{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Bevanda s osmijehom prihvatio porazan Izvještaj Evropske komisije

K
10.10.2012. u 15:07
11
30
Bevanda s osmijehom prihvatio porazan Izvještaj Evropske komisije
11
Šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU Peter Sorensen uručio je danas predsjedavajućem Vijeća ministara Vjekoslavu Bevandi Izvještaj o napretku naše zemlje ka članstvu u ovu organizaciju. Premijer Bevanda je s osmijehom na licu prihvatio Izvještaj tokom sastanka u zgradi Parlamenta BiH.
Bosna i Hercegovina dobila je lošu ocjenu kada je u pitanju napredak ka članstvu u Evropskoj uniji, a svi su se "napori" sveli na princip "korak naprijed, nazad dva".

Kako se u Izvještaju navodi, zabilježen je mali napredak kada je u pitanju presuda Suda za ljudska prava u Strazburu u slučaju "Sejdić-Finci" i uspostavljanje funkcionalnih i održivih institucija. Uspostava učinkovitog koordinacijskog mehanizma između različitih nivoa vlasti za prenošenje, primjena i provedba zakona EU, tako da zemlja može govoriti jednim glasom o pitanjima EU, ostaju kao pitanja koja se moraju riješiti, kaže se u Izvještaju Evropske komisije o napretku BiH za 2012. godinu.

Parlamentarna skupština BiH je postigla određeni napredak u donošenju zakona vezanih za EU legislativu. Kašnjenja u uspostavljanju državnog nivoa vlasti, Vijeća ministara i neslaganja među strankama vladajuće koalicije osujetila su zakonodavne aktivnosti. Saradnja između entitetskih parlamenata, Parlamentarne skupštine na državnom nivou i Vijeća ministara na državnom nivou u vezi s EU pitanjima treba se poboljšati da bi se osigurala koordiniranost i usklađivanje s EU zakonodavstvom na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, navodi dalje Evropska komisija u Izvještaju.

Bosna i Hercegovina učinila je mali napredak u poboljšanju funkcionalnosti i učinkovitosti svih nivoa vlasti, koji su i dalje pod utjecajem rascjepkanih i neusklađenih politika. Kašnjenje u formiranju Vijeća ministara i politička neslaganja između stranaka u vladajućoj koaliciji usporili su napredak ka EU.

Strategije razvoja i socijalne uključenosti trebaju biti usvojene na državnom nivou i u Republici Srpskoj. Mali napredak je postignut u području reforme javne uprave, kaže se u Izvještaju.

Evropska komisija navodi da ima ograničenog napretka u području reforme pravosuđa. Konstruktivan stav o potrebi sveobuhvatne reforme pravosuđa pojavio se u sklopu strukturiranog dijaloga o pravosuđu, a temelji se na domaćem vlasništvu, uključujući i provedbu Strategije za reformu sektora pravde i Državne strategije za ratne zločine.

Daljnje mjere su uvedene da bi se smanjio broj neriješenih slučajeva, posebno komunalnih slučajeva, ali ukupni zaostatak i dalje je vrlo veliki. Nedostatak istražnih kapaciteta i odgovarajućih resursa utječe na nemogućnost smanjenja zaostataka u predmetima ratnih zločina. Potreba za usklađivanjem primjene krivičnih zakona u cijeloj zemlji i fragmentiranost organizacije i budžeta ostaju problemi koje treba rješavati. Politički napadi i dalje utječu na nezavisnost sudstva.

U cjelini, Bosna i Hercegovina je još u ranoj fazi u borbi protiv korupcije. Korupcija i dalje prevladava u mnogim područjima i ozbiljan je problem. Pravni okvir je na mjestu, ali politička volja za rješavanje problema i za poboljšanje institucionalnih kapaciteta ostaje slaba. Provedbu strategije i akcijskog plana treba ubrzati. Potrebni su stalni napori da bi se dostigla uvjerljivost kada su u pitanju proaktivne istrage, procesuiranje i presude u slučajevima korupcije na visokom nivou, ističe Evropska komisija.

