{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Usvojena strategija zapošljavanja u BiH 2010 - 2014.

F
14.7.2010. u 13:49
0
3
Usvojena strategija zapošljavanja u BiH 2010 - 2014.
0
Usvojena strategija zapošljavanja u BiH 2010 - 2014.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog državnog ministarstva civilnih poslova, usvojilo je danas Strategiju zapošljavanja u Bosni i Hercegovini 2010.-2014. godina radi promoviranja produktivnog zapošljavanja i dostojanstvenog rada u BiH.
Provođenjem ove strategije u naredne četiri godine trebalo bi doći do povećanja ukupne stope zaposlenosti na godišnjem nivou za dva posto, dok bi zaposlenost žena trebala biti godišnje povećana za 2,5 posto, a nezasposlenost mladih do 2014. godine biti smanjena na 30 posto. Praktično bi Strategija trebala unaprijediti produktivno i slobodno izabrano zaposlenje za sve u skladu s Konvencijom o politici zapošljavanja koju je Bosna i Hercegovina ratificirala.

Na taj način bi se povećao kvalitet i kvantitet radnih mjesta i istovremeno promovirala socijalna uključenost i borba protiv nejednakosti među spolovima.

U izradi Strategije učestvovali su predstavnici relevantnih državnih i entitetskih institucija te Brčko Distrikta BiH, a tokom javnih konsultacija mogućnost za davanje sugestija imali su nevladin sektor i druge zainteresirane osobe.

Prilikom izrade ove strategije vodilo se računa o Okviru zapošljavanja Evropske unije i obavezama koje za BiH proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i Sporazuma o evropskom partnerstvu.

Na današnjoj sjednici utvrđen je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o policijskoj suradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala.

Predlagač, ministarstvo sigurnosti, dostavit će Prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika predložen je ministar Sadik Ahmetović.

Zaključivanjem ovog sporazuma BiH i Hrvatska jačaju saradnju radi zaštite javnog poretka na području sprječavanja, otkrivanja i krivičnog gonjenja za krivična djela za koja se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dviju država može izreći kazna zatvora.

Policijska tijela, u skladu s ovim sporazumom, surađivat će i međusobno pružati pomoć na osnovu zahtjeva.

Vijeće ministara BiH je, radi sprječavanja diskriminacije Roma u obrazovanju, usvojilo Revidirani akcioni plan BiH o obrazovnim potrebama Roma usklađen s principima i preporukama 16. sastanka Međunarodnog upravnog komiteta programa „Dekade romske inkluzije.“

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice zaduženo je da formira posebni stručni tim za praćenje provođenja Revidiranog akcionog plana BiH o obrazovnim potrebama Roma. U izradu Revidiranog akcionog plana Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH uključilo je predstavnike Ministarstva civilnih poslova, nadležnih ministarstava obrazovanja u BiH, Vijeća Roma FBiH, Saveza Roma Republike Srpske te značajan broj mladih romskih predstavnika.

Radi uklanjanja barijera i unapređenja inkluzije postignut je sporazum o ciljnom djelovanju četiriju kritičnih oblasti kroz osiguranje integriranog ranog obrazovanja, okončanja segregacije i unapređenja inkluzije, kreiranje podsticajne sredine u školama i učionicama i javno finansiranje inkluzivnog obrazovanja.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o grantu između BiH i Evropske investicione banke (EIB) za Projekt „Općinski nivo podrške infrastrukturnim projektima“ u sklopu IPA 2008 višekorisničkog programa, koji će Ministarstvo finansija i trezora BiH dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru. Za potpisnika predložen je ministar Dragan Vrankić.

Na osnovu ovog sporazuma EIB će Bosni i Hercegovini dodijeliti grant u iznosu pet miliona eura s alokacijom na Federaciju BiH. Ovaj grant proistekao je iz Sporazuma o finansiranju između BiH i Federacije BiH i Evropske investicione banke za Projekt vodovoda i kanalizacije u FBiH u iznosu 60 miliona eura, koji je zaključen radi poboljšavanja sistema vodosnabdijevanja i odvoda otpadnih voda u sedam općina: Velikoj Kladuši, Orašju, Bosanskom Petrovcu, Posušju, Širokom Brijegu, Tomislavgradu i Bosanskoj Krupi.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Ugovora o garanciji za zajam Vodovodu i kanalizaciji Bijeljina a.d. između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) – Bijeljina faza 2 – postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i proširenje mreže.

