|

Nema novih kredita ni zapošljavanja novih radnika

Nema novih kredita ni zapošljavanja novih radnika
0
S
Sarajevo-x.com
5.11.2009. u 15:05
0
komentara
0

dijeljenja
Nema novih kredita ni zapošljavanja novih radnika Foto: Arhiv
Na Skupštini KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo, održanoj u ponedjeljak, razmatrana je problematika poslovanja i rad preduzeća,
Na sjednici su usvojeni Izvještaji o radu Odbora za reviziju, kao i radu Nadzornog odbora KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo. Nije donešena odluka o usvajanju načina pokrića gubitka, trogodišnjeg Plana poslovanja preduzeća i odluke o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora i visine naknade za rad predsjednika i članova Odbora za reviziju.

Skupština preduzeća je utvrdila mjere koje se uglavnom odnose na obaveze upravljačkih struktura preduzeća.

S obzirom na konstantnu kreditnu prezaduženost preduzeća GRAS, svako naredno zaduženje će biti razmatrano na Skupštini preduzeća. Također, Skupština je načelno donijela odluku da GRAS neće moći ulaziti u nove kreditne aranžmane.

Na neodređeno vrjeme obustavljen je prijem i upošljavanje uposlenika u KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo, izuzev vozača. Obustavljene su i sve isplate naknada, mimo ličnog dohodka, kao što je rad u Komisijama, rad po osnovu Ugovora o djelu, naknade za stručna usavršavanja i slično. Također je naloženo Upravi KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo, da preispita članstvo preduzeća u svim organizacijama i asocijacijama, te da se predloži izčlanjenje iz svih onih u kojima preduzeće GRAS nema interes.

Upravi preduzeća je naloženo da do kraja 2009. godine, predloži novi izmjenjeni način naplate karata kojim bi uvećali prihode preduzeća, a svi grantovi koji se planiraju iz budžeta Kantona Sarajevo moraju se troše za konkretne namjene ili projekte za koji su i određeni.

Upravi preduzeća i Nadzornom odboru je naloženo da se izvrši ažuran i tačan popis nepokretne imovine i djela imovine KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo, odnosno druge imovine koju GRAS daje ili koristi u zakupnom odnosu.

Skupština KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo pokreće incijativu preko Vlade Kantona Sarajevo odnosno resornog Ministarstva, da se shodno Zakonu o komnalnim djelatnostima odmah pristupi izradi i donošenju odluke o organizaciji i obavljanju javnog prevoza. Također je zaključila da se subvencioniranje mjesečnih karata (kupona) za socijalne kategorije koje se planiraju u budžetu Kantona Sarajevo, moraju biti zasnovane na ekonomskim i tržišnim osnovama i da se na tim osnovama planiraju sredstva za 2010. godinu, saopšteno je iz skupštine ovog preduzeća.
Prijavi grešku


Komentari (0)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...

Trenutno nema komentara na ovaj članak.