{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Vijeća ministara raspravljalo o genetički modificiranim organizmima

F
23.6.2008. u 15:56
0
0
Vijeća ministara raspravljalo o genetički modificiranim organizmima
0
Vijeća ministara raspravljalo o genetički modificiranim organizmima
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je i dostavit će Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje Prijedlog zakona o genetički modificiranim organizmima, koji je predložila Agencija za sigurnost hrane BiH.
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Cilj zakona je osiguranje visokog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi, zdravlja i dobrobiti životinja, okoliša i interesa potrošača s obzirom na genetski modificiranu hranu i hranu za životinje uz istovremeno efikasno funkcioniranje tržišta BiH.

Prijedlogom zakona propisuje se postupak i uslovi za ograničenu upotrebu, prekogranični prijenos, namjerno unošenje u okoliš i stavljanje na tržište genetski modifikovanih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili vode porijeklo od genetički modifikovanih organizama. Prijedlog zakona prati i potpisana izjava o usklađenosti s pravnom stečevinom Evropske unije (acquis communautaire).

Vijeće ministara BiH usvojilo je na današnjoj sjednici i Strategije za reformu sektora pravde u BiH za period od 2008.-2012. koju je predložilo Ministarstvo pravde.

Usvajanjem Strategije ispunjen je jedan od ciljeva, koje je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira postavio pred institucije BiH kao obavezu, prije tranzicije OHR-a.

Opći cilj Strategije za reformu sektora pravde u BiH je stvaranje zajedničkog reformskog okvira institucija u sektoru pravde u BiH, koji sadrži usaglašene prioritete za budući razvoj ovog sektora uz uvažavanje realnih reformskih aktivnosti.

Strategija predstavlja strateški okvir za rješavanje pitanja unutar sektora pravde u periodu od 2008. - 2012. Izrada Strategije rezultat je zajedničkih napora ministarstava pravde države, entiteta i kantona, Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.

Pitanja poput formiranja Vrhovnog suda BiH, jedinstveno finansiranje pravosudnih institucija i usvajanje jedinstvenih procesnih i materijalnih krivičnih i građanskih zakona, zbog ustavnih ograničenja i nepostojanja konsenzusa, izdvojena su iz ove strategije i bit će razmatrana nakon ustavne reforme u BiH.

Prema Strategiji, vizija sektora pravde u BiH je efikasan i koordiniran sistem koji je odgovoran prema svim građanima BiH i potpuno usklađen sa standardima EU te najboljom praksom, garantirajući tako vladavinu zakona.

Vijeće ministara BiH donijelo je i Odluku o dopuni Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici BiH koju je predložio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje.

Odlukom je omogućeno invalidnim osobama da u carinskom skladištu kupe uvozni putnički automobil koji bi potom prijavili za carinjenje uz carinsku povlasticu. Time se ovoj kategoriji osoba znatno olakšava uvoz automobila i smanjuju troškovi koji mogu nastati uvozom neposredno iz inostranstva (npr. troškovi transporta pojedinačnog vozila, odlaska u inostranstvo).

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o dodjeli 672.468 KM za rad Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u 2008., Odluku o dodjeli 477.320 KM za rad Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, Odluku o dodjeli 580.219 KM za rad Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvaliteta i Odluku o dodjeli 352.176 KM za rad Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Nacionalnog koordinatora za HiPERB (Hellenic Plan for the Economic Reconstruction of the Balkans) da pripremi i Vijeću ministara BiH odmah dostavi informaciju o tome da li je došlo do napuknuća unutar Zgrade prijateljstva Grčke i BiH i šta je eventualno poduzeto u tom pravcu s obzirom da je Zgrada pod garantnim rokom.

Vijeće je usvojilo Izvještaj Nacionalnog koordinatora za HiPERB o nabavci roba, usluga i radova (Projekt vanjskog osvjetljenja – iluminacije i Projekt sanacije i rekonstrukcije kotlovnice) za Zgradu prijateljstva između Grčke i BiH. Vijeće je donijelo odluke o izdvajanju 1.572.314 KM iz budžetske rezerve Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2008. za finansiranje projekta vanjskog osvjetljenja-iluminacije i sanacije/rekonstrukcije kotlovnice do dovođenja Zgrade prijateljstva između Grčke i BiH u fazu potpune funkcionalnosti.

Vijeće je zadužilo Nacionalnog koordinatora za HiPERB da izvijesti Vijeće ministara o utrošku odobrenih sredstava u sklopu ukupnog izvještaja o utrošku sredstava po Odluci Vijeća ministara BiH donesenoj na 17. sjednici održanoj 19. jula 2007.

Usvojena je i Informacija Ministarstva finansija i trezora o izvršenju kapitalnih izdataka u periodu od 1. januara - 30. aprila 2008. Zaključeno je da je realizacija kapitalnih izdataka za prva četiri mjeseca ove godine na nezadovoljavajućem nivou od samo 1,5 posto od ukupno planiranih kapitalnih rashoda u budžetu za 2008.

