BiH
32

Zakon o državnoj službi u FBiH: Politizacija uprave ili rezanje javne potrošnje?

Piše: Er. M.
Foto: Vlada FBiH
Foto: Vlada FBiH
Vlada Federacije BiH utvrdila je Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi za koji tvrdi da je put ka modernijoj, kompetentnijoj, efiksanijoj, fleksibilnijoj i odgovornijoj javnoj upravi. S druge strane, kritičari upozoravaju kako ovaj Prijedlog vodi ka politizaciji uprave.

Ovim zakonom predviđeno je da rukovodioci samostalnih federalnih upravnih organizacija, rukovodioci federalnih uprava i organizacija i rukovodioci stručnih službi Vlade FBiH nisu više državni službenici.

"Sekretari federalnih organa državne službe, pomoćnici, glavni federalni inspektori i šefovi kabineta federalnih organa državne službe također nisu državni službenici", poručio je ministar pravde FBiH Mato Jozić.

U prijevodu to znači da će ministri formirati kabinete koji se sastoje od šefa kabineta, sekretara ministarstva, savjetnika i pomoćnika, te da će po završetku mandata svi oni koji nisu državni službenici ići kući.

Mato Jozić (Foto: Arhiv/Klix.ba)
Mato Jozić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa ističe kako ovaj zakon mora biti dorađen da bi vodio boljoj, a ne stranačkoj državnoj upravi.

"Prijedlog Zakona o državnoj službi Federacije BiH, koji je iz Vlade upućen Parlamentu na razmatranje, iako je prvobitno trebao donijeti rješenja za efikasniji i odgovorniji rad državne službe, višestruko je diskutabilan", kazao je Arapović.

On je dodao da Vlada FBiH neopravdano traži razmatranje zakona po hitnoj proceduri jer izmjene Zakona nisu beznačajne i ne postoje opravdani razlozi za njegovo hitno donošenje, što isključuje javnu raspravu, stavove relevantnih adresa poput stručne javnosti, agencija za državnu službu, akademske zajednice, organa uprave kojih se zakon direktno tiče...

"Dakle, ovako važan Zakon mora ići u redovnu proceduru, kao Nacrt, pa će javna rasprava i sučeljavanje argumenata dovesti do najboljih rješenja i podrške široke javnosti", rekao je Arapović.

Pomjeranje nekoliko stotina ljudi s rukovodećih pozicija niz hijerarhiju

On je kazao da predloženi zakon ne nudi nikakva pojašnjenja niti garancije da će rezultirati racionalnijom i efikasnijom drzavnom službom.

"Vlada ne daje nijedno tvrdo uporište da će novo rješenje rezultirati modernijom, kompetentnijom, transparentnijom, efikasnijom i odgovornijom upravom. Ovo su vrlo važni principi i ujedno su zahtjevi iz Reformske agende, a prijedlog Vlade zadržava se na samo jednom, odnosno fleksibilnijoj javnoj upravi. Vladino rješenje znači pomjeranje nekoliko stotina ljudi sa rukovodećih pozicija niz hijerarhiju, a na njihovo mjesto zapošljavanje novih kadrova koji proizvode nove budžetske troškove. Gdje je tu racionalizacija i efikasnost", rekao je Arapović.

On ističe da predložena rješenja podrazumijevaju ogromnu diskrecionu moć Vlade i ministara prilikom imenovanja kompletnog rukovodećeg kadra u državnoj službi.

"To znači da će princip političke podobnosti u potpunosti nadvaladati princip meritornosti, odnosno ličnih kompetencija. Izborni plijen dakle više nisu samo formalne političke funkcije, poput fotelja u parlamentima i vladama, već sve i jedan rukovodilac u državnoj službi", kazao je Arapović.

Arapović dodaje da naše društvo naprosto nije zrelo za ovaj model upravljanja, jer političko zapošljavanje nigdje u BiH nije dalo krupne rezultate, već uglavnom gubitke, korupciju, hapšenja i negativne revizorske izvještaje.

Adis Arapović (CCI) (Foto: Arhiv/Klix.ba)
Adis Arapović (CCI) (Foto: Arhiv/Klix.ba)

"Ako ovome dodate i namjeru Vlade da inspekcijski organi također budu pod političkom kontrolom, odnosno namjeru da ima stranačke inspektore, dolazimo do nevjerovatnog boljševičkog manira, jer poslije stranačkih inspektora dolaze stranački policajci, pa stranački tužioci, pa stranačke sudije. Mandati bi prolazili u obračunu vlasti s opozicijom. Vlast bi se mijenjala samo u krvavim uličnim pučevima, jer na izborima opozicija ne bi imala nikakve šanse", smatra Arapović.

On dodaje da mora biti jasna linija između političkih funkcija i nezavisne državne službe koja se takvom pravi i redovno treba biti ocjenjivana i inovirana.

