Zanimljiv spisak
31

Pogledajte koje su najinovativnije države u svijetu

L. S.
Visual Capitalist je prikazao najinovativnije zemlje u svijetu, na osnovu Globalnog indeksa inovacija (GII) za 2023. godinu koji je sastavila Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo.

Na mnogo načina, prošla godina je predstavljala prekretnicu u tehnološkom napretku. Skoro preko noći, OpenAI-jev veliki jezički model ChatGPT postao je popularno ime i AI je bio nadohvat mase. Ipak, gledajući ispod površine, na inovacije utječe nekoliko nevidljivih faktora, od institucionalnog okruženja i izvoza visoke tehnologije do istraživačkih talenata i poduzetničke kulture.

Švicarska je 13. godinu zaredom proglašena za najinovativniju zemlju svijeta. Među ključnim faktorima koji naglašavaju njen rang su politika poslovanja i obim prijava patenata. Istraživačke institucije svjetske klase i kvalifikovana radna snaga ove zemlje su također ključni sastojci u podsticanju inovacija.

Švedska je zauzela drugo mjesto zbog izvrsnosti u poslovnoj sofisticiranosti, zapošljavanju sa intenzivnim znanjem i istraživačima po glavi stanovnika. SAD su zauzele treće mjesto u ukupnom poretku, imale su najviše ocjene primljenog rizičnog kapitala, globalnih investitora u korporativno istraživanje i razvoj (R&D) i ukupne vrijednosti jednoroga, odnosno startupa koji su postali vrijedni više od jedne milijarde dolara.

Dakle, GII okvir koristi sedam stubova i 80 indikatora za procjenu inovativne snage zemlje.