Predlagač, ministarstvo finansija i trezora, dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru: Za potpisnika predložen je ministar Dragan Vrankić.

Evropska banka za obnovu i razvoj ovim ugovorom daje zajam Vodovodu i kanalizaciji Bijeljina a.d. u iznosu pet milona eura uz garanciju Bosne i Hercegovine i podgaranciju Republike Srpske. Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući tri i po godine grejs perioda uz povoljnu kamatnu stopu. Ukupna vrijednost projekta je 23 miliona eura, od čega EBRD – pet miliona, Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA) grant - 4,3 miliona eura, Evropska unija grant – sedam miliona eura i Općina Bijeljina - 6,7 miliona eura.

Realizacija ovog projekta predstavlja nastavak Projekta obnove kanalizacionog sistema Bijeljine iz 2007. godine koji je Evropska banka za obnovu i razvoj finansirala sa sedam miliona eura.

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o kreditu između BiH, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH, i UniCredit Bank Austria AG za Projekt „Rekonstrukcija i proširenje kanalizacionog sistema Gradiška“, koji proizilazi iz Okvirnog sporazuma i Amandmana na Okvirni sporazum između BiH i Republike Austrije.

Vijeće je odredilo delegaciju za pregovore koju će predvoditi ministar finansija i trezora ili ovlaštena osoba, a nakon završenih pregovora Ministarstvo finansija i trezora BIH postupit će u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama. Kredit, koji će u cijelosti biti alociran na Republiku Srpsku, u vrijednosti 2.480.089,16 eura, namijenjen je za rekonstrukciju i proširenje kanalizacionog sistema u Općini Gradiška.

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora BiH za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između Evropske unije, kao zajmodavca, i Bosne i Hercegovine, kao zajmoprimca, (Centralna banka Bosne i Hercegovine kao zastupnik zajmoprimca).

Na ovaj način Evropska unija dat će Bosni i Hercegovini zajam u vrijednosti 100 miliona eura, koji će prema Memorandumu o razumijevanju biti alociran na BiH – deset posto; Federaciju BiH - 60 posto i Republiku Srpsku – 30 posto. Cilj ove makrofinansijske pomoći je da se pomogne BiH u vanjskom finansiranju i budžetskim potrebama koje su se javile kao posljedica snažnog ekonomskog usporavanja. Ova pomoć Evropske unije komplementarna je sredstvima osiguranim iz međunarodnih finansijskih institucija i bilateralnih donatora.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o usvajanju Projekta digitalizacije mikrotalasnih veza Javnih radiotelevizijskih servisa Bosne i Hercegovine radi uvođenja nove tehnologije u skladu s EU regulativom u oblasti elektronskih medija.

Cilj Projekta je izgradnja novog modernog sistema koji će biti sposoban osigurati analogni i digitalni prijenos radio i TV programa u skladu sa zahtjevima javnih RTV servisa, povećanje kapaciteta mreže za razmjenu radio i TV programa bilateralno i multilateralno za sve javne RTV servise i sistema veza s mikrotalasnim linkovima koji je namijenjen difuziji radio i TV programa susjednih zemalja, te osiguranje visokog stepena pouzdanosti sistema.

Za realizaciju ovog projekta, koji bi trebalo da bude impementiran u dvije godine, zadužen je Javni radiotelevizijski sistem Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje BiH, donijelo je Odluku o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvozne dažbine na opremu koja se stavlja u slobodan promet za organe civilne zaštite i vatrogastva.

Odlukom se propisuje postupak ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvozne dažbine za 25 kategorija opreme koja se Zakonom o carinskoj politici BiH stavlja u slobodan promet za organe civilne zaštite i vatrogastva za zaštitu i spašavanje civilnog stanovništva.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o odobravanju 100.000 KM Organizacionom odboru za obilježavanje 15. godišnjice stradanja u Srebrenici „Zaštićena zona UN-a“.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o načinu izbora članova/ica Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari, Spomen-obilježje i mezarje za žrtve iz 1995. godine.

