Pozitivni pomak
40

U BiH usluge socijalne zaštite koristi više od pola miliona ljudi, ali ima napretka

F. H.
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Agencija za statistiku BiH objavila je da je u toku 2021. godine došlo do smanjenja broja korisnika usluga socijalne zaštite u odnosu na godinu ranije. Najviše je smanjen broj maloljetnih korisnika socijalne zaštite.

Kako su navodi u publikaciji "Bosna i Hercegovina u brojevima 2022., u 2021. godini ukupno 521.218 korisnika socijalne zaštite, od toga broja 110.813 maloljetnih i 410.405 punoljetnih korisnika.

U Bosni i Hercegovini je u 2021. godini registrovano 110.813 maloljetnih korisnika socijalne zaštite što je za 7,56 posto manje u odnosu na 2020. godinu i 410.405 punoljetnih korisnika što je za 3,83 posto manje u odnosu na prethodnu godinu navedeno je u publikaciji "Bosna i Hercegovina u brojevima 2022." koju je objavila Agencije za statistiku BiH.

Najveći broj maloljetnih korisnika socijalne zaštite bili su iz tri kategorije: Ugroženi porodičnom situacijom 43 posto, Osobe u stanju različitih socijalno-zaštitnih potreba 33 posto i Osobe sa smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju 14 posto. Od ukupnog broja punoljetnih korisnika socijalne zaštite njih 42 posto je iz kategorije osobe koje nemaju dovoljno prihoda za izdržavanje.

U domovima za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja usluge smještaja je koristilo 1.112 maloljetnika, a u ustanovi socijalne zaštite za invalidnu djecu i omladinu i odrasle ometene u psihofizičkom razvoju usluge je koristilo 2.540 korisnika.

U toku 2021. godine 1.250 djece je imalo staratelje, 34 je usvojeno, a 435 bilo je zbrinuto u hraniteljskim porodicama.