{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Usvojena strategija zapošljavanja u BiH 2010 - 2014.

F
14.7.2010. u 13:49
0
3
Usvojena strategija zapošljavanja u BiH 2010 - 2014.
0
Usvojena strategija zapošljavanja u BiH 2010 - 2014.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog državnog ministarstva civilnih poslova, usvojilo je danas Strategiju zapošljavanja u Bosni i Hercegovini 2010.-2014. godina radi promoviranja produktivnog zapošljavanja i dostojanstvenog rada u BiH.
Provođenjem ove strategije u naredne četiri godine trebalo bi doći do povećanja ukupne stope zaposlenosti na godišnjem nivou za dva posto, dok bi zaposlenost žena trebala biti godišnje povećana za 2,5 posto, a nezasposlenost mladih do 2014. godine biti smanjena na 30 posto. Praktično bi Strategija trebala unaprijediti produktivno i slobodno izabrano zaposlenje za sve u skladu s Konvencijom o politici zapošljavanja koju je Bosna i Hercegovina ratificirala.

Na taj način bi se povećao kvalitet i kvantitet radnih mjesta i istovremeno promovirala socijalna uključenost i borba protiv nejednakosti među spolovima.

U izradi Strategije učestvovali su predstavnici relevantnih državnih i entitetskih institucija te Brčko Distrikta BiH, a tokom javnih konsultacija mogućnost za davanje sugestija imali su nevladin sektor i druge zainteresirane osobe.

Prilikom izrade ove strategije vodilo se računa o Okviru zapošljavanja Evropske unije i obavezama koje za BiH proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i Sporazuma o evropskom partnerstvu.

Na današnjoj sjednici utvrđen je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o policijskoj suradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala.

Predlagač, ministarstvo sigurnosti, dostavit će Prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika predložen je ministar Sadik Ahmetović.

Zaključivanjem ovog sporazuma BiH i Hrvatska jačaju saradnju radi zaštite javnog poretka na području sprječavanja, otkrivanja i krivičnog gonjenja za krivična djela za koja se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dviju država može izreći kazna zatvora.

Policijska tijela, u skladu s ovim sporazumom, surađivat će i međusobno pružati pomoć na osnovu zahtjeva.

Vijeće ministara BiH je, radi sprječavanja diskriminacije Roma u obrazovanju, usvojilo Revidirani akcioni plan BiH o obrazovnim potrebama Roma usklađen s principima i preporukama 16. sastanka Međunarodnog upravnog komiteta programa „Dekade romske inkluzije.“

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice zaduženo je da formira posebni stručni tim za praćenje provođenja Revidiranog akcionog plana BiH o obrazovnim potrebama Roma. U izradu Revidiranog akcionog plana Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH uključilo je predstavnike Ministarstva civilnih poslova, nadležnih ministarstava obrazovanja u BiH, Vijeća Roma FBiH, Saveza Roma Republike Srpske te značajan broj mladih romskih predstavnika.

Radi uklanjanja barijera i unapređenja inkluzije postignut je sporazum o ciljnom djelovanju četiriju kritičnih oblasti kroz osiguranje integriranog ranog obrazovanja, okončanja segregacije i unapređenja inkluzije, kreiranje podsticajne sredine u školama i učionicama i javno finansiranje inkluzivnog obrazovanja.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o grantu između BiH i Evropske investicione banke (EIB) za Projekt „Općinski nivo podrške infrastrukturnim projektima“ u sklopu IPA 2008 višekorisničkog programa, koji će Ministarstvo finansija i trezora BiH dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru. Za potpisnika predložen je ministar Dragan Vrankić.

Na osnovu ovog sporazuma EIB će Bosni i Hercegovini dodijeliti grant u iznosu pet miliona eura s alokacijom na Federaciju BiH. Ovaj grant proistekao je iz Sporazuma o finansiranju između BiH i Federacije BiH i Evropske investicione banke za Projekt vodovoda i kanalizacije u FBiH u iznosu 60 miliona eura, koji je zaključen radi poboljšavanja sistema vodosnabdijevanja i odvoda otpadnih voda u sedam općina: Velikoj Kladuši, Orašju, Bosanskom Petrovcu, Posušju, Širokom Brijegu, Tomislavgradu i Bosanskoj Krupi.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Ugovora o garanciji za zajam Vodovodu i kanalizaciji Bijeljina a.d. između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) – Bijeljina faza 2 – postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i proširenje mreže.

Predlagač, ministarstvo finansija i trezora, dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru: Za potpisnika predložen je ministar Dragan Vrankić.

Evropska banka za obnovu i razvoj ovim ugovorom daje zajam Vodovodu i kanalizaciji Bijeljina a.d. u iznosu pet milona eura uz garanciju Bosne i Hercegovine i podgaranciju Republike Srpske. Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući tri i po godine grejs perioda uz povoljnu kamatnu stopu. Ukupna vrijednost projekta je 23 miliona eura, od čega EBRD – pet miliona, Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA) grant - 4,3 miliona eura, Evropska unija grant – sedam miliona eura i Općina Bijeljina - 6,7 miliona eura.

Realizacija ovog projekta predstavlja nastavak Projekta obnove kanalizacionog sistema Bijeljine iz 2007. godine koji je Evropska banka za obnovu i razvoj finansirala sa sedam miliona eura.

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o kreditu između BiH, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH, i UniCredit Bank Austria AG za Projekt „Rekonstrukcija i proširenje kanalizacionog sistema Gradiška“, koji proizilazi iz Okvirnog sporazuma i Amandmana na Okvirni sporazum između BiH i Republike Austrije.

Vijeće je odredilo delegaciju za pregovore koju će predvoditi ministar finansija i trezora ili ovlaštena osoba, a nakon završenih pregovora Ministarstvo finansija i trezora BIH postupit će u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama. Kredit, koji će u cijelosti biti alociran na Republiku Srpsku, u vrijednosti 2.480.089,16 eura, namijenjen je za rekonstrukciju i proširenje kanalizacionog sistema u Općini Gradiška.

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora BiH za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između Evropske unije, kao zajmodavca, i Bosne i Hercegovine, kao zajmoprimca, (Centralna banka Bosne i Hercegovine kao zastupnik zajmoprimca).

Na ovaj način Evropska unija dat će Bosni i Hercegovini zajam u vrijednosti 100 miliona eura, koji će prema Memorandumu o razumijevanju biti alociran na BiH – deset posto; Federaciju BiH - 60 posto i Republiku Srpsku – 30 posto. Cilj ove makrofinansijske pomoći je da se pomogne BiH u vanjskom finansiranju i budžetskim potrebama koje su se javile kao posljedica snažnog ekonomskog usporavanja. Ova pomoć Evropske unije komplementarna je sredstvima osiguranim iz međunarodnih finansijskih institucija i bilateralnih donatora.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o usvajanju Projekta digitalizacije mikrotalasnih veza Javnih radiotelevizijskih servisa Bosne i Hercegovine radi uvođenja nove tehnologije u skladu s EU regulativom u oblasti elektronskih medija.

Cilj Projekta je izgradnja novog modernog sistema koji će biti sposoban osigurati analogni i digitalni prijenos radio i TV programa u skladu sa zahtjevima javnih RTV servisa, povećanje kapaciteta mreže za razmjenu radio i TV programa bilateralno i multilateralno za sve javne RTV servise i sistema veza s mikrotalasnim linkovima koji je namijenjen difuziji radio i TV programa susjednih zemalja, te osiguranje visokog stepena pouzdanosti sistema.

Za realizaciju ovog projekta, koji bi trebalo da bude impementiran u dvije godine, zadužen je Javni radiotelevizijski sistem Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje BiH, donijelo je Odluku o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvozne dažbine na opremu koja se stavlja u slobodan promet za organe civilne zaštite i vatrogastva.

Odlukom se propisuje postupak ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvozne dažbine za 25 kategorija opreme koja se Zakonom o carinskoj politici BiH stavlja u slobodan promet za organe civilne zaštite i vatrogastva za zaštitu i spašavanje civilnog stanovništva.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o odobravanju 100.000 KM Organizacionom odboru za obilježavanje 15. godišnjice stradanja u Srebrenici „Zaštićena zona UN-a“.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o načinu izbora članova/ica Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari, Spomen-obilježje i mezarje za žrtve iz 1995. godine.

