|

Za Rome u protekle dvije godine obezbjeđeno 6 miliona KM

Za Rome u protekle dvije godine obezbjeđeno 6 miliona KM
0
F
FENA
16.1.2011. u 11:46
3
komentara
0

dijeljenja
Za Rome u protekle dvije godine obezbjeđeno 6 miliona KM
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je u 2009. godini u svom budžetu osiguralo tri miliona KM za pomoć u stambenom zbrinjavanju, zapošljavanju i zdravstvenoj zaštiti Roma, a ista sredstva su osigurana i u budžetu za 2010. godinu.
U protekle dvije osigurano je blizu šest miliona KM budžetskih i donatorskih sredstava, zahvaljujući kojima je izgrađeno 206 stambenih jedinica za romske porodice u cijeloj BiH, te za još 90 porodica su poboljšani uvjeti stanovanja, dok je 135.000 KM utrošeno za unapređenje zdravstvene zaštite romske populacije, posebno djece.

Uz osiguravanje boljih uvjeta stanovanja i zdravstvene zaštitu, značajna sredstva izdvojena su za zapošljavanje Roma.

Od ukupno 702.000 KM namijenjenih, prema Odluci Vijeća ministara BiH o rasporedu budžetskih sredstava za rješavanje problema Roma u 2009. godini, za zapošljavanje Roma utrošeno je 527.000 KM i zaposleno 119 Roma na području cijele BiH.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u 2009. i 2010. godini, putem zavoda za zapošljavanje (Federani zavod za zapošljavanje, Zavod za zapošljavanje RS i Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta), realiziralo Akcioni plan za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja.

U tu svrhu iz budžetskih sredstva namijenjenih za zapošljavaje Roma ukupno je plasirano 702.000 KM za 2009. godinu koja su doznačena zavodima u julu te godine: za zapošljavanje Roma u FBiH 440.000 KM, za zapošljavanje Roma u RS-u 220.000 KM te za zapošljavanje Roma u Brčko Dstriktu 42.000 KM.

Prema ciljevima i mjerama utvrđenim u Akcionom planu i Memorandumu o razumijevanju, zavodi su bili dužni ova sredstva utrošiti za sufinansiranje poslodavaca, finansiranje samozapošljavanja Roma i njihovu dokvalifikaciju i prekvalifikaciju prema potrebama tržišta.

Federalni zavod za zapošljavanje dodijeljena sredstva u 2009. godini realizirao je u cijelosti. Programom sufinansiranja samozapošljavanja, zaposleno je 59 Roma, a programom sufinansiranja zapošljavanja kod poslodavca zaposleno je 39 Roma - ukupno je zaposleno 98 Roma.

Zavod za zapošljavanje RS-a od ukupno odobrenih 220.000 KM za 2009. godinu realizirao je 45.000 KM i zaposlio 17 osoba romske nacionalnosti (pet osoba samozapošljavanje, a 12 osoba je zaposleno kod poslodavca). Ostali aplikanti nisu ispunjavali tražene uvjete.

Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta odobrena sredstva od 42.000 KM za 2009. godinu realizirao je krajem 2010. godine. Zaposleno je devet Roma.

Sredstva za 2010. godinu, odobrena za zapošljavanje Roma, operativna su od januara 2011. godine i to u iznosu od 700.000 KM, a ovom iznosu će biti dodana neutrošena sredstva iz 2009. godine.

Sredstva će, u skladu sa ustaljenom procedurom, biti utrošena provođenjem javnog konkursa, saopćeno je iz Kabineta ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Safeta Halilovića.
Prijavi grešku


Komentari (3)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...