se opredijele da budu tarifni kupci u tom razdoblju.

Dakle, FERK konačnu proizvodnu-nabavnu cijenu za sve tarifne kupce utvrđuje na temelju proizvodne cijene koju sam odobri za svaku elektranu i cijene iz ugovora za nabavu električne energije, a koje su dobivene na javnom natječaju.

Zbog ovih pravilnika Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne mora na tržištu nabavljati i do dvije trećine ukupno potrebnih količina električne energije, što ovisi o izjašnjenju kupaca koji su dobili status kvalificiranog kupca.

JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne“ d.d. Mostar svojom proizvodnjom može podmiriti potrebe za električnom energijom svih tarifnih nekvalificiranih kupaca.
Međutim, niti jedan pravilnik FERK-a ne dopušta kvalificiranom kupcu koji se izjasni da će biti tarifni kupac u sljedećoj godini, da može u toj godini promijeniti status, odnosno dijelom zadržati status tarifnog, a dijelom koristiti status kvalificiranoga kupca.

Naš najveći kupac, Aluminij d.d. Mostar, koji se 16.10.2006.godine prijavio da će u 2007.godini biti tarifni kupac, 20. travnja 2007. godine dostavio nam je obavijest da će od 1.5. 2007. godine nabavljati samostalno dio električne energije za svoje potrebe koristeći licencu kvalificiranoga kupca, a da će preostali potrebni dio energije preuzimati kao tarifni kupac JP EPHZ H-B u 2007. godini.
FERK je u ovom aktivno sudjelovao, ali nije izmijenio pravilnike, niti donio posebnu odluku.

Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne je nabavila sve nedostajuće količine električne energije utvrđene elektroenergetskom bilancom za tarifne kupce. Ovim, po pravilnicima nedozvoljenim radnjama, dovedena je pred svršen čin, te mora snositi gubitke zbog otkazivanja ugovora sklopljenih krajem 2006. godine za nabavu električne energije za sve kupce u 2007. godini.

U donesenim rješenjima i odlukama FERK-a najveći pojedinačni nepriznati trošak je trošak za nabavu električne energije realiziranu kao kratkoročna nabava u siječnju i veljači 2007. godine. Ova nepredviđena nabava od 133.253 MWh u iznosu od 19.190.279 KM bila je nužna iz razloga loše hidrologije u drugoj polovici 2006. godine i loše hidrologije u prvim mjesecima 2007. godine. Iz tog razloga, a i zbog nedostatka prekograničnih kapaciteta na prijenosnoj mreži u 2006. godini koje je onemogućilo cjelokupan uvoz potrebnih ugovorenih količina električne energije, već u 2006. godini iscrpili smo proizvodne mogućnosti HE Rama.

Kota HE Rame zbog nastanka sušnoga razdoblja bila je izrazito niska, tako da bez kratkoročnih nabavi nije bilo moguće osigurati potrebne količine električne energije za sve kupce.

Da se nisu ostvarile kratkoročne nabave bila bi uvedena ograničenja u opskrbi svih kupaca, odnosno nepopularne redukcije. Zbog navedenih razloga ovaj trošak je zaista morao biti priznat i ugrađen u tarifne stavove, budući da je ovu nabavu Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne realizirala isključivo zbog obavljanja jedne od temeljnih zadaća, a to je osiguranje električne energije za tarifne kupce.

Nadalje, ova nabava, ni u kojem slučaju, ne može ići na teret ostvarenih prihoda u 2006.godini jer prihod ostvaren u jednoj godini ne može biti i prihod u slijedećoj godini. Prihod od električne energije u 2006. godini se iskazuje u rezultatima poslovanja za 2006.godinu, a trošak za nabavljenu električnu energiju u 2007. godini je trošak koji će biti iskazan u rezultatima poslovanja za 2007. godinu.