Na prijedlog Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari izmjenom Odluke utvrđeno je da Vijeće ministara BiH predlaže dva člana/ice u sastav Upravnog odbora Memorijalnog centra, a ne Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, kako je ranije bilo definirano. Ova izmjena trebalo bi da osigura kontinuitet u radu, tim prije što su i entitetske vlade predlagači članova UO Memorijalnog centra.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o imenovanju članova/ica Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari, Spomen obilježje i mezarje za žrtve iz 1995. godine. Izmjenama Odluke, uz ministra sigurnosti Sadika Ahmetovića, za članove UO imenovani su Alma Čolo i Edin Mušić. Izmjenu Odluke predložio je Upravni odbor Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari jer su neki od prethodno imenovanih članova prestali obavljati funkcije u institucijama iz kojih su imenovani, te zbog kontinuiteta u radu Upravnog odbora.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, donijelo je Odluku o formiranju Interresorne radne grupe za izradu propisa o utvrđivanju načina kontrole cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH.

U sastav Interresorne radne grupe imenovani su: Draženka Malićbegović, Jusuf Džaferović, Vesna Đurđević, Nermin Muratspahić, Tijana Ristić, Zahida Binakaj, Verica Babić i Biljana Tubić.

Interresoma radna grupa ima zadatak da pripremi prijedlog propisa o utvrđivanju načina kontrole cijena lijekova i načina izvještavanja o cijenama lijekova u BiH, koji će podrazumijevati stručno-farmaceutski, finansijski, institucionalni i pravni aspekt reguliranja načina kontrole cijena lijekova i načina izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini.

Vijeće ministara BiH imenovalo je Stjepu Pranjića, Gordanu Živković i Maidu Čamparu za članove Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine, kao najuspješnije kandidate s rang liste uspješnih kandidata nakon procedure koju je provela komisija Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog ministarstva finansija i trezora, donijelo je pojedinačna rješenja kojima je na mandat od pet godina za direktora Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH imenovan Ranko Šakota, a za zamjenika direktora Huso Šepić.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o usvajanju Programa višekorisničke IPA za 2010. godinu unutar komponente Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija i dalo ovlaštenje direktorici Direkcije za evropske integracije BiH da uputi pismo Evropskoj komisiji kojim se potvrđuje suglasnost s Programom višekorisničke IPA za 2010. godinu, unutar komponente Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija, i načinima njegove implementacije.

Evropska komisija je krajem aprila ove godine usvojila Program višekorisničke IPA-e, unutar komponente Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija za 2010. godinu, kojim je izdvojeno 77.722.000 eura iz IPA budžeta za realizaciju više projekata u oblastima politički i ekonomski kriteriji, te preuzimanje obaveza za članstvo i približavanja EU standardima.

Vijeće ministara BiH dalo je suglasnost na Akcioni plan kadrovske popune 2010.-2011. godine Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, kojim je planirano da u 2010. godini bude zaposleno 18 državnih službenika, deset zaposlenika te dva pripavnika, a u 2011. godini planirano je zapošljavanje osam izvršilaca, i to sedam državnih službenika i jedan zaposlenik.

Data je suglasnost na Akcioni plan popunjavanja radnih mjesta u periodu 2010.-2011. godine Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova.

Akcionim planom predviđeno je zapošljavanje 44 službenika u ovoj godini, što predstavlja 71 posto od ukupno planiranih 65 radnih mjesta koja će u cijelosti biti popunjena do 2013. godine.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o odobravanju 20.000 KM iz tekuće rezerve Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2010. godinu u korist Fudbalskog tima Željezničar iz Sarajeva radi podrške za učešće u klupskom takmičenju UEFA - Liga šampiona.

Također, Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o odobravanju 20.000 KM iz tekuće rezerve Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2010. godinu u korist Fudbalskog tima Borac iz Banje Luke radi podrške učešću u klupskom takmičenju UEFA - Evropskoj ligi, kao i Odluku o odobravanju 20.000 KM u korist HŠK Zrinjski iz Mostara, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Smatrate li da Željko Komšić može osvojiti još jedan mandat u Predsjedništvu BiH?
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: