Prijedlog će biti upućen VM
1

Studenti u BiH završavaju fakultete, ali još nema pravilnika o korištenju akademskih titula

Piše: T. Sekulić
Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba
U Bosni i Hercegovini još ne postoji pravilnik o stjecanju i korištenju akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja. Rektori Univerziteta u Sarajevu i Banjoj Luci te Sveučilišta u Mostaru, na sastanku u Ministarstvu civilnih poslova BiH su dogovorili tekst pravilnika, međutim, još se čeka na zvaničnu odluku, a zatim na prosljeđivanje Vijeću ministara.

Studenti u BiH koji završavaju fakultet po novom obrazovnom sistemu, odnosno bolonji, stiču zvanje bachelora, mastera struke i doktora struke ili nauka. Svaki kanton, odnosno entitet, ima svoj pravilnik o stjecanju i korištenju akademskih titula, ali na nivou BiH takav pravilnik još ne postoji. Bilo je nekoliko pokušaja usaglašavanja pravilnika, no nijedan nije prošao na Vijeću ministara.

Prepoznavanje diploma unutar EU

Zbog nepostojanja usaglašenog pravilnika studenti trpe godinama te imaju problema pri zapošljavanju jer mnogi privatni poslodavci nisu upućeni, odnosno ne znaju šta znači bachelor.

"Smatramo izuzetno značajnim što je postignuta saglasnost o tekstu Prijedloga pravilnika o stjecanju i korištenju akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja. To je veliki korak kojim su stvoreni uslovi da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, usvoji pravilnik", istakli su za Klix.ba iz Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

Donošenje pravilnika na državnom nivou će doprinijeti usaglašavanju akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja u području visokog obrazovanja cijele Bosne i Hercegovine, koje će također biti prepoznate i unutar Evropskog prostora visokog obrazovanja, tvrde u rektoratu UNSA.

Lakši pronalazak posla po završetku fakulteta

Usvajanjem pravilnika studentima će biti olakšan izlazak na tržište rada.

"Usvajanje pravilnika o stjecanju i korištenju akademskih titula te naučnih i stručnih zvanja predstavlja jednu od pretpostavki za reformu zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, a za koju uslove i neophodne resurse treba osigurati država. To svakako uključuje i reformu radnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini", saopćeno je iz Rektorata.

Da bi se Prijedlog pravilnika poslao Vijeću ministara BiH potrebna je pismena saglasnost rektora.

"U toku je pribavljanje pisanih saglasnosti rektora javnih univerziteta u BiH, a po prijemu dokument će biti upućen Vijeću ministara BiH na usvajanje. Imajući u vidu činjenicu da se na pravilniku radi već nekoliko godina te da Vijeće ministara BiH u prošlom mandatu nije uspjelo donijeti Pravilnik i da je Ministarstvo civilnih poslova uradilo sve što je u njegovoj nadležnosti, teško je sa sigurnošću predvidjeti dalji tok dešavanja na donošenju Pravilnika. Ipak, sa optimizmom gledamo na rješavanje tog pitanja", istakla je Zorica Rulj, glasnogovornica Ministarstva sigurnosti BiH.

Čeka se odluka Vijeća ministara

Ona je navela da je zvanje bachelor prepoznato i da je osobama koje imaju to zvanje omogućeno da učestvuju na konkursima za prijem u državnu službu jednako kao i osobe koje su zvanja stekle po starom sistemu.

"Problem je ipak i dalje evidentan, a naročito kada su u pitanju privatni poslodavci. Ne dovodeći u pitanje akademsku autonomiju, ovom pitanju treba pristupiti krajnje pažljivo i oprezno kako bi se spriječilo postojanje različite prakse na različitim vioskoškolskim ustanovama u BiH. S obzirom na to da je mobilnost i u smislu nastavka školovanja i u smislu zapošljavanja još uvijek najprisutnija među državama bivše Jugoslavije, bilo bi optimalno na nivou cijele regije usaglasiti rješenja u oblasti ekvivalencije predbolonjskih sa bolonjskim zvanjima", istakla je Rulj.

S obzirom na to da je u pitanju dokument koji će tek biti razmatran na Vijeću ministara BiH, u Ministarstvu civilnih poslova BiH su istakli da ne mogu prejudicirati rješenja i govoriti o konkretnim odredbama Prijedloga pravilnika o stjecanju i korištenju akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja.