Nakon žalbe
0

UKC Tuzla objavljuje novi tender: Hoće li u četvrtom krugu konačno biti nabavljen aparat za zračenje?

A. K.
Linearni akcelerator koji je ranije korišten u UKC-u Tuzla (Foto: Arhiv/Klix.ba)
Linearni akcelerator koji je ranije korišten u UKC-u Tuzla (Foto: Arhiv/Klix.ba)
Univerzitetski klinički centar u Tuzli će uskoro objaviti novi, inače četvrti tender za nabavku linearnog akceleratora, takozvanog aparata za zračenje. Ovo je uslijedilo nakon što je treća javna nabavka prekinuta zbog žalbe neizabranog ponuđača.
Iz Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) u Tuzli potvrdili su da je Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine poništio tender za nabavku lineranog akceleratora, odnosno skupine uređaja koji se koriste za radioterapiju kojoj se podvrgavaju onkološki pacijenti.

"Prema Zakonu o javnim nabavkama, UKC Tuzla je na portalu javnih nabavki 23. oktobra 2023. godine, objavio tendersku dokumentaciju za nabavku linearnog akceleratora, CT simulatora, sistema za planiranje u radioterapiji i antoma, procijenjene vrijednosti 8.547.008,55 KM bez PDV-a", podsjećaju iz tuzlanskog UKC-a.

Komisija UKC-a Tuzla, donijela je odluku da je najpovoljnija ponuda mostarske firma Inel-med, koja iznosi 8.547.000 KM bez PDV-a. Na isti javni poziv javila se i sarajevska firma Siemens Medicina, koja je izjavila žalbu na tehničke specifikacije uređaja koji je izabran.

"UKC Tuzla je 6. februara 2024. godine zaprimio žalbu jednog od ponuđača. Nakon sprovedene analize dokumentacija je proslijeđena na Ured za razmatranje žalbi BiH sa sjedištem u Sarajevu. Rješenje da se žalba usvaja i da se postupak javne nabavke u potpunosti poništava, UKC-u Tuzla, dostavljeno je 25. marta 2024. godine od strane Ureda za razmatranje žalbi BiH. Univerzitetski klinički centar Tuzla će razmotriti navode dostavljene u rješenju te u najkraćem roku pokrenuti ponovni tenderski postupak nabavke linearnog akceleratora, CT simulatora, sistema za planiranje u radioterapiji i fantoma", navode iz UKC-a Tuzla.

Novi tender će ujedno biti četvrti koji se objavljuje vezano za nabavku linearnog akceleratora, s obzirom da su po istoj matrici dosadašnja tri oborena. Do konačne nabavke novog uređaja pacijenti se iz Tuzle na takozvano zračenje šalju u druge bh. zdravstvene centre.