FERK u svom rješenju naglašava da prihodom ostvarenim iz proizvodnje u 2006. godini trebamo pokriti troškove nabave električne energije u prvim mjesecima 2007. godine.

Sredstva iz prihoda ranijih godina u sljedećim godinama mogu služiti kao obrtna sredstva pa prema tome nedovoljno ostvareni prihod u odnosu na rashod u tekućoj godini isključivo vodi u gubitak u toj poslovnoj godini.

Troškove koje FERK nije priznao u odnosu na naše zahtjeve u drugom tarifnom postupku za djelatnost proizvodnje, distribucije i opskrbe odnose se na:
- troškove sirovina, materijala, goriva i maziva,
- troškove amortizacije,
- troškove uposlenih,
- troškove usluga održavanja i
- ostale troškove poslovanja.

Navedeni nepriznati troškovi u odnosu na naš zahtjev iznose 10.649.193 marke.
FERK uopće nije priznao ispravku vrijednosti nenaplativih potraživanja, a koja se provodi svake godine sukladno usvojenim Računovodstvenim politikama u EP HZ HB i Zakonu o obveznim odnosima. U ispravljena potraživanja spadaju potraživanja za kategoriju kućanstava starija od jedne godine, a za ostale kategorije kupaca potraživanja starija od tri godine. U svom zahtjevu procijenili smo da će taj iznos biti, kao i u 2005. godini, odnosno 14.960.000 KM. Analizirajući potraživanja na 31.12.2006. godine spoznali smo da bi taj iznos trebao biti manji, ali ne manji od 10.000.000 KM.

Troškovi otkaza ugovora o isporuci električne energije od strane EP HZH-B s dobavljačima zbog naknadne nabave električne energije od strane Aluminija d.d. Mostar (01.05.2007.godine ) iznose 9.130.114 KM.

Ukupan zbroj navedenih nepriznatih troškova i rashoda iznosi 48.969.586 KM.
Za 2007.godinu tražili smo priznavanje samo povećanih troškova za nabavu električne energije u odnosu na 2006.godinu dok smo sve druge troškove po djelatnostima ostavili na razini koju je FERK odobrio u prvom tarifnom postupku za 2006. godine.

Smatramo i odgovorno tvrdimo da su svi nepriznati troškovi i rashodi opravdani.
Odluke o tarifnim stavovima i rješenja o potrebnom prihodu suprotna su članku 5. Pravilnika za tarifnu metodologiju i tarifne postupke, koji glasi:
"Cilj tarifne metodologije jest formiranje tarifa koje su:
a) Razumne, nediskriminirajuće, zasnovane na objektivnim kriterijima i određene na transparentan način;

b) Zasnovane na opravdanim troškovima rada i održavanja, zamjene, izgradnje, rekonstrukcije postrojenja, te troškovima amortizacije i poreza, uzimajući u obzir odobrenu stopu povrata za učinjena ulaganja i vodeći računa o zaštiti okoliša i kupaca;

c) Formirane kako bi eliminirale unakrsno subvencioniranje između različitih djelatnosti i različitih kategorija kupaca;

d) Zasnovane na uobičajenoj međunarodnoj praksi;

e) Jednostavne i razumljive;

f) Uspostavljene tako da omoguće elektroprivrednim društvima odgovarajući tok prihoda što pruža mogućnost osiguranja odobrenog povrata, ako ista obavlja svoje djelatnosti na odgovarajući način;“
Kako se kroz sve zapisnike, rješenja i odluke proteže sintagma „javnost postupka“, slažemo se da je isti bio toliko javan, koliko je u dokazivanju naših troškova bila dovoljna nazočnost umješača, uposlenika i članova FERK-a.
Sve ono što se zbiva između javnih rasprava do donošenja odluka ili bolje reći „presuda„ što se prihvaća, a što ne, pripremljeno je i odlučeno na internim sastancima izvan očiju javnosti, a na redovitoj javnoj sjednici su članovi komisije samo glasovali.