"Besmisleni su svi javni konkursi ukoliko posao ne dobiju najbolji kadrovi. Umjesto njih to su redovno političke, porodične i korupcijske veze. Princip izbora najboljih kandidata je također sastavni dio Reformske agende i to je Vlada svjesno izbjegla uraditi", rekao je Arapović.

Širom će se otvoriti vrata za dovođenje stranačkih kadrova

Transparency International BiH smatra da Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi Federacije BiH prijeti da potpuno uruši državnu službu vezujući rukovodeće državne službenike za mandat. Kako ističu, time će se širom otvoriti vrata strankama na vlasti da otvoreno i na ova mjesta dovode stranačke kadrove.

"Iza objašnjenja Vlade FBiH da se na ovaj način odredbe usklađuju s nedavno donesenim Zakonom o radu, te da je jedan od razloga za donošenje izmjena i dopuna potreba za reorganizacijom javne uprave u FBiH s ciljem da državna služba bude racionalnija, zapravo stoji namjera da se sve kategorije rukovodećih državnih službenika eliminišu i da se ova radna mjesta ubuduće poklapaju s mandatom rukovodilaca organa uprave", saopćili su iz Transparency Internationala BiH.

Oni dodaju da je ovo posebno problematično i zbog činjenice da je jedan od osnovnih zadataka državne službe da osigura nesmetano vršenje funkcija javne uprave, naročito u situacijama kad dolazi do smjena vlasti, odnosno u uslovima kada se jave problemi u procesu formiranja vlasti.

"Javna uprava koja svake četiri godine mijenja kompletnu rukovodnu strukturu i to bez konkursne procedure nikako ne može doprinijeti efikasnosti i ekspeditivnosti administracije. Imaju li građani ikakvu garanciju da će postojeći rukovodeći državni službenici, koji su, bez obzira na moguću političku pozadinu, ipak došli putem javnog konkursa, biti zamijenjeni boljim kadrom, ako je poznato da će izbor tog kadra biti isključiva nadležnost ministra", pitaju građane iz Transparency Internationala BiH.

Fadil Novalić (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)
Fadil Novalić (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

Nejasno je i kako će ovaj potez doprinijeti smanjenju budžetskih izdataka Federacije. Ako se uzme u obzir da je ovim Prijedlogom obuhvaćeno nekih 250-300 državnih službenika, a za koje su predstavnici Vlade FBiH obećali zaposlenje na drugim mjestima unutar organa državne službe, onda proizilazi da se ovim potezom administracija zapravo uvećava za oko 300 ljudi. Uzme li se u obzir njihova prosječna mjesečna naknada, dolazi se do zaključka da se građanima FBiH novostvoreni višemilionski trošak na godišnjem nivou servira kao ‘racionalizacija’. Vrlo je vjerovatno da će sličan princip usvojiti i kantoni i općine, čime bi dodatna budžetska izdvajanja bila još mnogo veća.

Predložene izmjene samim tim se kose i s preporukama EU koja konstantno u Izvještaju o napretku BiH navodi da nema napretka u procedurama zapošljavanja koje bi osigurale primjenu objektivnih i na principu meritornosti zasnovanih kriterija, kao ni transparentnosti, ni brzog popunjavanja upražnjenih pozicija.

"Davanjem ovlasti ministrima i drugim rukovodiocima da slobodno dovode ključne ljude u upravu, prekida se svaka veza s transparentnošću i meritornošću, a upućivanje nacrta na usvajanje po hitnoj proceduri, bez mogućnosti javne rasprave, potvrđuje namjeru političkih stranaka da pod krinkom racionalizacije, na mala vrata omoguće ulazak još veći broj stranačkih imenovanja", kazali su iz Transparency Internationala BiH.

TI BiH naglašava da se pitanju efikasnosti u radu državnih službenika na svim nivoima vlasti u BiH mora posvetiti dužna pažnja, ali se problemi slabe učinkovitosti moraju rješavati kroz kvalitetnije upravljanje administracijom, a ne kroz urušavanje same svrhe postojanja državne službe kroz njenu dodatnu politizaciju.

S druge strane, premijer Federacije BiH Fadil Novalić saopćio je kako Zakon o državnoj službi u FBiH spada u red prioritetnih aktivnosti jer harmonizira mjere i područja radno-pravnog zakonodavstva koji su započeti usvajanjem Zakona o radu u FBiH.

"Izmjenama i dopunama zakona o državnoj službi postiže se modernija, kompetentnija, efiksanija, fleksibilnija i odgovornija javna uprava. Cilj nam je da probudimo i taj segment društva na puta reformi jer je jasno da na tom putu svaki segment društva mora doživjeti promjenu", kazao je Novalić.

Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi u FBiH pogledajte ovdje.