Sveukupno, građanska i politička prava u Bosni i Hercegovini uglavnom se poštuju. Daljnji je napredak postignut u poboljšanju uvjeta u zatvorima, ali sveobuhvatna reforma zatvorskog sistema ostaje da se provede. Određeni napredak dogodio se u pogledu pristupa pravdi, ali pravni i institucionalni okvir u zemlji i dalje je rascjepkan. Slučajevi zastrašivanja i prijetnji novinarima i urednicima su se nastavili. Politički pritisak na medije i polarizacija medija uz političke i etničke linije ostavlja razlog za zabrinutost. Pokušaji da se ugrozi nezavisnost RAK-a i imenovanja koja utječu na javne emitere također ostavljaju razlog za zabrinutost. Razvoj civilnog društva zahtijeva dodatnu podršku.

Transparentnost u dodjeli sredstava za organizacije civilnog društva treba biti poboljšana.

Sveukupno, ekonomska i socijalna prava općenito se poštuju. Određeni napredak postignut je u borbi protiv nasilja nad ženama i u području ranog razvoja djece, iako neujednačeno. Mali napredak je postignut u segmentu uključenosti u školama. Etnički temeljeni i podijeljeni obrazovni sistemi ostaju prepreka za postizanje uključenosti u obrazovanju i otežavaju održivi povratak, navodi se u Izvještaju.

Nadalje se kaže kako ostaje potreba da se pojača provedba antidiskriminacijskog zakona. Diskriminacija LGBT još je široko rasprostranjena. Postojeća diskriminacija u sistemu socijalne zaštite za osobe s invaliditetom je pitanje koje bi trebalo riješiti. Radnička prava i socijalni dijalog zahtijevaju daljnje jačanje.

Evropska komisija kaže da je postignuto poštivanje i zaštita manjina u BiH.

Određeni napredak, iako neujednačen, postignut je u provedbi romskih akcijskih planova. Romi su i dalje najranjivija manjina u Bosni i Hercegovini.

Što se tiče izbjeglica i interno raseljenih osoba, postignut je određeni napredak na provedbi revidirane strategije za provedbu Aneksa 7 Dejtonskog/Pariskog mirovnog sporazuma, prvenstveno što se tiče stanovanja i kolektivnih centara. Poteškoće s pristupom penzionim pravima, zdravstvu i socijalnoj zaštiti za povratnike i interno raseljene osobe ostaju značajna prepreka za održivi povratak i lokalne integracije.

U cjelini, saradnja Bosne i Hercegovine s Haškim tribunalom je i dalje zadovoljavajuća, a broj važnih koraka je poduzet da bi se procesuirali ratni zločini. Značajan napredak postignut je u Sarajevu o pitanju izbjeglica i interno raseljenih osoba. Napori da se pronađu nestale osobe iz sukoba 1992.-1995. se nastavljaju.

Zemlja i dalje aktivno učestvuje u regionalnoj saradnji i održavanju dobrosusjedskih odnosa. Preostali neriješeni problemi s granicama i imovinska pitanja trebaju se rješavati, ali i ukloniti pravne prepreke za procese izručenja sa susjednim zemljama.

Evropska komisija upozorava da nikakav napredak nije postignut ka smanjenju utjecaja države u privredi. U 2011. godini direktne budžetske subvencije industriji i poljoprivredi smanjene su na 1,6 posto BDP-a s 1,9 posto u 2010.

Međutim, u prvoj polovici 2012. godine, povećale su se za 28,4 posto na godišnjem nivou. Na državnom nivou usvojen je zakon o državnoj pomoći, ali institucija državne pomoći nije uspostavljena, a inventar državne pomoći nije sastavljen. Sveukupno, državna pomoć je na visokom nivou, a država i dalje utječe na privredu putem monopola u državnom vlasništvu, navodi se u Izvještaju Evropske komisije o napretku BiH za 2012. godinu.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Ima li Hrvatska pravo graditi Pelješki most?
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: