Sutra rasprava
113

PROI: Usvajanje Zakona o kontroli duhana u FBiH postavit će temelje za stvaranje generacije bez duhana

R. D.
Ilustracija: Shutterstock
Ilustracija: Shutterstock
Iz Udruženja PROI kažu kako na 17. sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH koja je zakazana za četvrtak 17.02. donijet će se odluka o usvajanju Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u FBiH.

Prijedlog Zakona slijedi najbolje međunarodne prakse koje dokazano djeluju u smjeru smanjenja prevalence pušenja i zaštite mladih koji su glavna meta agresivnog marketinga duhanske industrije, kažu oni.

"Prema podacima Svjetske zdravstve organizacije u Bosni i Hercegovini, 38% osoba starijih od 15 godina puši, a 24% osoba od 13-15 godina su također pušači. Zabrinjavajuća je činjenica da su ove brojke znatno veće od globalnog prosjeka te da vrlo mali procenat maloljetnih pušača uspijeva prestati pušiti u starijem dobu. Primarni cilj ovog Zakona je da zaštiti zdravlje stanovništva, a posebno djece i mladih od štetnih učinaka duhanskih proizvoda", navode dalje.

Samo cjeloviti Zakon nudi efikasna rješenja

Prijedlog Zakona je usvojen u Predstavničkom domu PFBIH u maju 2021. godine, dodaju.

"Stavovi javnosti i mnogih delegata u vezi Zakona su pozitivni. Međutim, amandmani upućeni od strane delegata Doma naroda Anera Žuljevića i Žarka Vujovića, te od strane Kluba delegata hrvatskog naroda fokusiraju se na izuzimanje grijanih duhanskih proizvoda iz zabrane pušenja, kao i na uvođenje polovičnih rješenja kroz omogućavaju pušenje u ugostiteljskim objektima", smatraju oni.

Duhanska industrija često predstavlja grijane duhanske proizvode kao manje štetne nego konvencionalne duhanske proizvode, iako za te navode nemaju potvrđene podatke budući da ne postoje nezavisna istraživanja, dodaju.

"Zabrinjavajuća činjenica je da sve više mladih u BiH koristi grijane duhanske proizvode i na taj način postaju ‘’dvostruki korisnici’’ koji konzumiraju dvije vrste duhanskih proizvoda. Proizvodi koji zagrijavaju duhan sadrže nikotin, tvar koja izaziva ovisnost, a postoje dokazi i da emitiraju hemijske tvari, uključujući nekoliko toksičnih tvari", kažu oni.

Dodaju kako je glavni argument za osiguranje posebnih pušačkih prostorija zabrinutost za pad prihoda ugostitelja, međutim nigdje u svijetu ovaj zakon nije imao negativne posljedice po poslovanje ugostiteljskih objekata.

"I tu nema razlike da li govorimo o bogatim zemljama zapadne Evrope ili sjevernoj Americi, ili o onim zemljama koje su vrlo slične BiH po kulturološkim i ekonomskim aspektima, poput Turske ili Bugarske. Dakle, ti strahovi su neopravdani, oni najčešće i ne dolaze od samog ugostiteljskog sektora već su potaknuti od strane duhanske industrije", smatraju oni.

Samo potpuna zabrana upotrebe duhanskih proizvoda u zatvorenim prostorima je efikasno rješenje, sve nasuprot tome, uključujući ventilaciju, filtriranje zraka i korištenje određenih prostora za upotrebu duhanskih proizvoda (bilo s odvojenim ventilacijskim sistemima ili ne), pokazalo se neučinkovito i postoje naučno utemeljeni dokazi, da ovaj inženjerski pristup ne štiti od izlaanja štetnim emisijama i/ili dimu duhanskih proizvoda, dodaju.

"Neophodnost usvajanja Zakona o kontroli duhana u istom tekstu u kojem je usvojen u Predstavničkom domu PFBiH, naglašeno je od strane UN u BIH, SZO u BiH, EU Delegacije u BiH, Švicarske Ambasade, kao i brojnih organizacija civilnog društva i Zavoda za javno zdravstvo FBiH. Svi oni su uputili pisma Domu naroda, u kojem ističu da je cjeloviti zakon jedini način na koji možemo zaštititi građane i građanke FBiH od štetnih utjecaja duhanskih proizvoda i duhanske industrije i stvoriti uslove u kojima zajedno možemo stvarati zdravu generaciju bez duhana", zaključili su.

Iz Udruženje PROI koje aktivno učestvuje u zagovaranju za usvajanje ovog Zakona pozivaju da im se sutra, 17.02. u 15.30 pridružite u online praćenju sjednice Doma naroda i ispratite njegovo usvajanje.