Protive se principima
77

SNSD i HDZ ne žele obavezu sprečavanja sukoba interesa, zakon drugi put pada

S. Š. U.
Foto: I. Š./Klix.ba
Foto: I. Š./Klix.ba
Na jučerašnoj sjednici Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, članovi iz reda HDZ-a i SNSD-a glasali su protiv principa Prijedloga zakona o sprečavanju sukoba interesa iako je tekst usklađen sa ustavom i pravnim sistemom BiH.

Predlagač Zakona o sprečavanju interesa je Predstavnički dom Parlamentarne skuštine BiH odnosno poslanici Jasmin Emrić (A-SDA), Saša Magazinović (SDP BiH) i Damir Arnaut (Naša stranka).

Predstavnički dom se u dva navrata već izjašnjavao o tekstu, usvajajući i amandmane koje su tražili predstavnici HDZ-a i SNSD-a na tekst zakona. O tome šta će se naredno događati sa ovim zakonom koji je jedan od 14 prioriteta koje je Evropska komisija postavila BiH u vezi sa aplikacijom za članstvo u EU, razgovarali smo sa Jasminom Emrićem koji je jedan od predlagača ovog zakona u Parlamentu BiH.

"Ustavnopravna komisija se izjašnjavala o usklađenosti prijedloga teksta Zakona sa Ustavom i pravnim sistemom, to je bilo prihvatljivo za komisiju, međutim principi im nisu bili prihvatljivi. Glasili su protiv principa na kojima je zasnovan zakon. To je nerazumljivo. Taj razlog nije relevantan", kazao je za Klix.ba zastupnik Emrić.

Prije godinu dana ista komisija je razmatrala isti tekst zakona s tim što su tada članovi HDZ-a i SNSD-a uložili amandmane na tri člana zakona kada se Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama BIH razmatrao u Predstavničkom domu Parlamenta BiH.

"Dakle dupli amandmani na iste članove zakona i to nije bilo usklađeno. Tada su tražili od Predstavničkog doma, prije godinu dana da to uskladimo, ali nije bilo drugog načina osim da ponovimo kompletnu zakonodavnu proceduru te da u tom postupku usaglasimo ono što su oni tražili da bi zakon bio primijenjen", kazao je Emrić.

Navodi kako je bilo potrebno skoro godinu dana da se to provede. Ponovno je Prijedlog usvojio Predstavnički dom onako kako je to tražila Ustavnopravna komisija Doma naroda.

"Sada to njima dođe na dnevni red i oni opet glasaju protiv, konkretno članovi HDZ-a i SNSD-a su glasali protiv", istakao je Emrić.

Ranije primjedbi na tekst zakona nije bilo. Sada će Dom naroda razmatrati Prijedlog zakona sa mišljenjem Ustavnopravne komisije. Rasprava se treba voditi o mišljenju komisije koje je negativno.

"HDZ i SNSD imaju većinu u Domu naroda i ja mislim da će oni usvojiti ovo mišljenje što znači da Zakon neće moći nastaviti zakonodavni postupak. Zakon će ponovno oboriti", kazao je Emrić.

Sjednica Doma naroda zakazana je za 16. maj. Na dnevnom redu je i Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine.

Javnosti su dostupni dokumenti Direkcije za evropske integracije BiH, Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH te Zakonodavno-pravnog sektora Parlamenta BiH.

Prema mišljenju Zakonodavno-pravnog sektora konstatirano je kako "prijedlog zakona nije u potpunosti usklađen sa članom 95. Poslovnika Doma naroda, a usklađen je sa Jedinstvenim principima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH".

Agencija za zaštitu ličnih podataka u svom mišljenju ističe kako je dostavljeni prijedlog istovjetan ranijem, na koji je dato pozitivno mišljenje te da on sada samo inkorporira i tražene amandmane.

Iz ovakvih postupaka vidimo da ispunjavanje zahtjeva Evopske komisije i usklađivanje zakonodavstva BiH sa pravnom stečevinom EU nisu prioriteti političara u našoj zemlji, bez obzira na to šta oni tvrdili i koliko načelno opredijeljeni bili za taj put BiH. Djela govore glasnije od riječi.