I ova VII. sjednica bila je javna, ali ni podnositelj zahtjeva, ni umješači nisu imali mogućnost bilo što reći, niti komentirati.

Stoga se EPHZHB javno pita što u konačnici znači FERK-ova rečenica, koja se nalazi u svim rješenjima i odlukama donesenim na VII. sjednici FERK-a održanoj 27. travnja 2007. godine:
„FERK smatra kako izvjesno vrijeme JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne“ d.d. Mostar i njen većinski vlasnik moraju podnijeti dio tereta sami“.

Skriveni rezultat ovog tereta je osiguranje nekome dobre pozicije na tržištu, a na teret JP „ EP HZ HB“, državnog kapitala (90%) i kapitala malih dioničara (10%). Kratkoročno i dugoročno gledano ovim se ugrožava rad elektroenergetskog sustava, odnosno kontinuitet i kvaliteta opskrbe električnom energijom svih kupaca i građana u BiH.

Pitamo se zašto i zbog koga moraju JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne“ d.d. Mostar i njezin većinski vlasnik F BiH podnijeti gubitak u iznosu od 48.969.586 KM. Nadalje, pitamo se što će na ovo reći i mali dioničari koji su vlasnici 10 % kapitala.

Veliko je pitanje kako FERK kao neovisna komisija može državi Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine i svim građanima svojom odlukom nanijeti tako veliki gubitak.

Negativne posljedice donesenih rješenja i odluka najviše će osjetiti kupci električne energije budući da ovi tarifni stavovi ne mogu osigurati dovoljno sredstava za nabavu potrebnih količina električne energije, redovito održavanje elektroprivrednih objekata i postrojenja, pa tako ni pokretanje kapitalnih investicija koje bi omogućile veću proizvodnju, poboljšanje naponskih prilika, kontinuiteta i kvaliteta u opskrbi električnom energijom.

Ovakva odluka ima dalekosežne posljedice.

FERK nije ovlašten da vodi fiskalnu i energetsku politiku u FBiH.
Rezultati ovlasti koje je FERK sebi dodijelio i ugradio u svoje pravilnike su na korist države BiH, F BiH i njenih građana ili nekog drugog?

Temeljno je pravilo da politiku i strategiju razvoja države, a posebno u energetskom sektoru trebaju voditi institucije vlasti na dobrobit svih njenih građana. Na izvanrednoj sjednici Nadzornoga odbora EPHZHB-a održanoj 10. svibnja 2007. godine, doneseni su sljedeći zaključci :

- Nadzorni odbor izražava svoju zabrinutost vezano za donesene odluke i rješenja FERK-a u II. tarifnom postupku, čija će primjena neminovno imati veoma negativne i dugotrajne posljedice na poslovanje JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, a time i na sigurnost opskrbe kupaca el. energijom,

- Nadzorni odbor poziva FERK da preispita donesene odluke i rješenja te uvaži opravdane zahtjeve JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za tarifne stavove,

- Nadzorni odbor daje punu podršku Upravi Društva za poduzimanje mjera i aktivnosti sukladno važećim propisima i aktima Društva za nadvladavanje novonastale situacije prouzročene odlukama i rješenjima FERK-a u II. tarifnom postupku, kao i postizanja opravdanih i pravednih rješenja za JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar,

- Nadzorni odbor i Uprava Društva će o nastaloj situaciji izvijestiti resorno ministarstvo, te će istovremeno zatražiti uključenje resornog ministarstva i Vlade Federacije BiH u rješavanje predmetne situacije, a u cilju zaštite interesa Društva i dioničara – pa prema tome i Federacije BiH kao većinskog vlasnika – dioničara u JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, stoji u priopćenju iz Nadzornog odbora Javnog poduzeća Elektroprivrede HZHB d.d. Mostar.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Koristite li knjigu žalbe ako niste zadovoljni uslugom u prodajnom objektu?
Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: