Sarajevo
54

Učenici škole na Aneksu neće ići u školu ako se ne imenuje ovlašteno lice iz reda nastavnika

I. Sa.
Saga oko izbora direktora osnovne škole u sarajevskom naselju Aneks se nastavlja.
Ova škola već godinu dana nema direktora, na što je ranije upozoravao načelnik Općine Novi Grad u Sarajevu Semir Efendić. Naveo je kako je Ministarstvo obrazovanja KS krivo za to, a iz ove ustanove su zatim odbacili tvrdnje da blokiraju ovaj proces.

Sada su se oglasili roditelji učenika ove škole koji su, kako kažu, zabrinuti i nezadovoljni situacijom.

Iznijeli su svoje zahtjeve: imenovanje ovlaštenog lica u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo iz reda nastavnika ili stručnih saradnike Osnovne škole Aneks, zatim nastavak započetih konkursnih procedura oko izbora i imenovanja direktora te hitan sastanak školskog odbora radi odlučivanju po ostalim bitnim stvarima vezanim za nesmetano funkcionisanje škole.

"Naša djeca zaslužuju kvalitetno obrazovanje i uslove koji će im omogućiti optimalan razvoj i učenje. Međutim, trenutna situacija daleko je od zadovoljavajuće, što nas kao roditelje primorava na radikalnije korake. Stoga vas ovim putem obavještavamo da ćemo, ukoliko naši zahtjevi ne budu ispunjeni u roku od pet dana, tačnije do 31.5.2024. godine, biti primorani da preduzmemo drastične mjere. Naime, nećemo slati djecu na nastavu do ispunjenja naših zahtjeva, jer smatramo da je to jedini način da se osigura njihovo pravo na kvalitetno obrazovanje i adekvatne uslove za učenje", naveli su roditelji.

Zamolili su da ovu obavijest shvate ozbiljno te da poduzmu potrebne korake kako bi zajedničko našli rješenje u interesu djece.

"Spremni smo na dijalog i saradnju kako bismo zajedno prevazišli trenutne izazove", naveli su u saopćenju.