Na prijedlog Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari izmjenom Odluke utvrđeno je da Vijeće ministara BiH predlaže dva člana/ice u sastav Upravnog odbora Memorijalnog centra, a ne Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, kako je ranije bilo definirano. Ova izmjena trebalo bi da osigura kontinuitet u radu, tim prije što su i entitetske vlade predlagači članova UO Memorijalnog centra.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o imenovanju članova/ica Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari, Spomen obilježje i mezarje za žrtve iz 1995. godine. Izmjenama Odluke, uz ministra sigurnosti Sadika Ahmetovića, za članove UO imenovani su Alma Čolo i Edin Mušić. Izmjenu Odluke predložio je Upravni odbor Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari jer su neki od prethodno imenovanih članova prestali obavljati funkcije u institucijama iz kojih su imenovani, te zbog kontinuiteta u radu Upravnog odbora.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, donijelo je Odluku o formiranju Interresorne radne grupe za izradu propisa o utvrđivanju načina kontrole cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH.

U sastav Interresorne radne grupe imenovani su: Draženka Malićbegović, Jusuf Džaferović, Vesna Đurđević, Nermin Muratspahić, Tijana Ristić, Zahida Binakaj, Verica Babić i Biljana Tubić.

Interresoma radna grupa ima zadatak da pripremi prijedlog propisa o utvrđivanju načina kontrole cijena lijekova i načina izvještavanja o cijenama lijekova u BiH, koji će podrazumijevati stručno-farmaceutski, finansijski, institucionalni i pravni aspekt reguliranja načina kontrole cijena lijekova i načina izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini.

Vijeće ministara BiH imenovalo je Stjepu Pranjića, Gordanu Živković i Maidu Čamparu za članove Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine, kao najuspješnije kandidate s rang liste uspješnih kandidata nakon procedure koju je provela komisija Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog ministarstva finansija i trezora, donijelo je pojedinačna rješenja kojima je na mandat od pet godina za direktora Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH imenovan Ranko Šakota, a za zamjenika direktora Huso Šepić.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o usvajanju Programa višekorisničke IPA za 2010. godinu unutar komponente Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija i dalo ovlaštenje direktorici Direkcije za evropske integracije BiH da uputi pismo Evropskoj komisiji kojim se potvrđuje suglasnost s Programom višekorisničke IPA za 2010. godinu, unutar komponente Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija, i načinima njegove implementacije.

Evropska komisija je krajem aprila ove godine usvojila Program višekorisničke IPA-e, unutar komponente Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija za 2010. godinu, kojim je izdvojeno 77.722.000 eura iz IPA budžeta za realizaciju više projekata u oblastima politički i ekonomski kriteriji, te preuzimanje obaveza za članstvo i približavanja EU standardima.

Vijeće ministara BiH dalo je suglasnost na Akcioni plan kadrovske popune 2010.-2011. godine Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, kojim je planirano da u 2010. godini bude zaposleno 18 državnih službenika, deset zaposlenika te dva pripavnika, a u 2011. godini planirano je zapošljavanje osam izvršilaca, i to sedam državnih službenika i jedan zaposlenik.

Data je suglasnost na Akcioni plan popunjavanja radnih mjesta u periodu 2010.-2011. godine Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova.

Akcionim planom predviđeno je zapošljavanje 44 službenika u ovoj godini, što predstavlja 71 posto od ukupno planiranih 65 radnih mjesta koja će u cijelosti biti popunjena do 2013. godine.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o odobravanju 20.000 KM iz tekuće rezerve Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2010. godinu u korist Fudbalskog tima Željezničar iz Sarajeva radi podrške za učešće u klupskom takmičenju UEFA - Liga šampiona.

Također, Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o odobravanju 20.000 KM iz tekuće rezerve Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2010. godinu u korist Fudbalskog tima Borac iz Banje Luke radi podrške učešću u klupskom takmičenju UEFA - Evropskoj ligi, kao i Odluku o odobravanju 20.000 KM u korist HŠK Zrinjski iz Mostara, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Da li je opravdan zahtjev za povećanje akciza na gorivo kako bi se ubrzala izgradnja autoputa?
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: