Još jedan korak ka EU
40

Šta donosi Akcioni plan za unaprijeđenje prava LGBTIQ osoba koji je usvojilo Vijeće ministara BiH

S. Š.
Akcioni plan za poboljšanje statusa LGBTIQ osoba je korak bliže EU (Foto: T. S./Klix.ba)
Sa ovogodišnje Povorke ponosa u Sarajevu održane 25. juna (Foto: D. S./Klix.ba)
Vijeće ministara BiH je usvojilo Akcioni plan za unapređenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTIQ osoba. Ovim je poslata poruka da su izazovi sa kojima se susreću LGBTIQ osobe prepoznati i da je država spremna posvetiti im više pažnje.
Usvajanje Akcionog plana potvrda je opredijeljenosti BiH da doprinese poštovanju, zaštiti i ostvarivanju prava i sloboda LGBTIQ osoba, te suzbijanju predrasuda i stereotipa prisutnih u društvu.

U fokusu Akcionog plana je ostvarivanje tri opća cilja - jednake mogućnosti i zabrana diskriminacije, jednaka prava u svim oblastima života i društvo poštovanja raznovrsnosti.

Usvajanje Akcionog plana je rezultat saradnje svih nivoa vlasti u BiH

U Sarajevskom otvorenom centru (SOC), kao organizaciji koja pruža psihološku podršku žrtvama diskriminacije i nasilja, smatraju da je BiH - ovakvim dokumentom - na jedan sistemski problem ponudila sistemski odgovor.

Prikupljeni podaci i analize koji su poslužili kao baza za izradu akcionog plana nam upravo to i govore - da je položaj LGBTIQ osoba u BiH sistemski problem, koji se tiče raznih oblasti privatnog i javnog života, djelovanja i nedjelovanja institucija i pravne neregulisanosti određenih pitanja.

"Taj sistemski odgovor države sastoji se u vrlo konkretnim mjerama u svim ključnim sferama za kvalitet života kao što su zdravstvo, obrazovanje, sigurnost, zapošljavanje, socijalna zaštita. Primjerice, na sigurnosne izazove zločina iz mržnje prema LGBTIQ osobama odgovara se obavezama dodatne edukacije državnih službenika, policajaca, predstavnika pravosuđa", kazali su nam iz SOC-a.

Također, plan predviđa aktivnosti za ministarstva obrazovanja s ciljem borbe protiv stereotipa i predrasuda u obrazovnim institucijama, obuke zdravstvenih radnika s ciljem osiguravanja medicinske zaštite prilagođene potrebama transrodnih i interspolnih osoba.

Nadalje, kako su nam pojasnili iz SOC-a, plan predviđa analizu zakonskih prepreka koje postoje za istospolne parove za ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava te veliki niz drugih aktivnosti raspoređenih po različitim nivoima vlasti i institucijama.

"Ne možemo zanemariti značaj da je jedna ovakva javna politika proizvod učešća i saradnje svih nivoa vlasti u BiH te se odnosi na čitavu državu. Dakle, imamo sistemski pristup koji je iskorak u odnosu na dosadašnji ad hoc pristup pojedinim pitanjima od značaja za LGBTIQ osobe, a koji je zavisio s jedne strane, od raspoloženja ili političke volje pojedinog entiteta, kantona ili institucije i s druge strane, mogućnosti civilnog društva", tvrde iz SOC-a.

Podrška institucija EU da se plan provede prema visokim standardima

Usvajanje Akcionog plana za poboljšanje položaja LGBTIQ osoba u BiH naišao je na podršku Evropske unije i Vijeća Evrope.

Iz SOC-a smatraju da su, i prije samog usvajanja plana, evropske institucije dale veliki poticaj da se ovakva jedna odluka provede prema visokim standardima.

"Taj proces je, s jedne strane, bio inkluzivan za eksperte iz civilnog društva, s druge je okupio sve nivoe vlasti, predstavnike oba entiteta, omogućio konstruktivan dijalog i konsenzualna rješenja. Sve što je napisano u dokumentu proizvod je rada naših predstavnika vlasti, domaćih eksperata i relevantnih organizacija civilnog društva i pritom je konačni tekst odobren od istih tih organa vlasti. Uloga VE i EU je, prema tome, išla u smjeru davanja prostora za rad i olakšavanje međusobne komunikacije svih aktera u procesu, a nije se ticala samog sadržaja akcionog plana", poručuju iz SOC-a.

Sa ovogodišnje Povorke ponosa u Sarajevu održane 25. juna (Foto: D. S./Klix.ba)
Sa ovogodišnje Povorke ponosa u Sarajevu održane 25. juna (Foto: D. S./Klix.ba)

Veoma je važno naglasiti da ovaj plan, po svojoj prirodi, nije deklarativni dokument, već vrlo jasan set mjera i koraka - sa označenim odgovornim institucijama, datim rokovima za ispunjenje tih aktivnosti, a sve s ciljem ispunjenja određenog cilja.

Iz Sarajevskog otvorenog centra kažu da su, prema tome, jasni i sljedeći koraci koje trebaju poduzeti država i svi organi vlasti.

"Generalni cilj je u ovom slučaju unapređenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTIQ osoba u BiH. Za državu i organe vlasti, naredni koraci su priprema i rad na predviđenim obavezama i izvještavanje o napretku na istim. Za civilno društvo, obaveza je u praćenju provedbe akcionog plana, podršci ali i konstruktivnoj kritici nadležnih, a za medije je da izvještavau i približavaju ovakve teme građanima kojima kvalitet života zavisi direktno od provođenja javnih politika poput ove", kazali su za Klix.ba iz SOC-a.

Još jedan korak naprijed BiH na putu ka EU

Delegacija Evropske unije u BiH, kao institucija koja je organizovana i usmjerena da politiku EU provodi i približi bh. institucijama i građanima, također je pozdravili usvajanje Akcionog plana. Smatraju da je BiH, ovim potezom, pokazala spremnost da vlasti da uđu u jednu novu fazu osiguranja jednakih prava za sve.

"Usvajanjem Akcionog plana za unapređenje stanja ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTIQ osoba, vlasti u BiH prvenstveno ukazuju na opredjeljenje da se uđe u novu fazu angažmana u promovisanju jednakosti i osiguranju prava za LGBTIQ osobe širom BiH. EU pozdravlja usvajanje ovog Akcionog plana kao napredak ka ispunjenju ključnog prioriteta 13 iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU. Ipak, značaj ovog dokumenta ovisit će o posvećenosti institucionalnih aktera, čiji je aktivan i uporan angažman neophodan za ostvarenje postavljenih ciljeva", kazali su nam uz Delegacije EU u BiH.

Kroz zajednički program EU i Vijeća Evrope "Horizontal Facility", uredi su podržali institucije BiH u identifikaciji odgovarajućih mjera koje se odnose na poboljšanje statusa LGBTI osoba, u skladu sa ključnim prioritetom 13 iz Mišljenja Evropske komisije koji zahtijeva aktivan angažman vlasti na zaštiti i inkluziji ranjivih grupa, uključujući LGBTIQ osobe.

Kao i SOC, i Delegacije EU u BiH smatra da je Akcioni plan rezultat zajedničkog rada brojnih lokalnih aktera i dokazuje da je u ovoj zemlji napredak moguć ako postoji volja i međusobno razumijevanje. Ipak, kažu da je, s druge strane, činjenica da se na usvajanje ovog dokumenta čekalo duže od godinu, pokazatelj na stalne izazove u osiguranju funkcionalnih organa vlasti koji u konačnici onemogućuju efikasnu podršku i zaštitu za sve građane ove zemlje.

Za kraj, nadaju se da će im se, kada budžet bude usvojen, nadležne institucije pridružiti u nastojanju da se pruži podrška LGBTIQ populaciji, posebno u:

  • Ukidanju diskriminatornih zakona i politika;
  • Promovisanju ravnopravnosti i nediskriminacije na poslu, u zdravstvu i obrazovanju;
  • Borbi protiv nasilja koje provode država ili pojedinci nad LGBTI osobama; Podršci i zaštiti branitelja ljudskih prava.