Razlozi niskog procenta izvršenja su kasno usvajanje budžeta koje je rezultiralo privremenim finansiranjem i složenost provođenja javnih nabavki. Vijeće ministara smatra neophodnim da svi korisnici hitno započnu aktivnosti na provođenju procedura za utrošak sredstava za ove namjene, kako bi njihovo izvršenje u 2008. bilo na zadovoljavajućem nivou (višem u odnosu na ono u izvršenju budžeta Institucija BiH u prethodnoj godini).

U 2007. izvršeno je 73 posto planiranih kapitalnih rashoda ili 24.429.685 KM od ukupno 33.425.000 KM. Ministarstvo finansija i trezora BiH redovno će pratiti izvršenje kapitalnih rashoda (a posebno višegodišnjih kapitalnih investicija) u toku 2008. te su budžetski korisnici dužni slati izvještaje o realizaciji i planiranoj dinamici tenderskih procedura i izvršenja kapitalnih investicija iz dijela višegodišnjeg plana investicija u 2008., a prestruktuiranje sredstava sa stavke kapitalnih rashoda na ostale ekonomske kategorije bit će dozvoljene samo u okviru zakonom propisanih procedura.

U Budžetu Institucija BiH za 2008. planirana kapitalna ulaganja iznose 75.647.326 KM što predstavlja povećanje od 126 posto u odnosu na kapitalne izdatke u budžetu za 2007.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Državne komisije za granicu BiH koju je predložilo Ministarstvo civilnih poslova. Odlukom je utvrđeno da mandat članova Komisije traje do imenovanja Državne komisije u novom sastavu.

Istovremeno, Vijeće je donijelo Odluku o osnivanju Državne komisije za granicu BiH u koju su imenovani: Haris Čengić, Zijad Pehilj, Slavica Vučić iz Ministarstva civilnih poslova, Zoran Perković iz Ministarstva vanjskih poslova; Vinko Dumančić iz Granične policije BiH; Nenad Bajić i Darko Mišković iz Uprave za geodetske i imovinskopravne poslove Republike Srpske, Željko Obradović i Nedžad Pašalić iz Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove.

Stručno-tehničku pomoć za potrebe komisije obavljat će Ministarstvo vanjskih poslova BiH. Komisija je nadležna, između ostalog, za identifikaciju granice sa susjednim državama na kopnu i moru, nadzor nad aktivnostima utvrđivanja, obilježavanja i stabilizacije granične linije, sačinjavanje prijedloga za korekciju granične linije u skladu s Poslovnikom o radu.

Utvrđen je i Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o kreditu između BiH koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora i Bank Austria Creditanstalt AG za Projekt izgradnje vodovoda Fojnica – Kiseljak i kanalizacionog kolektora Lepenica – Kiseljak.

Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar Dragan Vrankić. Iznos beskamatnog kredita je 4.995.149 eura s rokom otplate od 13,5 godina, uključujući grejs period od šest godina.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o grantu trust fonda sredstava za globalni okoliš (Projekt za šumske i planinske zaštićene oblasti) između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj kao Agencije za implementaciju sredstava za globalni okoliš.

Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar Dragan Vrankić. Ukupna vrijednost granta za globalni okoliš je 3.400.000 američkih dolara, od čega će se Federaciji BiH i Republici Srpskoj alocirati po 1,7 miliona američkih dolara.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o kreditu između BiH koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora i Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft za Projekt "Razvoj sistema vodosnabdijevanja u općini Laktaši".

Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar Dragan Vrankić. Vrijednost ovog, beskamatnog kredita je 3.534.794,49 eura, s rokom vraćanja od 12 godina, uključujući 4,5 godine grejs perioda.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Prijedlog revidirane Strategije za primjenu decentralizovanog sistema implementacije (DIS) za upravljanje programima pomoći Evropske zajednice u BiH. Prethodno je Vijeće ministara usvojilo Informaciju Direkcije za evropske integracije o provedenim aktivnostima na izradi Prijedloga revidirane Strategije DIS-a. Vijeće je zaključilo da se formira Upravi odbor zadužen za provođenje Strategije DIS-a kojeg će činiti direktor Direkcije za evropske integracije Osman Topčagić, državni ministar finansija i trezora Dragan Vrankić, entitetski ministri finansija Vjekoslav Bevanda i Aleksandar Džombić i po jedan predstavnik, koje će imenovati vlade entiteta.

Zadužena je Direkcija za evropske integracije da, u saradnji s Ministarstvom finansija i trezora BiH, otpočne s realiziranjem aktivnosti naznačenih u Strategiji DIS-a. Direkcija za evropske integracije će, u saradnji s Ministarstvom finansija i trezora BiH, pripremiti odluke koje se odnose na uspostavljanje neophodnih struktura i tijela za realizaciju aktivnosti DIS-a te odluke koje se odnose na imenovanje osoba nadležnih za rukovođenje ovim strukturama i tijelima.

Direkcija za evropske integracije i Ministarstvo finansija i trezora BiH trebaju pripremiti ove odluke i dostaviti ih Vijeću ministara BiH u roku od 45 dana od usvajanja Strategije DIS-a.

Zadužene su institucije Vijeća ministara BiH koje učestvuju u procesu realiizacije Strategije DIS-a da u planove rada unesu aktivnosti namijenjene za praktičnu realizaciju zadataka navedenih u dijelu III strategije DIS-a-Mapa puta za primjenu decentralizovanog sistema implementacije DIS-a.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluke o imenovanju Zvonimira Kutleše i Karmela Prlende za članove Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija BiH ispred Vijeća ministara BiH.

Vijeće je donijelo i Odluku o odobravanju 15.000 KM iz tekuće budžetske rezerve za finansiranje programa za obilježavanje petnaestogodišnjice rada Saveza udruženja/udruga izbjeglica, raseljenih lica i povratnika u BiH koju je predložilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice.

Usvojena je i Informacija Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o izdatim dozvolama za promet oružja, vojne opreme i proizvoda dvojne namjene za 2007.

U Informaciji se ističe da je u 2007. izdato 31 rješenje pravnim i fizičkim osobama za obavljanje vanjskotrgovinskog prometa oružjem i vojnom opremom od čega 10 stalnih i 21 privremena registracija. U ovom periodu ukupno je izdato 180 dozvola za izvoz oružja u 41 zemlju svijeta čija je ukupna vrijednost 38.478.949 eura. U 2007. izdato je 138 dozvola za uvoz oružja iz 22 zemlje svijeta ukupne vrijednosti 7.802.216 eura.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o početku realizacije Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH. Opće ocjena je da obaveze koje proizilaze iz članova 60. i 63. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH nisu u cjelini izvršene u datom roku.

S obzirom na opravdano kratke rokove koje Okvirni zakon daje, Vijeće ministara BiH ukazalo je na potrebu intenziviranja aktivnosti svih nadležnih obrazovnih vlasti u izvršavanju zakonom propisanih obaveza.

Imajući na umu postojeće obaveze iz oblasti obrazovanja iz prioriteta Evropskog partnerstva s BiH za 2007. i ostalih strateških dokumenata, kao i obaveze koje proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s EU, Vijeće ministara poziva sve institucije uključene u obrazovnu reformu da budu spremne da brzo, kvalitetno i sveobuhvatno pristupe izvršavanju obaveza.

Zaduženo je Ministarstvo civilnih poslova da sačini još jednu informaciju o izvršenju Okvirnog zakona, po isteku roka utvrđenog u članovima 58. i 64. ovog zakona.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o sufinansiranju MAC struktura u BiH. Vijeće je dalo saglasnost Ministarstvu civilnih poslova za potpisivanje Aneksa za 2008. na Protokol o sufiinansiranju MAC struktura u BiH za transfer u iznosu do 3.770.000 KM.

Vijeće ministara BiH donijelo je zakjučak kojim se odobrava po 100.000 KM za tri vjerske zajednice u BiH i to: za obnovu crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Ključu, manastira Sase kod Srebrenice, Samostanske crkve svetog Ante Padovanskog na Petrićevcu, kao i objekte koje će naknadno odrediti Islamska zajednica.

Zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora i Ured za zakonodavstvo da pripreme i Vijeću ministara BiH do naredne sjednice dostave Prijedlog odluke o izdvajanju ovih sredstava iz tekuće budžetske rezerve.

Vijeće je donijelo i Odluku o odobravanju Projekta rekonstrukcije bolnice Kasindo i odobravanje učešća u finansiranju ovog projekta. Odlukom je odobren Projekt rekonstrukcije bolnice "Paviljon Srbija" u skladu s Aneksom A članom A1 tačka 1 Sporazuma o petogodišnjem programu razvojne saradnje između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Grčke (HiPERB).

Vriijednost projekta rekonstrukcije iznosi 3.556.052,33 eura od čega bi Republika Grčka finansirala 1.930.000 eura ili 54.27 posto, a BiH 1.626.052,33 eura ili 45,73 posto.

Vijeće ministara donijet će posebnu odluku o načinu i visini učešća u finansiranju ovog projekta iz sredstava Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH kao i o načinu i visini učešća u finansiranju projekta Vlade Republike Srpske u ukupnom učešću BiH u ovom projektu, nakon donošenja odluke Vlade RS-a, saopćeno je iz Službe za informiranje Vijeća ministara BiH.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: