Održana sjednica
0

Skupština BPK Goražde podržala Nacrt zakona o dopunskim pravima branilaca i članova porodica

E. A.
Foto: E. A./Klix.ba
Foto: E. A./Klix.ba
Skupština BPK Goražde danas je usvojila nekoliko nacrta i prijedloga zakona koji se tiču poboljšanja kvaliteta života u oblastima poljoprivrede, boračke zaštite te saobraćajne infrastrukture.

Usvojen je Nacrt Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica koji bi, prema obrazloženju resornog ministra Avda Mirvića trebao omogućiti prioritet u zapošljavanju djece porodica šehida te povećanje egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim borcima, koja trenutno iznosi 5 maraka po svakom provedenom mjesecu u oružanim snagama.

Također, najavljen je i veći monitoring rada šest krovnih boračkih udruženja kao i više novca za one koji apliciraju sa konkretnim projektima.

Skupština je usvojila prijedlog Zakona o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi BPK Goražde te nacrt Zakona o uređenju saobraćaja na području kantona. U formi nacrta je usvojen i Zakon o Agenciji za razvoj, projektovanje i privatizaciju u BPK Goražde čime će njene djelatnosti biti proširene na pripremu projekata, apliciranje prema međunarodnim fondovima i uspostavljanje saradnje sa bh. dijasporom.

Dato je i mišljenje na Nacrt zakona o dopunama Zakona o radu, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, a u pitanju je izmjena člana koji se odnosi na povremene i privremene poslove gde se daje mogućnost uključivanja i studenata, što je u potpunosti podržano.

Skupština BPK Goražde između ostalog usvojila je odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju sportsko –rekreacionog centra - strelišta na lokalitetu Kolijevke.

Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade predsjedavajućem, članovima i sekretaru Nezavisnog odbora nije dobio potrebnu većinu, dok je skupština usvojila je prijedlog statuta novoformiranog JP "18.septembar" d.o.o Goražde te Strategiju razvoja regionalnih cesta BPK Goražde za period 2024 - 2034.godina.