{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Rezultati revizije Predsjedništva BiH

F
4.7.2008. u 11:58
0
0
Rezultati revizije Predsjedništva BiH
0
Rezultati revizije Predsjedništva BiH
Ured za reviziju institucija BiH predstavio je jučer izvještaj o reviziji poslovanja institucija BiH za 2007. godinu, prema kojoj je samo 11 od 56 institucija dobilo pozitivnu ocjenu, dok su ostale dobile tzv. mišljenje sa kvalifikacijom, dok nijedna nije dobila negativno mišljenje.
Među onima koje su dobile mišljenje sa kvalifikacijom bilo je i Predsjedništvo BiH.

Revidiranjem poslovanja Predsjedništva u 2007. godini utvrđeni su određeni nedostatci i propusti koji se odnose na sistem internih kontrola, koji propisuje rukovodstvo Predsjedništva, koji nije, u potpunosti, organiziran na zadovoljavajućem nivou, planiranje budžeta za 2007. godinu, tekuće izdatke, izvršene nabavke tokom 2007. godine i poslovanje oficira za vezu u Haagu.

Predsjedništvo je realiziralo preporuke Revizije iz Izvještaja o reviziji za 2006. godinu koje su se odnosile na primjedbu u vezi izvršenog popisa sredstava i izvora sredstava te su tokom popisa za 2007. godinu učinjeni značajni pomaci na sređivanju evidencija o imovini sa kojom raspolaže Predsjedništvo.

Međutim, i dalje ostaje obaveza kontinuiranog ažuriranja i ustrojavanja potpunih evidencija. Poboljšane
su evidencije o upotrebi i održavanju službenih automobila, s napomenom kako je neophodno koristiti postojeće evidencije i na osnovu njih poduzimati odgovarajuće aktivnosti. Riješeno je pitanje izdataka za energiju i komunalije, tj. raspodjela troškova između više korisnika.

Riješeno je plaćanje poreza i doprinosa na plate za oficire za vezu u Haagu. Kvalitetnije je urađeno planiranje budžeta za oficire za vezu u Haagu. Usvojena su određena pravila i procedure za poslovanje oficira za vezu u Hagu.

Međutim, ponovo su uočeni određeni nedostaci i propusti u pogledu izvršenih nabavki primjenom Zakona o javnim nabavkama. Nisu na odgovarajući način riješeni - definirani kriteriji za školovanje zaposlenika, tj. nisu jasno i precizno definirani profili potrebnih kadrova za Predsjedništvo. Revizija je utvrdila određene propuste i nedostatke u postojećem sistemu internih kontrola koji u određenoj mjeri povećavaju rizik da rukovodstvo Predsjedništva ne ostvari dovoljan uvid u sve aspekte poslovanje. Uočeni su propusti i nedostaci koji govore o slabostima u provedenim procedurama nabavki.

Analiziranjem sadržaja i primjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji revizija je uočila da postoje određeni nedostaci i manjkavosti. Iz razgovora sa rukovodstvom Predsjedništva revizori su zaključili da imaju namjeru poduzeti sveobuhvatne aktivnosti na donošenju novog ili korigiranog postojećeg Pravilnika.

Uopšteno gledano, revizija je mišljenja, da je u pogledu finansijskog poslovanja, odnosno korištenja budžetskih sredstava u Predsjedništvu, ostvaren napredak u odnosu na prethodni period, te smatra da takav trend treba nastaviti i ubuduće. Međutim, pravi efekti spomenutih poboljšanja i pozitivnih trendova u funkcionisanju sistema internih kontrola će se moći dati u narednim godinama.

Analiza planiranog i izvršenog budžeta pokazuje da Predsjedništvo nije prekoračilo stavke odobrenog (restruktuiranog) budžeta po vrstama rashoda, niti ukupan budžet za 2007. godinu. Ostvareni ukupni rashodi Predsjedništva za 2007. godinu iznosili su 7.462.926,00 KM ili 478.216,00 KM manje od planiranih (realizirano je 94 posto od planiranih sredstava koja su iznosila 7.940.602,00 KM). Nadalje, revizori napominju da je budžet planiran na osnovu 102 zaposlenika, a na kraju godine je realiziran sa 84 zaposlenika. Određeni nedostaci se prvenstveno ogledaju u disproporciji planiranog i realiziranog broja zaposlenika.

Troškovi stručnog usavršavanja tokom 2007. godine realizirani su u iznosu od 30.029,52 KM, a poređenja radi isti su tokom 2006. godine iznosili 20.255,49 KM. Pravo na stručno usavršavanje, školovanje i specijalizaciju i dalje se ostvaruje na osnovu Pravilnika u kojem nije jasno i precizno definirano koje su potrebe Predsjedništva, kako se one utvrđuju i kako se ostvaruje pravo na plaćeno školovanje i usavršavanje. Novi Pravilnik još uvijek nije usvojen.

Troškovi reprezentacije su iznosili 189.546,16 KM. Revidiranjem ove kategorije troškova utvrđeno je da tokom 2007. godine nisu dosljedno primjenjivana interna pravila o troškovima reprezentacije tj. uočeno je da, u određenom broju slučajeva, ostvarena prekoračenja utvrđenih limita za troškove interne reprezentacije nisu nadoknađena od korisnika. Također, revizija je
utvrdila postojanje računa za reprezentaciju koji u prilogu ne sadrže izvještaje o povodu nastanka troškova kao ni spisak - pregled korisnika reprezentacije.

To se prije svega odnosi na troškove konzumacije jela i pića u službenim prostorijama Predsjedništva, fakturisanih od Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH (isti su tokom 2007. godine iznosili oko 98.000,00 KM). S obzirom da se ne sačinjavaju popratni izvještaji kojim bi se pravdala svrha nastalih troškova reprezentacije, ne postoji minimum uvjeta da se uvjerimo da su spomenuti troškovi i nastali prilikom protokolarnih, službenih, poslovnih, radnih i drugih svečanih događaja.

Putni troškovi iznosili su 668.097,21 KM. Uvidom u knjigu putnih naloga i evidenciju o izdatim akontacijama i njihovom pravdanju, kao i analizom izabranih uzoraka putnih naloga uočena su određene poboljšanja u sistemu interne kontrole ovog procesa, ali i dalje postoji problem nepravovremenog pravdanja troškova službenog putovanja.

Pravdanje putnih troškova nije u svim slučajevima u skladu sa Odlukom Vijeća ministara kojom je predviđeno da se obračun vrši najkasnije pet dana od dana povratka sa službenog puta. Takav pristup negativno utiče na praćenje stanja raspoloživih sredstava i efikasnost u realiziranju budžeta. U rijetkim slučajevima priložen je poziv za službeno putovanje koji bi trebao poslužiti kao osnov za obračun putnog naloga. Obračun putnog naloga bez prilaganja poziva ili drugog dokumenta koji potvrđuje ko snosi troškove putovanja ne daje dovoljan uvid u namjensko trošenje budžetskih sredstava.

Tokom revizije realiziranih nabavki revizori su stekli opšti dojam da su procedure pokrenute relativno kasno i da su trajale dosta dugo (nisu bila niti popunjena planirana radna mjesta u Odjeljenju logistike), tako da se veći dio godine nabavka vršila od dobavljača koji su izabrani u ranijem periodu.

Također su utvrdili da u određenom broju slučajeva nije provedena procedura izbora dobavljača, što revizija smatra neprihvatljivim.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: