U kampusu
48

Univerzitet u Sarajevu o rušenju restorana Una: Inspekcija je donijela odluku o uklanjanju objekta

V. K.
Foto: I. Š./Klix.ba
Foto: I. Š./Klix.ba
Univerzitet u Sarajevu reagovao je na vijest o rušenju i uklanjanju restorana Una i sportskog centra u prostoru Kampusa Univerziteta u Sarajevu.
Kako su naveli, restoran i sportski centar nisu srušeni zbog problema s univerzitetom već zbog izrečene mjere Službe za inspekcijske poslove Općine Novo Sarajevo da se nezakonito izgrađeni objekat ukloni.

"Objekat, prikazan na fotografijama objavljenim uz tekst, koji je sada u ruševnom stanju i predstavlja opasnost za građane, postaje dodatna obaveza Univerziteta da isti ukloni u cijelosti, što će Univerzitet u Sarajevu i uraditi u narednom periodu, te će u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo pristupiti saniranju uništenih sportskih terena i izgradnji novih za potrebe studenata i građana. Napominjemo da su sportski centar i restoran Una uklonjeni na osnovu odluke inspekcije, koja je utvrdila da je objekat nelegalno izgrađen. Ova činjenica potpuno osporava tvrdnje o bilo kakvim problemima sa univerzitetom koji se, u tekstu, vezuju za imenovanje profesora Rifata Škrijelja na funkciju rektora Univerziteta u Sarajevu", naveli su.

Naveli su i da je UNSA vodila sudski postupak protiv kompanije Graphic Car.

"Također, neovisno o radnjama koje je poduzela nadležna inspekcija, obavještavamo Vas da je Univerzitet u Sarajevu vodio sudski postupak od 01. 07. 2019. godine protiv Graphic Car d.o.o. u vezi sa korištenjem poslovnog prostora Univerziteta u Sarajevu od strane Graphic Car d.o.o. bez pravnog osnova, a koji je okončan pravosnažnom presudom Kantonalnog suda. U prisustvu sudske policije je izvršena deložacija, nakon čega je Graphic Car d.o.o. pristupio rušenju objekta i grubom uništavanju pratećih sportskih terena, iako je općinskim rješenjem naloženo vraćanje u prvobitno stanje", pojasnili su.

Na kraju, iz Univerziteta u Sarajevu su naglasili kako ovlašteni predstavnik kompanije nije prihvato sporazumni prijedlog za rješavanje finansijskih potraživanja Univerziteta.

"Cijenimo važnim naglasiti da je cjelokupni proces počeo 2014. godine kada je mimo odredbi ugovora o zakupu Graphic Car d.o.o. samovoljno je povećao broj kvadrata za deset puta, uključujući i izgradnju bazena, za šta nisu postojala odgovarajuća odobrenja opštinskih organa. Univerzitet u Sarajevu je u proteklim mjesecima pokušao da izađe u susret Graphic Car d.o.o. sa ciljem da pronađe alternativno rješenje i lokaciju, međutim ovlašteni predstavnik Graphic Car d.o.o. nije prihvatio sporazumni prijedlog za rješavanje pitanja finansijskih potraživanja Univerziteta u Sarajevu prema Graphic Car d.o.o., a što je predmetom odvojenog sudskog procesa", zaključili su u saopćenju iz Univerziteta u Sarajevu.