Uvedene i zatvorske kazne
26

Vijeće Evropske unije odoborilo novi zakon o zaštiti žena u EU

N. Ž.
Foto: Shutterstock/Klix.ba
Foto: Shutterstock/Klix.ba
Vijeće Evropske unije je danas, 7. maja, donijelo odluku o prihvatanju prijedloga Evropskog parlamenta o novom zakonu o nasilju nad ženama.

Zelenim svjetlom Vijeća Evropske unije i zvanično je u pravni sistem EU ušao novi zakon o zaštiti žena u zemljama članicama ove međunarodne organizacije. Prije nekih mjesec dana, Evropski parlament je podržao usvojeni prijedlog, i to s 522 glasa za, 27 protiv i 72 suzdržana.

Među odredbama zakona nalaze se zabrane sakaćenja ženskih spolnih organa, prisile na brak, dijeljenje intimnog sadržaja bez pristanka, te uhođenje i uznemiravanje na internetu, slanje intimnog sadržaja bez dopuštenja i poticanje na nasilje i mržnju prema ženama.

Za kršenje ovih odredbi, predviđena je kazna od jedne do pet godina zatvora. Sve EU članice imaju tri godine da ove odredbe uvedu u pravni sistem svojih država.