{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Vijeća ministara raspravljalo o genetički modificiranim organizmima

F
23.6.2008. u 15:56
0
0
Vijeća ministara raspravljalo o genetički modificiranim organizmima
0
Vijeća ministara raspravljalo o genetički modificiranim organizmima
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je i dostavit će Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje Prijedlog zakona o genetički modificiranim organizmima, koji je predložila Agencija za sigurnost hrane BiH.
Cilj zakona je osiguranje visokog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi, zdravlja i dobrobiti životinja, okoliša i interesa potrošača s obzirom na genetski modificiranu hranu i hranu za životinje uz istovremeno efikasno funkcioniranje tržišta BiH.

Prijedlogom zakona propisuje se postupak i uslovi za ograničenu upotrebu, prekogranični prijenos, namjerno unošenje u okoliš i stavljanje na tržište genetski modifikovanih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili vode porijeklo od genetički modifikovanih organizama. Prijedlog zakona prati i potpisana izjava o usklađenosti s pravnom stečevinom Evropske unije (acquis communautaire).

Vijeće ministara BiH usvojilo je na današnjoj sjednici i Strategije za reformu sektora pravde u BiH za period od 2008.-2012. koju je predložilo Ministarstvo pravde.

Usvajanjem Strategije ispunjen je jedan od ciljeva, koje je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira postavio pred institucije BiH kao obavezu, prije tranzicije OHR-a.

Opći cilj Strategije za reformu sektora pravde u BiH je stvaranje zajedničkog reformskog okvira institucija u sektoru pravde u BiH, koji sadrži usaglašene prioritete za budući razvoj ovog sektora uz uvažavanje realnih reformskih aktivnosti.

Strategija predstavlja strateški okvir za rješavanje pitanja unutar sektora pravde u periodu od 2008. - 2012. Izrada Strategije rezultat je zajedničkih napora ministarstava pravde države, entiteta i kantona, Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.

Pitanja poput formiranja Vrhovnog suda BiH, jedinstveno finansiranje pravosudnih institucija i usvajanje jedinstvenih procesnih i materijalnih krivičnih i građanskih zakona, zbog ustavnih ograničenja i nepostojanja konsenzusa, izdvojena su iz ove strategije i bit će razmatrana nakon ustavne reforme u BiH.

Prema Strategiji, vizija sektora pravde u BiH je efikasan i koordiniran sistem koji je odgovoran prema svim građanima BiH i potpuno usklađen sa standardima EU te najboljom praksom, garantirajući tako vladavinu zakona.

Vijeće ministara BiH donijelo je i Odluku o dopuni Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici BiH koju je predložio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje.

Odlukom je omogućeno invalidnim osobama da u carinskom skladištu kupe uvozni putnički automobil koji bi potom prijavili za carinjenje uz carinsku povlasticu. Time se ovoj kategoriji osoba znatno olakšava uvoz automobila i smanjuju troškovi koji mogu nastati uvozom neposredno iz inostranstva (npr. troškovi transporta pojedinačnog vozila, odlaska u inostranstvo).

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o dodjeli 672.468 KM za rad Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u 2008., Odluku o dodjeli 477.320 KM za rad Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, Odluku o dodjeli 580.219 KM za rad Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvaliteta i Odluku o dodjeli 352.176 KM za rad Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Nacionalnog koordinatora za HiPERB (Hellenic Plan for the Economic Reconstruction of the Balkans) da pripremi i Vijeću ministara BiH odmah dostavi informaciju o tome da li je došlo do napuknuća unutar Zgrade prijateljstva Grčke i BiH i šta je eventualno poduzeto u tom pravcu s obzirom da je Zgrada pod garantnim rokom.

Vijeće je usvojilo Izvještaj Nacionalnog koordinatora za HiPERB o nabavci roba, usluga i radova (Projekt vanjskog osvjetljenja – iluminacije i Projekt sanacije i rekonstrukcije kotlovnice) za Zgradu prijateljstva između Grčke i BiH. Vijeće je donijelo odluke o izdvajanju 1.572.314 KM iz budžetske rezerve Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2008. za finansiranje projekta vanjskog osvjetljenja-iluminacije i sanacije/rekonstrukcije kotlovnice do dovođenja Zgrade prijateljstva između Grčke i BiH u fazu potpune funkcionalnosti.

Vijeće je zadužilo Nacionalnog koordinatora za HiPERB da izvijesti Vijeće ministara o utrošku odobrenih sredstava u sklopu ukupnog izvještaja o utrošku sredstava po Odluci Vijeća ministara BiH donesenoj na 17. sjednici održanoj 19. jula 2007.

Usvojena je i Informacija Ministarstva finansija i trezora o izvršenju kapitalnih izdataka u periodu od 1. januara - 30. aprila 2008. Zaključeno je da je realizacija kapitalnih izdataka za prva četiri mjeseca ove godine na nezadovoljavajućem nivou od samo 1,5 posto od ukupno planiranih kapitalnih rashoda u budžetu za 2008.

