Skupština donijela odluku
35

Završena hitna sjednica: Ljekari i profesori u Tuzli ponovo mogu imati veće plate od ministara

A. K.
Foto: A. K./Klix.ba
(Foto: A. K./Klix.ba)
Zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona danas su na sjednici hitnog karaktera usvojili izmjene ranije izmijenjenog zakona, a na osnovu kojeg je bilo onemogućeno da između ostalih, ljekari i univerzitetski profesori imaju plate veće od ličnih naknada ministara, odnosno premijera.
Naime, zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona na prethodnoj sjednici su usvojili izmijenjeni Zakon o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti TK, s ugrađenim amandmanom kantonalne vlade koji se naknadno ispostavio spornim.

Naime, uvrštenim amandmanom, između ostalih, zdravstvenim radnicima, posebno ljekarima u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli te akademskom osoblju Univerziteta u Tuzli je onemogućeno da imaju plate koje prelaze iznos ličnih naknada kantonalnih ministara i premijera.

Zbog toga, obračuni njihovih plata u prethodnim danima nisu izvršeni, a zastupnici u Skupštini TK su se sastali kako bi na hitnoj sjednici zakon ponovno izmijenili.

"Na prošloj sjednici Skupštine TK su usvojene izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti TK. Između ostalog, usvojen je amandman vlade kojim su se ograničavale plate, ali kod njihovog obračuna došlo bi se do smanjenja plata nekih već stečenih materijalnih prava akademskom osoblju Univerziteta u Tuzli te medicinskom osoblju visoke stručne spreme. Uočenu grešku sada ispravljamo te smo izbrisali amandman i zakon vratili u formu u kojoj je vrijedio od 2015. godine", kazao je predsjedavajući Skupštine TK Žarko Vujović iz Demokratske fronte.

Foto: A. K./Klix.ba
Foto: A. K./Klix.ba

Opozicioni SDP-ov zastupnik u Skupštini TK Dževad Hadžić smatra da je kroz svoj amandman Vlada TK svjesno pokušavala raditi na destabilizaciji Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli te Univerziteta u Tuzli.

"To je bilo u korist privatnih klinika koje nastaju u Živinicama, uz preferiranje privatnih univerziteta, a koji su nastali u okviru prethodnih mandata i odluka Vlade TK na čijem čelu je bila SDA", kazao je Hadžić.

Foto: A. K./Klix.ba
Foto: A. K./Klix.ba

On je podsjetio da od 2015. godine postoji odluka tadašnje Vlade TK po kojoj se primanja direktora određenih javnih ustanova i preduzeća u kantonu vežu za platu ministara, odnosno premijera.

"Direktor UKC-a Tuzla i rektor Univerziteta u Tuzli imaju primanja koja ne mogu biti veća od plate premijera, a direktori svih drugih javnih ustanova i preduzeća ne mogu imati platu koja je veća od plata ministara. Amandmanom sa prošle sjednice su pored direktora uključeni i zaposlenici, što u UKC-u Tuzla i na Univerzitetu u Tuzli pravi problem jer postoji značajan broj ljudi koji zbog svojih titula i kolektivnih ugovora imaju primanja koja su veća te im se plate ne mogu obračunati i isplatiti", dodao je Hadžić.

Opozicija smatra i da ovdje nije riječ tek o pukoj grešci, jer kako navodi Silva Banović iz Naroda i pravde, ono što se dogodilo je nečuveno i predstavlja degradiranje visokoobrazovanog kadra.

"Poruka da jedan političar vrijedi više od anesteziologa i neurohirurga, koji svakodnevno drže živote čovjeka u svojim rukama, ali i od doktora nauka, odnosno profesora, je strašno. Upozoravali smo da će od ovoga doći i niko nije slušao konstruktivne prijedloge opozicije", ističe Banović.

Foto: A. K./Klix.ba
Foto: A. K./Klix.ba

Tokom hitne sjednice Skupštine TK je usvojen i zaključak kojim se predviđa kreiranje novog Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti. To bi trebalo biti finalizirano do kraja ove godine.