Unapređenje sadržaja
283

U Kantonu Sarajevo se radi na reviziji školskog materijala o izučavanju opsade grada i genocida

S. Š.
Osnovni i srednjoškolci u Sarajevu dobijaju prošireni plan i program učenja (Foto: Klix.ba)
Osnovni i srednjoškolci u Sarajevu dobijaju prošireni plan i program učenja (Foto: Klix.ba)
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo radi na reviziji nastavnog materijala za izučavanje opsade Sarajeva i zločina genocida u BiH u periodu od 1992. do 1995. godine, a koji je namijenjen za osnovne i srednje škole.

Skupština Kantona Sarajeva je u maju 2017. godine donijela novi Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju te novi Zakon o srednjem obrazovanju, koji su predvidjeli da će Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo omogućiti učenicima osnovnih i srednjih škola intenzivnije izučavanje opsade Sarajeva u agresiji od 1992. do 1995. godine te posebno o zločinima protiv čovječnosti i zločinu genocida počinjenih u BiH u istom periodu.

Nastavni materijal tada je sastavila komisija koja se rukovodila primarnim historijskim i pravnim izvorima koje je omogućio Međunarodni sud za ratne zločine na području bivše Jugoslavije te nadležni međunarodni sudovi i sudovi BiH koji su tretirali zločine genocida, zločine protiv čovječnosti i zločine protiv stanovništva Sarajeva.

Ovim materijalom i programom koji je sastavljen 2017. godine, obuhvaćene su četiri nastavne jedinice i to: Opsada Sarajeva, vojno-politički aspekt; Opsada Sarajeva - svakodnevni život i ugrožavanje humanitarnog prava; Etničko čišćenje, ratni zločini i zločini protiv čovječnosti pričinjeni u BiH od 1992. do 1995; te Genocid u Srebrenici.

Cilj je unaprijediti materijal i njegovu sadržinu

Aktuelni saziv ministarstva, na čelu sa ministricom Naidom Hotom-Muminović će od ove godine početi sa revizijom prethodno spomenutog materijala, a u cilju unaprijeđenja istog.

Razlog je, kako je ministrica kazala za Klix.ba, taj što je u međuvremenu došlo do važnih sudskih presuda koje treba uvrstiti u plan i program.

"Pokrenuli smo reviziju nastavnog materijala, jer u međuvremenu, imamo dodatne važne sudske presude koje je trebalo uključiti. Bilo je važno uključiti i historijsku prijetnju koju je presuđeni ratni zločinac Radovan Karadžić izgovorio za skupštinskom govornicom da će 'muslimanski narod nestati'. Poslije Hitlera nećete baš u savremenoj historiji naći takvu prijetnju izgovorenu u jednom parlamentu", pojašnjava ministrica.

Takva Karadžićeva izjava je, kako dodaje Hota-Muminović, dokaz da je genocid planiran i tada zacrtan, što je nešto o čemu đaci trebaju biti upoznati.

"To govori da je projekt genocida bio zacrtan već tada i govori ko je bio na kojoj strani historije. Želimo materijal i tehnički unaprijediti", zaključuje ministrica.

Komisiju koja je 2017. godine sastavila nastavni materijal činili su Melisa Forić, Mesud Šadinlija, Jasmin Medić, Asmir Hasičić, Azerina Muminović i Zijad Šehić. Oni će, također, učestvovati i u reviziji ovog predmeta koje kantonalno ministarstvo za odgoj i obrazovanje planira u narednom periodu.