Razlozi niskog procenta izvršenja su kasno usvajanje budžeta koje je rezultiralo privremenim finansiranjem i složenost provođenja javnih nabavki. Vijeće ministara smatra neophodnim da svi korisnici hitno započnu aktivnosti na provođenju procedura za utrošak sredstava za ove namjene, kako bi njihovo izvršenje u 2008. bilo na zadovoljavajućem nivou (višem u odnosu na ono u izvršenju budžeta Institucija BiH u prethodnoj godini).

U 2007. izvršeno je 73 posto planiranih kapitalnih rashoda ili 24.429.685 KM od ukupno 33.425.000 KM. Ministarstvo finansija i trezora BiH redovno će pratiti izvršenje kapitalnih rashoda (a posebno višegodišnjih kapitalnih investicija) u toku 2008. te su budžetski korisnici dužni slati izvještaje o realizaciji i planiranoj dinamici tenderskih procedura i izvršenja kapitalnih investicija iz dijela višegodišnjeg plana investicija u 2008., a prestruktuiranje sredstava sa stavke kapitalnih rashoda na ostale ekonomske kategorije bit će dozvoljene samo u okviru zakonom propisanih procedura.

U Budžetu Institucija BiH za 2008. planirana kapitalna ulaganja iznose 75.647.326 KM što predstavlja povećanje od 126 posto u odnosu na kapitalne izdatke u budžetu za 2007.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Državne komisije za granicu BiH koju je predložilo Ministarstvo civilnih poslova. Odlukom je utvrđeno da mandat članova Komisije traje do imenovanja Državne komisije u novom sastavu.

Istovremeno, Vijeće je donijelo Odluku o osnivanju Državne komisije za granicu BiH u koju su imenovani: Haris Čengić, Zijad Pehilj, Slavica Vučić iz Ministarstva civilnih poslova, Zoran Perković iz Ministarstva vanjskih poslova; Vinko Dumančić iz Granične policije BiH; Nenad Bajić i Darko Mišković iz Uprave za geodetske i imovinskopravne poslove Republike Srpske, Željko Obradović i Nedžad Pašalić iz Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove.

Stručno-tehničku pomoć za potrebe komisije obavljat će Ministarstvo vanjskih poslova BiH. Komisija je nadležna, između ostalog, za identifikaciju granice sa susjednim državama na kopnu i moru, nadzor nad aktivnostima utvrđivanja, obilježavanja i stabilizacije granične linije, sačinjavanje prijedloga za korekciju granične linije u skladu s Poslovnikom o radu.

Utvrđen je i Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o kreditu između BiH koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora i Bank Austria Creditanstalt AG za Projekt izgradnje vodovoda Fojnica – Kiseljak i kanalizacionog kolektora Lepenica – Kiseljak.

Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar Dragan Vrankić. Iznos beskamatnog kredita je 4.995.149 eura s rokom otplate od 13,5 godina, uključujući grejs period od šest godina.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o grantu trust fonda sredstava za globalni okoliš (Projekt za šumske i planinske zaštićene oblasti) između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj kao Agencije za implementaciju sredstava za globalni okoliš.

Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar Dragan Vrankić. Ukupna vrijednost granta za globalni okoliš je 3.400.000 američkih dolara, od čega će se Federaciji BiH i Republici Srpskoj alocirati po 1,7 miliona američkih dolara.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o kreditu između BiH koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora i Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft za Projekt "Razvoj sistema vodosnabdijevanja u općini Laktaši".

Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar Dragan Vrankić. Vrijednost ovog, beskamatnog kredita je 3.534.794,49 eura, s rokom vraćanja od 12 godina, uključujući 4,5 godine grejs perioda.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Prijedlog revidirane Strategije za primjenu decentralizovanog sistema implementacije (DIS) za upravljanje programima pomoći Evropske zajednice u BiH. Prethodno je Vijeće ministara usvojilo Informaciju Direkcije za evropske integracije o provedenim aktivnostima na izradi Prijedloga revidirane Strategije DIS-a. Vijeće je zaključilo da se formira Upravi odbor zadužen za provođenje Strategije DIS-a kojeg će činiti direktor Direkcije za evropske integracije Osman Topčagić, državni ministar finansija i trezora Dragan Vrankić, entitetski ministri finansija Vjekoslav Bevanda i Aleksandar Džombić i po jedan predstavnik, koje će imenovati vlade entiteta.

Zadužena je Direkcija za evropske integracije da, u saradnji s Ministarstvom finansija i trezora BiH, otpočne s realiziranjem aktivnosti naznačenih u Strategiji DIS-a. Direkcija za evropske integracije će, u saradnji s Ministarstvom finansija i trezora BiH, pripremiti odluke koje se odnose na uspostavljanje neophodnih struktura i tijela za realizaciju aktivnosti DIS-a te odluke koje se odnose na imenovanje osoba nadležnih za rukovođenje ovim strukturama i tijelima.

Direkcija za evropske integracije i Ministarstvo finansija i trezora BiH trebaju pripremiti ove odluke i dostaviti ih Vijeću ministara BiH u roku od 45 dana od usvajanja Strategije DIS-a.

Zadužene su institucije Vijeća ministara BiH koje učestvuju u procesu realiizacije Strategije DIS-a da u planove rada unesu aktivnosti namijenjene za praktičnu realizaciju zadataka navedenih u dijelu III strategije DIS-a-Mapa puta za primjenu decentralizovanog sistema implementacije DIS-a.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluke o imenovanju Zvonimira Kutleše i Karmela Prlende za članove Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija BiH ispred Vijeća ministara BiH.

Vijeće je donijelo i Odluku o odobravanju 15.000 KM iz tekuće budžetske rezerve za finansiranje programa za obilježavanje petnaestogodišnjice rada Saveza udruženja/udruga izbjeglica, raseljenih lica i povratnika u BiH koju je predložilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice.

Usvojena je i Informacija Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o izdatim dozvolama za promet oružja, vojne opreme i proizvoda dvojne namjene za 2007.

U Informaciji se ističe da je u 2007. izdato 31 rješenje pravnim i fizičkim osobama za obavljanje vanjskotrgovinskog prometa oružjem i vojnom opremom od čega 10 stalnih i 21 privremena registracija. U ovom periodu ukupno je izdato 180 dozvola za izvoz oružja u 41 zemlju svijeta čija je ukupna vrijednost 38.478.949 eura. U 2007. izdato je 138 dozvola za uvoz oružja iz 22 zemlje svijeta ukupne vrijednosti 7.802.216 eura.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o početku realizacije Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH. Opće ocjena je da obaveze koje proizilaze iz članova 60. i 63. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH nisu u cjelini izvršene u datom roku.

S obzirom na opravdano kratke rokove koje Okvirni zakon daje, Vijeće ministara BiH ukazalo je na potrebu intenziviranja aktivnosti svih nadležnih obrazovnih vlasti u izvršavanju zakonom propisanih obaveza.

Imajući na umu postojeće obaveze iz oblasti obrazovanja iz prioriteta Evropskog partnerstva s BiH za 2007. i ostalih strateških dokumenata, kao i obaveze koje proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s EU, Vijeće ministara poziva sve institucije uključene u obrazovnu reformu da budu spremne da brzo, kvalitetno i sveobuhvatno pristupe izvršavanju obaveza.

Zaduženo je Ministarstvo civilnih poslova da sačini još jednu informaciju o izvršenju Okvirnog zakona, po isteku roka utvrđenog u članovima 58. i 64. ovog zakona.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o sufinansiranju MAC struktura u BiH. Vijeće je dalo saglasnost Ministarstvu civilnih poslova za potpisivanje Aneksa za 2008. na Protokol o sufiinansiranju MAC struktura u BiH za transfer u iznosu do 3.770.000 KM.

Vijeće ministara BiH donijelo je zakjučak kojim se odobrava po 100.000 KM za tri vjerske zajednice u BiH i to: za obnovu crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Ključu, manastira Sase kod Srebrenice, Samostanske crkve svetog Ante Padovanskog na Petrićevcu, kao i objekte koje će naknadno odrediti Islamska zajednica.

Zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora i Ured za zakonodavstvo da pripreme i Vijeću ministara BiH do naredne sjednice dostave Prijedlog odluke o izdvajanju ovih sredstava iz tekuće budžetske rezerve.

Vijeće je donijelo i Odluku o odobravanju Projekta rekonstrukcije bolnice Kasindo i odobravanje učešća u finansiranju ovog projekta. Odlukom je odobren Projekt rekonstrukcije bolnice "Paviljon Srbija" u skladu s Aneksom A članom A1 tačka 1 Sporazuma o petogodišnjem programu razvojne saradnje između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Grčke (HiPERB).

Vriijednost projekta rekonstrukcije iznosi 3.556.052,33 eura od čega bi Republika Grčka finansirala 1.930.000 eura ili 54.27 posto, a BiH 1.626.052,33 eura ili 45,73 posto.

Vijeće ministara donijet će posebnu odluku o načinu i visini učešća u finansiranju ovog projekta iz sredstava Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH kao i o načinu i visini učešća u finansiranju projekta Vlade Republike Srpske u ukupnom učešću BiH u ovom projektu, nakon donošenja odluke Vlade RS-a, saopćeno je iz Službe za informiranje Vijeća ministara BiH.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Da li je opravdan zahtjev za povećanje akciza na gorivo kako bi se ubrzala izgradnja autoputa?
Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: