Novac iz donacija
201

Vijeće ministara postiglo dogovor o kampu Lipa: Migranti ipak ostaju

N. V.

Vijeće ministara BiH donijelo je danas Odluku o uspostavljanju privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata "Lipa" na području Bihaća, koji će biti montažni objekat kontejnerskog tipa i kapaciteta 1.500 osoba.

Ministarstvo sigurnosti je zaduženo da sa Gradom Bihaćem riješi pravna pitanja u vezi s davanjem na korištenje lokacije "Lipa" Službi za poslove sa strancima za uspostavljanje privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata.

Također, Ministarstvo je zaduženo da u saradnji s Gradom Bihaćem, Vladom Unsko-sanskog kantona (USK), Službom za poslove sa strancima, Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) i drugim nadležnim institucijama, agencijama i organizacijama definiše i potpiše memorandum o saradnji kojim se uređuju načini saradnje i pružanja međusobne pomoći s ciljem uspostavljanja centra "Lipa".

Za uspostavljanje privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata na lokaciji "Lipa" koristit će se sredstva osigurana posredstvom donacija.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH".

Šatorski kamp "Lipa", kapaciteta 1.000 osoba, otvoren je 21. aprila 2020. godine, a namijenjen je za smještaj muškaraca. U kampu su 1. decembra 2020. godine boravile 1.272 osobe.

U protekloj sedmici je dva puta bilo najava da će se IOM povući iz kampa zbog loših uslova, no sačekali su da vide hoće li bh. vlast postići dogovor.

Operativna grupa za koordinisanje aktivnosti i nadzor nad migrantskom krizom na području USK je 26. oktobra 2020. godine donijela zaključke kojim je, između ostalog, od nadležnih tijela zatraženo da kamp "Lipa" bude proglašen privremenim prihvatnim centrom i da pomognu u unapređenju uslova boravka i funkcionisanja ovog kampa.

Gradsko vijeće Bihaća je 6. novembra 2020. godine dalo saglasnost za privremeni smještaj migranata na lokaciji Lipa.

Vijeće ministara BiH danas nije postiglo konsenzus tokom glasanja o zaključku kojim bi se obavezalo Ministarstvo sigurnosti BiH da u skladu s postignutim dogovorom s Delegacijom Evropske unije i u saradnji s nedležnim organima u Bosni i Hercegovini provede aktivnosti uspostavljanja i funkcionisanja privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata Ciljuge, u općini Živinice, kapaciteta 1.000 osoba Ovaj zaključak će biti ponovo na dnevnom redu u drugom krugu glasanja.