|

Sjećate li se Agencije za reviziju privatizacije FBiH: Ništa započeto u 2018. nije završeno

Sjećate li se Agencije za reviziju privatizacije FBiH: Ništa započeto u 2018. nije završeno
10
Er. M.
27.9.2019. u 07:03
21
komentara
10

dijeljenja
Sjećate li se Agencije za reviziju privatizacije FBiH: Ništa započeto u 2018. nije završeno Foto: D. S./Klix.ba
Finansijski izvještaj Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu dobio je mišljenje s rezervom od Ureda za reviziju institucija FBiH. Riječ je o agenciji za koju se praktično može reći da je postala svrha samoj sebi s obzirom na to da se malo radi, a da direktor i državni službenici redovno primaju visoke plaće.
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je još 2012. godine, nakon velikih protesta, donio Zakon o reviziji privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u FBiH. Tim zakonom predviđeno je i osnivanje Agencije za reviziju privatizacije u FBiH koja će imati zadatak revidirati 1.141 privatizacijski postupak.

Uprkos tome što je zakon usvojen 2012. godine, Vlada FBiH na čelu s Nerminom Nikšićem (SDP) tek 2014. godine, tačnije u izbornoj godini, donijela je Uredbu o osnivanju Agencije za reviziju privatizacije u FBiH. Na mjesto direktora ovog federalnog subjekta postavljen je Vedad Duraković koji se i danas nalazi na ovoj poziciji uprkos isteku mandata.

Federalni revizori su u Izvještaju o finansijskoj reviziji Agencije za reviziju privatizacije FBiH naveli da osim podataka kantonalnih agencija za privatizaciju ova agencija nema uspostavljen registar ili evidenciju privrednih društava i banaka u kojima prema zakonu treba izvršiti reviziju, niti registar okončanih revizija i evidenciju u kojima je privrednim društvima i bankama privatizacija izvršena u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, a u kojim je utvrđena povreda zakona.

"Strateškim planom rada utvrđeno je da je vizija agencije omogućiti javnosti na transparentan način cjelokupan presjek izvršene privatizacije u cjelokupnom obimu te dati doprinos razvoju bh. društva kroz uspostavu provjere procesa privatizacije i utvrditi nepravilnosti prilikom istih, a prezentirati i one privatizacije koje su uspješno provedene. Nakon obavljene revizije ne možemo potvrditi da je Agencija ispunila navedenu viziju", navode revizori.

Ured za reviziju institucija FBiH ističe da je zakonom predviđeno kako je postupak revizije privatizacije trebao biti okončan najkasnije do 5. jula 2017. godine te da agencija nije ispoštovala taj član zakona, odnosno da nije okončala postupak revizije privatizacije u svim privrednim društvima i bankama do tog dana.

Porazno zvuče i navodi revizora da "nijedna revizija privatizacije privrednih društava koja je planirana u 2018. godini nije okončana". Ured za reviziju institucija FBiH izvršio je uvid u dokumentaciju vezanu za reviziju Vakufske banke d.d. Sarajevo, planiranu u 2018. godini. Prema prezentiranoj dokumentaciji, revizija je počela donošenjem rješenja o pokretanju postupka revizije privatizacije banke (31. maja 2018. godine).

"Isti dan donesena je Odluka o imenovanju revizora, u kojoj su navedena dva revizora ekonomske i pravne struke, kao i rok u kojem su revizori dužni pripremiti Nacrt izvještaja (13. august 2018. godine). Odmah nakon toga, 1. juna 2018. godine, na adresu više institucija upućen je zahtjev za dostavu dokumentacije u kojem je naveden rok za dostavu od pet dana od dana prijema zahtjeva (Općinski sud Sarajevo, Registar vrijednosnih papira FBiH, Komisija za vrijednosne papire FBiH, Finansijsko-informatička agencija, Agencija za bankarstvo FBiH, Federalno ministarstvo finansija i Vakufska banka d.d. Sarajevo)", piše u Izvještaju o reviziji.

S obzirom na to da i nakon produženja roka za dostavu dokumentacije potrebne za izradu revizorskog izvještaja nije dostavljena sva potrebna dokumentacija, revizori su 14. decembra 2018. godine sačinili Službenu zabilješku u kojoj je navedeno da usljed nedostatka dokumentacije koja je neophodna za izradu Izvještaja nisu u mogućnosti dati ocjenu provođenja postupka pretvorbe i privatizacije Vakufske banke d.d. Sarajevo niti sačiniti konačan izvještaj o tome.

"Isti dan je donesen zaključak da se privremeno prekida postupak revizije navedene banke, dok nadležni ne dostave potrebnu dokumentaciju", navode revizori.

Na osnovu prezentirane dokumentacije i obavljenih razgovora s odgovornom osobom, revizori su konstatovali da agencija u 2018. godini, a ni u prethodnim godinama, nije poduzimala aktivnosti kako bi angažovala pravne osobe, stručne institucije ili stručnjake pojedince s kojima bi zaključila ugovore za pružanje usluga revizije.

"Naglašavamo da o navedenom nije obaviještena Vlada FBiH niti je problem istaknut u Izvještaju o radu koji je upućen Vladi FBiH", piše u Izvještaju o reviziji.

U 2018. godini najviša neto plaća isplaćena u Agenciji za reviziju privatizacije FBiH iznosila je 3.139 KM, najniža je bila u iznosu od 1.289 KM, a prosječna plaća u 2018. godini u iznosu od 1.701 KM. Ukupne naknade troškova zaposlenih ostvarene su u iznosu od 21.229 KM. One se odnose na naknadu za topli obrok (12.437 KM), naknadu za prijevoz s posla i na posao (4.827 KM) i regres za godišnji odmor (3.965 KM).
Prijavi grešku


Komentari (21)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...